فرارو | ۱۳ نشانه افراد ریاکار طبق آیات و روایات
شما – ای مؤمنان! – همانند منافقان نباشید، که آنان نه برای جهاد در راه خدا بلکه از روی غرور و خودنمایی بیرون آمدند و در پنهان مردم را از راه خدا باز می دارند.
۱۳ نشانه افراد ریاکار طبق آیات و روایات
 
شما –‌ای مؤمنان! – همانند منافقان نباشید، که آنان نه برای جهاد در راه خدا بلکه از روی غرور و خودنمایی بیرون آمدند و در پنهان مردم را از راه خدا باز می‌دارند.
در آیات و اخبار برای ریاکاران خصوصیاتی دیده می‌شود که از تجزیه و ترکیب و جمع بندی آن‌ها می‌توان علائم زیر را برداشت کرد:
۱. منافق و دوچهره هستند؛
۲. در انظار مردم با نشاط و شوق عبادت می‌کنند؛
۳. در تنهایی بی نشاط و بی حال اند؛
۴. دوست دارند مردم در تمام کار‌ها آن‌ها را بستایند؛
۵. هنگامی که آن‌ها را ستایش کنند بر عمل می‌افزایند؛
۶. چنان چه مدح و ثناشان نگویند از عمل می‌کاهند؛
۷. اهل خدعه و فریب اند؛
۸. اعمال نیک خود را به رخ دیگران می‌کشند؛
۹. بر دیگران منّت می‌نهند؛
۱۰. چشم طمع بر خلق دوخته اند و بر خدا توکّل ندارند؛
۱۱. در ظاهر ذکر خدا می‌گویند، ولی در دل کمتر خدای را یاد می‌کنند؛
۱۲. خودپسند و مغرورند؛
۱۳. تن پرور و رفاه طلب اند؛
 
منبع: شفقنا
پیشنهاد
برگزیده*
پربیننده ترین