راهنمای بازار - لوازم خانگی
«لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود»
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی

«لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود»

طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالا‌های اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالا‌های غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین مصوبه تجاری بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.