فرارو | الله‌کرم: رئیس جمهور آینده باید سپاهی باشد
کد خبر: ۴۵۰۳۱۵
فعال سیاسی اصولگرا گفت: یک فرد سپاهی باید رئیس جمهور شود این افراد می توانند همزمان با تعمیق دفاع استراتژیک، جریان مقاومت را نیز سامان دهند.
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۱ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

 کمتر از 9 ماه دیگر پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به طور رسمی با نام نویسی نامزدها آغاز می شود اما اصولگرایان باید با چه مکانیزمی وارد شوند؟ برخی معتقدند همان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب می تواند برای رقابت سیاسی پیش رو نیز کارکرد داشته باشد و برخی دیگر جنس انتخابات ریاست جمهوری را متفاوت از انتخابات مجلس می دانند. درباره این مسئله با حسین الله کرم فعال سیاسی اصولگرا گفتگو کردیم.

به گزارش نامه نیوز، مشروح گفتگو را با حسین الله کرم را در ادامه بخوانید.

مکانیزم اصولگرایان برای انتخاب نامزد برای ریاست ریاست جمهوری چگونه باید تعریف شود؟

اصولگرایان ضمن توجه به رای آوری نامزد اصلی که متکی بر مکانیزم های داخلی است ، باید به دوموضوع:

۱- آرایش انتخاباتی رقیب

۲- استراتژی اجرایی خودشان توجه کنند.

از آنجا که رقابت در انتخابات ریاست جمهوری عمدتا میان نیروهای اصولگرا و غیراصولگرا(ملقب به اصلاح طلب) بوده، این آرایش می تواند در سال 1400 هم دنبال شود. البته برخی معتقدند بدلیل اینکه لیست اصلاح طلبان در مجلس ۱۱ به شدت ناموفق بود(بطوریکه سرلیست آنها با حدود ۶۰ هزار رای درمقابل یک میلیون و۲۶۵ هزار رای قالیباف قرار گرفت)نمی توانند در انتحابات ۱۴۰۰ بااصولگرایان رقابت کنند، ازاینرو شاهد نوعی رقابت داخلی میان اصولگرایان خواهیم بود.

این تحلیل درست است مگر اینکه رقیب اصلاح طلب از نامزد اجاره ای استفاده کند.

اصلاح طلبان به دلیل عملکرد بسیار منفی خود در دولت ۱۱ و۱۲ و همچنین مجلس دهم شانسی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ندارند لذا مانند دوانتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و۹۶ چاره ای جز تن دادن به حمایت از نامزد اجاره ای خاص ندارند. در این وضعیت رقابت شکل دیگری به خود می گیرند، زیرا آرایش رقیب دراتحاد اصلاح طلب اقتصادی(کارگزاران)اصلاح طلب میانه رو(اعتدال گرایان) اصلاح طلب سیاسی(روحانیون ،حزب ملت و...)واصلاح طلب رادیکال درحمایت ازنامزد اجاره ای برای اصولگرایان مهم می شوند. در چنین مدلی اصولگراها از رقابت بین خود دست برداشته با یک کاندیدای مشخص پا به میدان رقابت می گذارند.درغیر ازآن، رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بطور قطع بین نامزد اصولگرای انقلابی و نامزد نئواصولگرا شکل خواهد گرفت.

موضوع دوم که در مکانیزم تصمیم گیری اصولگراها درانتخاب نامزد اصلی باید مهم باشد توجه به تبیین استراتژی اجرایی است. آنها می توانند در قالب استراتژی اجرایی به فرد مطلوب دست یابند. استراتژی اجرایی براساس 4 پارامتر نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدها تعریف می شود که دو ماتریس را شکل خواهد داد.

در حوزه نقاط قوت اصولگرایان باید از خود بپرسند که مزیت اصلی بر چه اساسی می باشد؟ این مزیت مشخصا با رویکرد داخلی (توجه به توانائیهای درون کشور در تولید) برون نگر(توجه به صادرات غیرنفتی) در تامین معیشت وجهش تولید اقدام کرد. در اینجا ژئو پولتیک منحصر به فرد ایران می تواند به عنوان نقطه قوت برای اصولگراها محسوب شود.

نقاط ضعف همان عوامل عقب نگهدارنده هستند که می توانند تقویت هم بشوند. به طور مشخص ،منابع ارزی مورد نیاز کشور برای تأمین مواد اولیه کارخانه ها چه طور باید تأمین شود تا جهش تولید رقم بخورد.

در پارامتر فرصت ها،از چین به عنوان یک فرصت مشخص ومعین نام برده میشود و در حوزه تهدیدها نیز آمریکا قرار دارد.
در نظر گرفتن این چهار پارامتر در دو ماتریس SWOT «نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید» و همچنین ماتریس TOWS«تهدید، فرصت، نقاط ضعف، نقاط قوت» قابل تعریف است.

