Fararu | فرارو | اخبار روز ایران و جهان

Fararu | فرارو | اخبار روز ایران و جهان

bato-adv
اخبار شرکتها
bato-adv
کسب و کار مطالب بیشتر
درس‏‌هایی از انعطاف‏‌پذیری در اوج بحران
موردکاوی شرکت‏‌هایی که با وجود چالش‏‌ها، به اهداف برنامه تحول خود پایبند ماندند

درس‏‌هایی از انعطاف‏‌پذیری در اوج بحران

این نوع شرکت‌ها در واکنش به کووید- ۱۹، رفتارها، استراتژی ها، فرآیندها، ابزار‌ها و زیرساخت‌های جدیدی را معرفی کردند و سپس نتایج را سنجیده و متناسب سازی کردند.
رشد اقتصادی پایدار از طریق نوآوری

رشد اقتصادی پایدار از طریق نوآوری

نوآوری تنها زمانی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی نقاط محروم شوند که نوآوری از نوع بازارآفرین باشد.