(تصاویر) رب‌گیری انار ساوه

(تصاویر) رب‌گیری انار ساوه

پائیز برای ساوجی‌ها فصل کار و تلاش است چرا که همه جای شهر صحبت از انار و تولید فرآورده‌های آن نظیر رب انار است. همزمان با آغاز فصل انار چینی پس از جداسازی انار‌های ریزی که بازارپسند نیست رب‌گیری از یاقوت سرخ نیز انجام می‌شود.
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv