زبان فارسی چه گونه ضامن بقای زبان‌های غیرفارسی ایران شد؟

زبان فارسی چه گونه ضامن بقای زبان‌های غیرفارسی ایران شد؟

تغییر زبان پدیده‌ای ست که در پی عامل‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، جابه جایی جمعیتی و... هزاران سال است در جای-جای جهان در جریان است. چیزی که اهمیت دارد این است که این تغییر زبان نباید سیستماتیک و به شکل اجباری باشد. برای نمونه هم اکنون تغییر زبانی در هورامان، از هورامی به سورانی – هر دو متعلق به گویش/زبان‌های کردی – در جریان است در حالی که این پدیده را نمی‌توان سیستماتیک و اجباری خواند.
مدیری که موجب انزجار میلیون‌ها کارگر شرکتی شد

مدیری که موجب انزجار میلیون‌ها کارگر شرکتی شد

مجلس محترم شورای اسلامی برای دو بار پیاپی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تایید کرد و به شورای محترم نگهبان جهت تایید فرستاده است که در مرتبه اول شورای محترم نگهبان موضوع بار مالی طرح و اصلاح برخی مواد قانونی آن را پیش کشید و باعث شد تا طرح به مجلس بازگردد و یک پروسه چندین ماهه دیگر را طی کند تا اینکه روند اصلاح آن انجام شد و دوباره به شورای محترم نگهبان باز گردانده شد.
تابستانی داغ و اوقات فراغت

تابستانی داغ و اوقات فراغت

با ورود فضای مجازی به چرخه زندگی انسانی بخش قابل توجهی از این اوقات فراغت به تصاحب تکنولوژی درآمده است که هم می‌تواند مفید و هم مضر باشد، منع و انکار صددرصدی فضای مجازی در دایره اوقات فراغت مجاز و ممکن نمی‌باشد، لیکن نشستن و چشم دوختن مدام روی گوشی‌های هوشمند که بخش مهمی از فضای مجازی را اشغال کرده‌اند آسیب جدی به زیست فراغتی فراگیران دانش است
تبعات سیل مهاجران بین استانی

تبعات سیل مهاجران بین استانی

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان کرده است که عملا به آن توجهی نشده است.
قلیان و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر قاجار

قلیان و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر قاجار

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قلیان، سرقلیان بود که می‌توانست بالا بودن سطح ثروت و پایگاه طبقاتی اعیان و اشراف را نمود داده و به رخ دیگران بکشاند. ظرأفت‌کاری‌های روی سرقلیان و استفاده از جواهرآلات و سنگ‌های قیمتی، نشان‌دهندۀ تمّول اقتصادی و تشخّص اجتماعی افراد بوده است.
اضطراب امتحان چه بلایی بر سر دانش‌آموزان می‌آورد؟

اضطراب امتحان چه بلایی بر سر دانش‌آموزان می‌آورد؟

علاوه بر محیط خانواده انتظارات بالای معلمان بدون توجه به توانایی و تفاوت‌های فردی دانش آموزان نیز سبب بروز اضطراب و به ویژه اضطراب امتحان می‌گردد. معلمی که نمره را وسیله‌ای برای اعمال قدرت و تنبیه می‌داند سبب ایجاد اضطراب در دانش آموزان می‌گردد.
نگاهی فلسفی به برهنگی، پوشش و حجاب

نگاهی فلسفی به برهنگی، پوشش و حجاب

در موضوع حجاب باید میان پوشش و حجاب تفاوت قائل شد. آن چه که در مثال «حفاظ» برای تشبیه به حجاب، به اشتباه یاد می‌شود در اصل به معنای پوشش است. به واقع باید بین برهنگی، پوشش و حجاب تفاوت قائل شد. شاید در لغت حجاب را بتوان به معنای پوشش استفاده کرد، اما در معنی نمی‌توان این دو را به جای یکدیگر استفاده کرد چرا که یکی بار معنوی دارد (زمانی که به عنوان «حجاب اسلامی» استفاده می‌شود) و دیگری بار معنوی ندارد.