راهنمای بازار - ارزهای خارجی
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۵۰ هزار تومان کاهش ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۵۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۴۰۰ تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۰۰ هزار تومان کاهش ۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۷۰۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۳۵۰ تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه ۲۹ هزار و ۶۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۱۵۰ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۸۰ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۰ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۳۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه ۲۸ هزار و ۴۲۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۳۰ هزار تومان کاهش ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به فروش رسید
پیش‌بینی قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت

پیش‌بینی قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت

انتشار خبر سفر انریکه مورا به ایران و وقایع معاملات پشت‌خطی احتمالا باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شوند. اسکناس آمریکایی دیروز شنبه ۱۷ اردیبهشت به نیمه کانال ۲۸ هزار تومان رسید