عدد بازی با گران‌ترین جام جهانی تاریخ

فیفا در جام جهانی ۲۰۲۲ در مجموع ۴۴۰ میلیون دلار به ۳۲ تیم حاضر در قطر پاداش داد که سهم نایب قهرمان ۳۰ میلیون، تیم سوم ۲۷ میلیون، تیم چهارم ۲۵ میلیون، تیم‌های پنجم تا هشتم ۱۷ میلیون، نهم تا شانزدهم ۱۴ میلیون و تیم‌های حذف شده در مرحله گروهی ۹ میلیون دلار بوده است. این اعداد را مقایسه کنید با نخستین قهرمان جام جهانی که در تاریخ پاداش دریافت کرد؛ جام جهانی ۱۹۸۲، قهرمانی ایتالیا و ۲ میلیون دلار جایزه!
bato-adv
bato-adv
bato-adv