در ماتریس اول که اصولگراها می توانند استفاده کنند از فرصتی به نام چین و نقطه قوت ژئوپولتیک منحصر به فرد بهره ببرند و به مسئله تأمین منابع ارزی کشور وتهدید تحریمهای آمریکاپاسخ دهند. امروز چینی ها اگر بخواهند از اقیانوس آرام،هند واطلس عبور کنند مجبورند با 6 ارتش آمریکا مواجه شوند اما آنها می توانند از طریق مسیر جاده ابریشم به شکل ریلی و جاده ای که از ژئو پلتیک منحصر به فرد ایران می گذرد، انرژی را از خلیج فارس به آسیای میانه و سپس از منطقه آیغور به کشور خود وارد و برعکس صادرات شان را نیز از همین مسیر به آفریقا و اروپا ارسال کنند. در این حالت نقاط ضعف ما درتامین ارز با فروش ۸/۵میلیون بشکه نفت تامین پاسخ می شود و نقاط قوت ما درحمایت از مقاومت می تواند تهدیدات تحریمی آمریکا را به حداقل برساند.

در ماتریس دوم باید بدانیم که آمریکایی حاضر نیستند قدرت اول منطقه بودن، قدرت هسته ای و قدرت موشکی-دفاعی ایران را بپذیرند بنابراین تداوم چنین حالتی برای آمریکا امکان ادامه ندارد و مرتب به درگیری های محدود بین ایران و آمریکا می انجامد، کما اینکه در سالهای اخیر در چندیم نوبت شاهدرخ دادن آن بوده ایم. برای مقابله با این تهدید ما فرصتی به نام چین و روسیه را داریم. معتقدم چینی ها حاضرند درحمایت از سرمایه گذاری در ایران ازساختارامنیتی-نظامی شانکهای استفاده کنند وبا اجرتی طرح۲۸۰ میلیارد دلاری در انرژی ایران و طرح۱۲۰ میلیارد دلاری در احداث یاتکمیل مسیر ترانزیت شرق به غرب درجنوب ارتفاعت البرز امکان گسترش مقاومت ازایران به مدیترانه ودریای سرخ رافراهم کنند.

اگر در تحلیل این دو شکل از ماتریس توجه بیشتری کنیم،چین و آمریکا را در این تحلیل ماتریسی حداقل خنثی کننده یکدیگر با نتیجه بی اثرشدن تحریمها وحداکثر شاهد شکوفایی ایران اسلامی خواهیم شد دراین وضعیت نامزدی از اصولگرای موفق است که توانایی اجرای استراتژی فوق باشد به نظر میرسد نامزد اصولگرای انقلابی، بهتر از نامزد نئواصولگرا مثمر ثمر خواهدبود.لازم به ذکراست که درحالت اول یعنی در رقابتی شدن انتخابات ۱۴۰۰، نامزد نئواصولگرا موفق تر خواهدبود.

امروز راست سنتی چه موقعیت اجتماعی دارد؟ اگر نامزد معرفی کند می تواند آرای چشم گیری به دست آورد؟

گرچه الفاظ راست وچپ ودرجات داخلی هریک ازآنها در ایران باماهیت محافظ کار وتجدیدنظرطلب غربی اش فاصله زیادی دارد،بطوریکه به اولی،لفظ اصولگرا وبه دیگری لفظ اصلاح طلب گفته می شود.بااین حال راست سنتی متداول ومورد نظر شما ازابتدای انقلاب باترکیبی از روحانیت مبارز ، بازار وهیئت های موتلفه ،نقش گروههای مرجع را داشتند که بدلیل حضورمستقیم در عرصه قوای سه گانه،جایگاهشان از گروه مرجع به نقش احزاب سیاسی تبدیل شد. بطوریکه هیئت های موتلفه به حزب موتلفه تبدیل شد. درحال حاضر راست سنتی تلاش دارد درغالب طیف اصولگریی در دونقش گروه مرجع وحزب سیاسی عمل کند.اکنون جریان اصولگرا شامل طیفی از اصولگرای سنتی در بخش راست طیف واصولگرای انقلابی در سمت چپ طیف، اصولگرای تحول خواه ونئو اصولگرا نیز درمیان طیف قرار دارند.

در واقع فهرست انتخابات مجلس ۱۱جریان اصولگرایی، مرکب از نامزدهای مورد حمایت این چهارجریان، تحت عنوان ائتلاف اصولگرایان بود، این ائتلاف امیدوار است در انتخابات 1400 نیز تأثیرات و توفیقات بیشتری در تعیین نامزد مورد نظر داشته باشد و این چهار گروه را به صورت متحد و متفق در ائتلاف نگه دارد.

