علم و تکنولوژی - لوازم خانگی
رونمایی از یک ردیاب دود هوشمند و ابتکاری

رونمایی از یک ردیاب دود هوشمند و ابتکاری

آشکار ساز دود SCO7-W قادر است وجود دود و مونوکسید کربن را به سرعت تشخیص دهد و یک آشکارساز ضروری برای محافظت از منازل افراد در برابر آتش سوزی و مسمومیت مونوکسید کربن به شمار می آید.
bato-adv