رمزآلودترین گفتگوی تاریخ فلسفه و عرفان

رمزآلودترین گفتگوی تاریخ فلسفه و عرفان

محی‌الدین ابن‌عربی و ابن‌رشد دو ستون دوران طلایی فرهنگ اسلامی بودند که یک بار در ملاقاتی کوتاه، گفتگویی رازآلود و رمزگونه با یکدیگر داشتند. ملاقات آن‌ها را می‌توان نمادی از گفتگوی بین عقل‌گرایی فلسفی و تجربۀ عرفانی دانست.
گفتگوی برایان مگی با هربرت مارکوزه
مردان اندیشه: پدیدآورندگان فلسفه‌ی معاصر: قسمت سوم

گفتگوی برایان مگی با هربرت مارکوزه

برایان مگی در سال ۱۹۷۸ (میلادی) ضبط برنامه تلویزیونی «مردان اندیشه» را برای شبکه بی بی سی آغاز کرد. وی در این برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود با شماری از فیلسوفان از جمله کارل پوپر، برنار ویلیامز، گیلبرت رایل، السدیر مک‌اینتایر، آیزایا برلین، هربرت مارکوزه، نوام چامسکی، و شماری دیگر گفتگو کرد. این گفتگو‌ها نیز در کتابی با همین نام چاپ کرد.
مادرم امروز مرد، شاید هم دیروز، نمی‌دانم!
قسمت اول برنامه تجربه Z: کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

مادرم امروز مرد، شاید هم دیروز، نمی‌دانم!

در اولین قسمت از برنامه تجربه Z ما با کتاب بیگانه اثر آلبر کامو روایت خود از تجربه زیسته را آغاز می‌کنیم و با کمک شما به پیش می‌رویم تا این تجربه‌ها را با هم زندگی کنیم.
گفتگوی برایان مگی با چارلز تیلور: مارکسیسم چیست؟
مردان اندیشه: پدیدآورندگان فلسفه‌ی معاصر: قسمت دوم

گفتگوی برایان مگی با چارلز تیلور: مارکسیسم چیست؟

برایان مگی در سال ۱۹۷۸ (میلادی) ضبط برنامه تلویزیونی «مردان اندیشه» را برای شبکه بی بی سی آغاز کرد. وی در این برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود با شماری از فیلسوفان از جمله کارل پوپر، برنار ویلیامز، گیلبرت رایل، السدیر مک‌اینتایر، آیزایا برلین، هربرت مارکوزه، نوام چامسکی، و شماری دیگر گفتگو کرد. این گفتگو‌ها نیز در کتابی با همین نام چاپ کرد.
گفتگوی برایان مگی با آیزایا برلین: فلسفه چیست؟
مردان اندیشه: پدیدآورندگان فلسفه‌ی معاصر: قسمت اول

گفتگوی برایان مگی با آیزایا برلین: فلسفه چیست؟

برایان مگی در سال ۱۹۷۸ (میلادی) ضبط برنامه تلویزیونی «مردان اندیشه» را برای شبکه بی بی سی آغاز کرد. وی در این برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود با شماری از فیلسوفان از جمله کارل پوپر، برنار ویلیامز، گیلبرت رایل، السدیر مک‌اینتایر، آیزایا برلین، هربرت مارکوزه، نوام چامسکی، و شماری دیگر گفتگو کرد. این گفتگو‌ها نیز در کتابی با همین نام چاپ کرد.
bato-adv
bato-adv
bato-adv