ازآنجا که گروه اصولگرای سنتی در مجلس۱۱ ظهور وبروز کمتری از سه جریان دیگر اصولگرا دارد وبه همین نسبت دارای تاثیرگذاری کمتری نیز در ائتلاف۱۴۰۰ اصولگرایان باشد امکان دارد در صورت، حمایت دو جریان اصلاح طلب کارگزاران و اعتدال گرایان از نامزدش، وسوسه شده و ائتلاف با آنها را در انتخابات ریاست جمهوری بپذیرد.

البته مدل ائتلاف گروه اصولگرای سنتی با دو جریان کارگزاران و اعتدالی، برای این گروه بسیار اهمیت دارد. بطوریکه آنها باید نامزد ۱۴۰۰ اصولگرای سنتی رابپذیرند والا فارغ از این مسئله اگر جایگاه گروه اصولگرای سنتی در ائتلاف اصولگرایان تقویت شود، آنها به سمت ائتلاف با دو جریان کارگزاران و اعتدالی نمی روند.

در مجموع اگر ائتلاف گروه اصولگرای سنتی با کارگزاران واعتدال گراین شکل بگیرد شاهد تحولی در آرایش سیاسی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خواهیم بود. در این وضعیت شاهد شکل گیری «جریان سرمایه سالار» و «جریان چپ عدالت خواه» خواهیم بود.

با توجه به موقعیت داخلی و بین المللی ایران، آیا مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به یک نامزد نظامی اقبال نشان می دهند؟

برخی معتقدند مردم دنبال فردی هستند که بتواند اقتدار را به قوه مجریه بازگرداند. از این رو بحث نامزدی افراد نظامی، خصوصا پاسداران و یا کسانیکه سابقه پاسداری دارند مطرح شده است. این درحالی است که مردم به سپاه در چارچوب قانون اساسی به عنوان مدافع انقلاب اسلامی نگاه می کنند. این مدافعان روزی، رزمنده 8 سال دفاع مقدس شدند و روز دیگر در بازسازی ونوسازی کشور حضور قدرتمندانه ای داشتند. پاسداران امروز در دفاع بیولوژیک، رفع مشکلات معیشتی ، راه اندازی پروژه های فضایی تا آبرسانی، جاده سازی،ریل گذاری، ایجاد مراکز بزرک صنعتی، نفت وگاز وپالایشگاه سازی و...شرکت وتاثیر بسزایی دارند و از طرفی نیز وظیفه هدایت جریان مقاومت و بازدارندگی استراتژیک را همچون دوره دفاع مقدس انجام می دهند بنابراین مردم، پاسداران را افرادی صرفا نظامی نمی‌دانند بلکه مجاهدانی که به وظیفه قانونی خود در غالبهای مورد نیاز می پردازند.

اینجانب معتقدم پاسداران در دفاع از انقلاب اسلامی به اشکال مختلف نقش آفرین بودند، از جمع آنها افرادی چند بعدی و استراتژیک همچون شهید حاج قاسم سلیمانی به وجود آمده است. این افراد می توانند همزمان با تعمیق دفاع استراتژیک، جریان مقاومت را نیز سامان دهند، اینها علاوه بر شم نظامی دارای دیدگاه های اجتماعی وسیاسی ویژه ای هستند که آنها را در مسئله مقاومت موفق نگه می دارد بنابراین کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارند مورد توجه مردم هستند همانطور که عرض شد چون آنها صرفا افرادی نظامی محسوب نمی شوند و در واقع وجود توانایی های چندوجهی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ودفاعی، آنها را مورد توجه مردم قرار می دهد.

درمجموع از آنجا که انقلاب اسلامی ازیک سو دولت منطقه ای را در قالب امت-امامت دنبال می کندو ازسوی دیگر جمهوری اسلامی نیز دولت قدرتمند ملی می خواهد، افرادی با توانایی چند وجهی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ودفاعی، می تواند انقلاب وکشور را به اهداف متعالی برسانند. لذا در حال حاضر اگر فردی که فقط در حوزه سیاسی یا اقتصادی،توانایی دارد رئیس جمهور شود، از آنجا که بُعد مقاومت را ندارد نمی تواند انتظارات انقلاب وکشور را برآورده کند.

شاید برخی بگویند پیدا کردن فردی با توانایی های چندوجهی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی به عنوان رئیس جمهور مشکل خواهد بود ضمن اینکه برخی از آنان با چنین خصوصیاتی در این عرصه آزموده شده و رأی نیاوردند اما اینجانب معتقدم در انتخابات 1400 فردی از این جنس می تواند مورد اقبال مردم قرار گرفته و رئیس جمهور شود چون نیاز داخلی کشور و نیاز منطقه ای انقلاب چنین مسئله ای را طلب می کند.

