اوقات شرعی

استان:
شهر:
تاریخ:

اوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح
۰۴:۳۰:۰۷
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۱۶
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۳۷
غروب آفتاب
۱۷:۵۶:۱۱
اذان مغرب
۱۸:۱۳:۱۵