 

نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
هدف از وارد کردن نظامیان اطلاع از حساسیت مردم نسبت به نظامیانست . آنها میدانند مردم در انتخابات پیش رو کمترین حضور را خواهند داشت لذا نظامی ها را وارد میکنند تا ملت برای جلوگیری از رأی آوری آنها بیایند و به اجبار به کس دیگری رای دهند !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
هر کی نظرش به ایشون نزدیک باشه از صندوق در می یاد. نه کسی دیگه.
یک ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
چرا نمی خواهیم قبول کنیم رییس جمهور تو ایران هیچ کاره است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
اگر هیچ کاره نبود چه می کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
جناب اله كرم تو را به جان هر كي دوس داري دست از سركچل ملت بردار
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
مبارك است پس رييس جمهور بعدي هم مشخص فرمودند كيه
انتشار یافته: ۱۶۴
از مردم
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
حاکم آینده باید شمشیر برنده برداشته و گردنکشان و سهم خواهان چپی و راستی را گردن بزند.
حاج محمدرضا
United States
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سردار محسن رضایی گزینه مناسبی هستند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سردار دکتر اقتصاددان پاسدار سیاست مدار ....محسن رضایی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
ارا باطله از این اقا بیشتر بود. نفر پنجم محسن رضایی میرقاید با 10 هزار رای!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اون که تحریمه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
سردار بخاطر حکم اینترپل نمیتونه از کشور خارج بشه. همینجا دور همی میچرخونه مملکتو. اگه چرخی مونده باشه.
خروس قندی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
میر قائد میر قائد حمایتت میکنیم مرگ بر امریکا مرگ بر شوروی مرگ بر صدام حسین کافر
رادیو فردا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
شیخ الکاندیداها منظورته؟
ناشناس
Germany
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
سبزوار اسم شهره دادا نه رییس جمهور
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
گزینه ی مناسب اول بچه خودش رو خوب تربیت می کنه.
ناشناس
Bulgaria
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
کربلایی 4 عملیات فریب بود؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
آفرین می توانند فرمانده و نرمانده سنتکام را گروگان بگیرند و کرس بودجه را جبران کنند
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
بايد!!!
پس يعنی انتخابات آتی هم کشکه.
پس رياست جمهوری آينده مبارک سپاهی شما باشه با احتمالا 18% واجدين شرايط شرکت در انتخابات که شايد طرفدار شما هم باشند.
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دقیقا مثل گذشته.
ناشناس
Bulgaria
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
فرق زیادی نداره تا حالا پشت پرده بود میاد رو
ناشناس
United Kingdom
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
واویلا
ناشناس
Germany
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
حتما !! چه کسی خوشنام تر و محبوب تر از یک سپاهی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
United States
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
عیسی شریفی چطوره ؟ به امور مالی هم وارده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
يا سردار كاپيتان املاك نجومي
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
سردار دکتر کاپیتان طراح حمله گازانبری املاک نجومی یک میلیون در حساب.
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
علی البدلِ ونوس ! سلام .

محسنِ سازگارا که اساسنامه سپاه را نوشته است ، مرحومِ دکتر یزدی هم که بنیانگذارِ بسیج بوده اند . هر دو کاندید بشوند . باباکرم هم بلدند !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
الله کرمممممممممممممم
دوست دارممممممممممم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
جناب میرزایی سرنوشت ملت و کشور بازیچه افکار سبک سرانه و طنز و هجو نیست! حداقل به خاطر احترام به دانش تجارب و شخصیت خودتان هم که شده همانند یک فرهیخته و خداقل تحصیلکرده دانشگاهی رفتار کنید.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نه یزدی بنیانگذار بسیج بوده نه سازگارا اساسنامه سپاه رو نوشته ... لطفأ دروغ نگو
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ناشناس ۱۰:۴۳ ، مگه شما اصطلاح« سه محسن» که اول انقلاب گفته می شد را نشنیدی؟ می گفتن سپاه را سه نفر که اسمشان محسن هست درست کردند. سازگارا، رضایی، رفیق دوست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
امین جان دوباره چرت گفتی؟ هنوز پرونده سهای طبیعت گرد رو حل نکردی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تو چرت و پرت نگی اموراتت نمیگذره؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
طنز همان جِد است که از آخر خط گذشته است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
که چی بشه مثلا؟
دستگاه کرونایاب را به تولید انبوه برسونه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ماکت میخوان غرق کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اگه اشتباهی نزنن توی اقتصاد خودمون
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
وقتی یه نفر که برای درمان کرونا مایع ضدعفونی و شوینده تجویز میکنه میشه رئیس جمهور آمریکا
چه اشکال داره سازنده مستعان هم بشه رئیس جمهور ما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
می خوای اسمش را با درجه و رسته خدمت هم بگو.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
لازم نیست از صندوق میارن بیرون.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آره منم موافقم، این جوری خیلی سریع خط تولید دستگاه کروناب را هم راه اندازی می کنه و تعدادی جوون استخدام میشن!
حمید حسنی مهر
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سپاهی نه به نظرم یک مرد معتدل متدین انقلابی یعنی سید محمدحسن ابوترابی فرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ببخشید بعد مهمترین اصل که داشتن کاریزما هست کجاست اونوقت در این آقا.هر چند که خود دکتر بهشتی خوشنام مرحوم هم بیاد مردم رای نمیدن که نمیدن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
یاه یاه یاه یاه. قهقه شدید شنوندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
بازم سر و کله این بشر پیدا شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
با سلام این نگاه یکی از بدترین رویکردهای احتمالی درمورد رییس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران وبه معنای نظامی شدن کشور ومداخله نظامیان در سیاست است به ایشان باید گفت برادر از تجربه نابود کننده جناب دکتراحمدی نزاد عبرت بگیرید ایشان را سپاه روی کار اورد وحدود هشتاد وپنج درصد مدیران دوره جناب اجمدی نزاد سپاهی بودن نتیجه اش چه شد ؟ پیشنها خام ونپخته جناب الله کرم میخی برتابوت مردم سالاری درجمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
Tina
France
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
کدوم مردم سالاری، کدوم دموکراسی.
سر کار بودیم، هستیم و الی الابد خواهیم بود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اونجوری مردم زودتر به خودشون میان و تکلیف همه روشن میشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مگه کسی هم مونده شک داشته باشه
ناشناس
Canada
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
البته نمی شه اینقدر هم خوشبینانه با موضوع برخورد کرد. سیاست اینها فشار حداکثری و ساکت کردن هر گونه صدای مخالف است . ممکن است با این سیاست موفق شوند ترس در دل مردم عاصی بیندازند. چون می دانند هیچ جایی در دنیا ندارند که بروند و باید تا آخر مقاومت کنند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
واقعا نگاه ورویکردی فاجعه انگیز است داریم کم کم به سمت نظام های سیاسی مانند لیبی عصرقذافی وخدای ناکرده رژیم بعثی عراق وسوریه حرکت می کنیم ؟ مردک بی سواد چند کلمه ذدرس خوانده وبا مدل swotمی خواهدتحلیل نماید مردم مگراحمق هستند قدرت را به نظامیان بسپارند این یعنی مرگ حمهوریت ومردم سالار ی در ایران . اگر امام امت زنده بود بر دهان ایشان می زد .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
جمهوريت خيلي وقته مرده ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
رویکردی نه زیرکردی، زیر و‌رو کردی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
خب خودت بیا هم سپاهی هستی هم بهترین گزینه ریاست جمهوری هستی کاریزما هم که داری دست به چماقتم که عالی حتما رای میاری
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ایبابا بیا دیگه با وفا جنسمون جوره.
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
ونوسِ نورانی ! سلام .

خودم خودم را سانسور کردم .

محسنِ سازگارا و روحِ مرحوم ابراهیم یزدی در انتخابات شرکت کنند ، هر دو سپاهی حساب می شوند . البته اگر شورایِ محترمِ نگهبان صلاحیتشان را تأیید کند ! اوّلی که بسیج مستضعفان را به وجود آورد(آذر 58)، دوّمی هم اساسنامه سپاه را نوشت و بسیج را به سپاه ملحق کرد . باباکرم هم بلدند !

این سانسور دارد ؟! به جانِ خودم ندارد ! جانِ تو را قسم نمی خورم که بسیار عزیز است !
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اخ اخ گل گفتی داداش دمت گرم ایواله
ناشناس
United States
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
افرین
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مگه سپاهی ها تحریم نیستند!!!!!!!؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فعلا که من و شما توی این مملکت تحریمیم و فشار همه چیز رو ماست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اونا بهتره بچسبن به همون کرونایاب شون تا کرونا تموم نشده مجوز را بگیرن و تولید کنن و بفروشن.
ناشناس
Canada
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
با SS شوخی نکن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ایشون هنوز تفکر پینوشه ای دارد. مملکت در تسخیر گروهشه هنوز هم بیشتر می طلبه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
احسنت, عالی گفتی , این جماعت کل مملکت را می خواهند باتمام امکانات آن اعم از مادی ومعنوی , دیگران هم باید بروند غاز بچرانند.
سارینا
Mexico
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تسخیر گروه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
می خواهند سیاست مشت آهنین را با حدت بیشتر پیاده کنند. چون مردم پر رو شده اند.
ناشناس
Germany
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
حسین الله کرم فعال سیاسی ؟؟؟؟؟؟؟؟

مطمئنم کسی که ایم مطلب رو نوشته خودش هم خنده اش گرفته

حسین الله کرم فعال سیاسی !!!!!

دمت گرم خیلی خندیدیم
واقعا با حال بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
رو موتور با باتوم سالها کنشگری سیاسی داشته.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
میزان و نوع فعالیت سیاسی الله کرم در اعترافات انصار حزب الله خارج رفته مشخص هست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
این جریان مقاومت فقط برای مردمه یا شماها که در کاخهای لواسان زندگی میکنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
به قول رضا مارمولک: دمِ شما گرم به جانِ آدمیت.
طبقه محروم
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
برادران و خواهران محترم در جامعه چند صدایی هرفردی این حق را دارد که نظر خودش را بیان نماید پس لطفا دموکرات باشید و آزاد اندیش عزیزان یا حق............!
حمید
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بهترین کاندیدا برای این مملکت که بیدقانونی بیداد می کند تتلو است چون توسط هواداران رئیسی هم حمایت می شود .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
خوبه دیگه، هر روز چند تا هواپیما از آسمان می باره.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
رای ما محسن رضایی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تا الان من بودی. یکی یه رای مثبت داد شدی ما.
جمال محمودی
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
رئیس جمهور آینده احمدی نژاد
ناشناس
Korea, Republic of
۰۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مش حسین خودت بیا رئیس جمهور شو.رفیقدوست رو هم بیار بزار وزیر اقتصاد؛چه شود!اون اقتصاد.ولایتی وزیر خارجه؛حداد عادل؛وزیر فرهنگ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مرتضوی رو بزار وزیر نفت
ناشناس
United States
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تتلو هم وزیر فرهنگ و ارشاد!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ملغمه ای از اضداد
روانه که ایشان معنای خیلی از کلمات زو میدانند
تحلیل های سطحی
اصول گراها و اصلاح طلب ها فقط به منافع خودشان فکر می کنند نه مردم
شاید معرفی فردی از جریان سوم مرهم مشکلات مردم باشد
سعید مسلمان
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
جناب الله کرم کل دولت و مجلس را بررسی نمایید حد اقل 80در صد انها یا اطلاعاتی یا سپاهیند خوب سپاهی که حالا هم همکاره است چه راهکاری وقتی یک سیستم بر مبنای رفاقت و فامیلی بنا شده و ده ها دولت کوچک و بزرگ درون این حکومت است این مملکت افراد مستقل و شایسته می خواهد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
با این اوضاع وتخمین اینکه میزان شرکت کننده ها در رای دادن زیاد نیست همین اتفاق هم خواهد افتاد.چون خیلیها فکر می کنن هر کی باشه اوضاع بهتر از این نخواهد شد وفرقی براشون نداره.شاید اوضاع بدتر از این بشه ولی بهتر نمیشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
یک رییس جمهور اگر خطایی برابر با ۱۰۷ درجه بکنه چی میشه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نهایت اش از خدا آرزوی مرگ می کند
ع الف
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مي دونستم سپاه محبوبه قلبهاست
ولي وقتي كامنت ها رو خوندم تازه فهميدم كه چقدر محبوبه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
خودتون می برین خودتون میدوزین خودتونم پروف میکنین ملت بوقه
اولین کلنگ وزدین
ما ملت تماشاگریم تا خدا خودش بدادما برسه
امیر110
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
محسن رضایی، قالیباف و خیلی از سپاهی های دیگر و نظامی ها .... نه از هوش فوق العاده ای برخوردارند و نه علم کافی دارند. به کمک رانت و ... دکتر و خلبان شدن به درد نمی خورد.
رئیس جمهور بعدی فرزند یک شهید است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مصداق گاو نه من شیری شما.
فرحانی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
منظور سورنا ستاری است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
چراکه نه

سورنا بهترین گزینه است
خروس بی محل
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست ممنوع و حرام شرعی است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اینا مانند الله کرم.قالیباف رضایی وبسیاری از نظامیان .بر خلاف نظر اقای خمینی وارد سیاست شدند با این که تاکید اقای خمینی بر دوری کردن نظامیان از سیاست بود .فساد همین نظامیان این جوری شدیم
ناشناس
United States
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
حرام حلال برای ملته ، برا برادرا نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مگر رضایی پاسدار نبود.مگر قالیباف پاسدار نبود.
مکانیک
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
جای رییس جمهور یه آجر بزارین فایده اش بیشتره .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مکانیک جان , عالی گفتی, هزاران ++++++
یک دوست
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مخالفم
دستگاه ضدعفونی کننده بذارن بهتره.
خدماتش هم در تاریخ ماندگار میشه.
ناشناس
Luxembourg
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دکتر الله کرم!
الان هم همه چی دست سپاهه فرقی نمی کنه.
ابوالفضل
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تفکر پادگانی به درد ریاست جمهوری نمیخوره.اخرش به دیکتاتوری ختم میشه.
Tina
France
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مثلا الان دموکراسیه...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
من فکرمیکنم برای تکمیا پازل کودتاه سرد برنامه ریزی میکنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
هميشه تمام تلاشتون همين بوده و هست و خواهد بود همه رو لجن مال كرديد تا خودتون قوه مجريه رو در دست بگيريد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فقط همین یه سنگر مونده که اونم فتح کنین خیال همه راحت بشه کشور یه دست در اختیار خودتون باشه تکلیف مردمم معلوم باشه وقتی فساد هست تورم هست و ... با کی طرفن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
البته اگر افرادی امثال الله کرم , ظاهرا" پست ومنصبی ندارند ولی قدرت واقعی در دست اینگونه افراد بوده وهست وخواهد بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فتح سنگر به سنگر رو در جنگ با آمریکا شماها باختین با اون ننگنامه تون که منجر به این اوضاع اسفناک و وحشتناک فعلی شده
Aria
Mexico
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فساد و تورم که کار حسنه شماست ن سپاه یادت که نرفته هموطن؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
این بابا هم دیگه "باید" و "نباید" تعیین می کنه. حتماً براساس نظر ایشان و "بایدی" که ابراز فرمودند این اتفاق میمون و مبارک روی خواهد داد !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
رئیس جمهورتون که 7 ساله داره باید و نباید میکنه فقط و فقط و فقط
ناشناس
Canada
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
کسی باید بیاید که نظرش به نظر ایشان نزدیکتر است. حالا هر بلایی سر مردم و کشور می آورد مهم نیست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
شما خیلی .......... کردی که از کلمه باید استفاده کردی !!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
همه امور مملکت با این بایدها راه افتاده تا حالا یعنی اولین باره که میبینی؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
الله کرم در این مملکت چکاره هستند؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
لولو سر خرمن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
همه کاره(بخوانیدفضول محله)
khak
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
ایشون لباس شخصی فرانچسکو نوچه دون کورلئونه همیشه دست به ماشه کارشه
مکانیک
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فعلا که مجلس دست سپاهی هاست
تو اقتصاد ورود کرده
یه رییس جمهوری سپاهی کم داشتیم فقط
ناشناس
Korea, Republic of
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مگه روحانی سپاهی نیست
ناشناس
Germany
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
چشم ! امر دیگه ایی نیست ؟! چقدر ما مردم بدبخت شدیم که هر...........برای ما تعیین تکلیف میکنه.فرارو سانسورنکن.
asgharagha
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
پیشنهاد میدم خودت بیا کاندید شو...نماد دولتت هم چماق باشه! نه که کلید حسن خیلی را گشا بود!
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
زمانی در کشورهای امریکای لاتین ژنرال ها رئس جمهور بودند ولی بعدا معلوم شد که کارایی ندارند لذا حکومت بدست غیرنظامی ها افتاد
ناشناس
Canada
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
این رو هم توجه داشته باش که ماجرا به این سادگی نبود صدها هزار نفر از مردم کشته شدند و یا ناپدید گردیدند تا نظامیان کنار رفتند.علی الخصوص در آرژانتین و شیلی
ماجد زبیدی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
پس قوه مجریه تبدیل میشود به قوه سپاهیه
ایرانی آباد و آزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بیشتر مشکلات کشور از دخالت سپاهیان در اقتصاد و سیاست می باشد.
همین آینده مجلس اقلیت و سپاهی را ببینید!!!!
نسرین
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مگه حالا دست کیه اقاکرم ؟
ناشناس
Canada
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دست بابا کرم
VAHID
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
ناشناسی 20:50 خیلی خوب بود. خخخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
چهل سال سپاهی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
عامل تمام بدبختی های این کشور اصول گراها هستن همین امروز قدرت و ب ملت بسپارن از فردا بهتر هست ماندگاری اینا در قدرت جز نابودی کشور چیزی نمونده پر ادعا بی عمل ودزد اول اموال دزدیدی ب بیت المال برگرانید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دقت کرده باشید بیش از سی سال است که افولگرایان همه نهادهای انتصابی را در اختیار دارند. اگر منخبین مردم باب میلشان نباشند حتی اگر هم با رای بالای مردم انتخاب شوند افولگرایان آنقدر کارشگنی میکنند تا نهادهای انتخابی بی اثر شوند.
اما اگر منتخبین مردم حتی با رای پایین انتخاب شوند آنقدر به آنان اختیار میدهند که حتی با فروش 800 میلیارد دلار نفت هیچ سود و منفعتی به مردم نمی رسد
محراب
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اگر کمی در تاریخ دوران دفاع مقدس مطالعه داشته باشین خواهید فهمید این بنده خدا زحمات زیادی برای مملکت کشیده و شاید این حرف رو هم که می تونه نظر شخصیش باشه صادقانه گفته باشه و یکی از گزینه های محتمل هست ولی صدحیف که با ورود غیر کارشناسانه مسائل مختلف اجر خودشون و زحماتی رو که توی اون دوران کشیدن به باد می دن
علی برکت ا...
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
"این بنده خدا زحمات زیادی برای مملکت کشیده"
می‌دونم که تو سواد کافی داری و معنی "مملکت" رو خوب می‌فهمی، که می‌شه "مُلکی که مَلِک دارد" و یقینا منظورت "مردم" نبوده، بلکه نظام بوده و برای نظام زحمت کشیده
علی آقا
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بعد از انقلاب تمامی روسای جمهوری اسلامی ایران سپاهی بوده اند و یا به نوعی در این تشکیلات قانونی ارتباط داشته اند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
آقای الله کرم، من یکی راضیم بیاید همین لحظه دولت رو هم در دست بگیرید. دیگه کل مملکت یه دست بشه. هم شما راحت بشید هم ما رعیت!!! چیه هرچی میشه هیچکس گردن نمیگیره، میندازید گردن هم تهش هم گردن امریکای جهانخوار؟! همه رو خودتون دست بگیرید، اینجا رو گلستان کنید.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نتیجه این عنوان بازیها جزبدبختی نیست.
تنها چیزی که مهمه رئیس جمهور باید دلسوز مردم باشد.سپاهی واصولگرا واصلاح طلب و....
همش کشکه واهمیتی نداره.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
کلش واس ماست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نمیشه خود الله کرم بشه؟
مگه تا الان نبوده؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نمیشه حسین شریعتمداری رییس جمهور بشه وشما معاون اولش
دیگه مملکت گل میشه و.......
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
شما چکاره این مملکتی هستی که برای این ملت نسخه می پیچی .رزومه شما در قبل انقلاب چی بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بعدش هم همچین رزومه ای نداره.
بلال فروش
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
عمق استراتژیک ایران به پاسداران و خجیر و گرمدره هم رسیده!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نخیر . رییس جمهور بعدی باید داداش من باشه به شرطی که قول بده دست منم شرکت نفت بند کنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
آقای الله کرم ، جون مادرت وهرکسی رامیپرستی وادا!!!.
ناشناس
France
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
خیلی نوکرتم آق رمضون یخی ببخشید الله کرم.....
این مملکت قرار بود چی بشه چی شد......
طه
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
سپاه هر جا قدم نهاده است آبادی ب بار اورده.
شک نکنید
ناشناس
United States
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مستعانو میگی؟
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فقط آقای دکتر
ترسو
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دکتر و مهندس زیاد داریم کدومشو می گی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اشتباه مثبت دادم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اونهایی که دکترای جعلی دارند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
جون دكتر
ناشناس
United States
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مامت شهیدپرورتقاضاداریم سردارنقدی انقلابی کاندیدای ریاست جمهوری شود وکشورراازدست لیبرالهاامریکایی نجات بدهد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
چي ميزني داداش بربدن
ناشناس
United States
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
دمتون گرم فرارو . با. این کامنتا کلی خندمان گرفت...
خخخخخخ...
ناشناس
Germany
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اقا الله کرم شما وبراردارن که هم سنگرها رو فتح کردی این سنگر ریاست جمهوری رو بزار برا فقیر فقرا.
ناشناس
Germany
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اقا الله کرم شما وبراردارن که هم سنگرها رو فتح کردی این سنگر ریاست جمهوری رو بزار برا فقیر فقرا.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نا حالا سپاهی نبودن؟
ماجد زبیدی
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
فعل ( باید ) با انتخابات پارادوکس دارد
یا انتخابات یا باید یکیشون ؟
اگر (باید) ارجحیت پیدا کند پس قوه مجریه را به قوه سپاهیه تغییر نام دهید
بی درکجا
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
کاس من هم دستی درسپاه داشتم...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
عین پاکستان
سعید
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
اله کرم، عاقبت روزی نوبت پاسخگویی تو به اراجیفی که بلغور میکنی میشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
صد رحمت به خر !!


ضمن عذر خواهی از خران!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
بجای توهین پاسخ سخنان اشتباه ایشان را بدهید. تربیت خانوادگی را اینجا نمایش ندهید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
آخه چرا با اراجیف این مردک اعصاب مردم رو خورد می کنید ؟
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین