فرارو | اثبات بی‌گناهی بعد از ۳ بار محکوم شدن به اعدام!
کد خبر: ۳۷۳۵۴۳

اثبات بی‌گناهی بعد از ۳ بار محکوم شدن به اعدام!

براساس نظریه قضات دیوانعالی مقتول با پای خودش به طرف خودرو رفته و در حالی که قصد زدن راننده را داشته است از روی خودرو سر خورده و در نهایت دراثر ضربه مغزی جان باخته است؛ بنابراین قتل عمدی رخ نداده است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۵ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۷
مرد جوان که در جریان یک نزاع خیابانی به اتهام قتل دستگیر و محاکمه شده بود وقتی برای چهارمین بار پای میز محاکمه ایستاد از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از سال ۹۳ و بدنبال درگیری دو نفره در یکی ازخیابان‌های خانی آباد شروع شد. در این درگیری پسر جوان به نام کیارش در اثر خونریزی مغزی جان باخت و مرد جوان نیز به‌عنوان عامل جنایت دستگیر شد. وی در حالی که اتهام قتل را قبول نداشت برای نخستین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد، اما این حکم با مهر تأیید قضات عالیرتبه دیوانعالی کشور روبه‌رو نشد برای همین بار دیگر در شعبه هم عرض - شعبه دوم دادگاه کیفری- به ریاست قاضی زالی ومستشار ارشد قاضی اسلامی تحت محاکمه قرار گرفت وباردیگر قضات حکم قصاص را برای متهم صادر کردند، اما باز هم قضات دیوانعالی این رأی را نپذیرفتند و متهم برای سومین بار در همان شعبه دادگاه کیفری محاکمه شد.

این بار هیأت قضایی براساس نظریه کارشناسان پزشکی قانونی به این نتیجه رسیدند که نوع قتل غیر عمد است بنابراین بار دیگر این متهم در شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی تحت محاکمه قرار گرفت و باتوجه به نظریه قضات دیوانعالی ومحتوای پرونده متهم از قتل عمد تبرئه وبه پرداخت دیه وحبس محکوم شد.

قاضی عبداللهی درباره این حکم گفت: براساس نظریه قضات دیوانعالی مقتول با پای خودش به طرف خودرو رفته و در حالی که قصد زدن راننده را داشته است از روی خودرو سر خورده و در نهایت دراثر ضربه مغزی جان باخته است؛ بنابراین قتل عمدی رخ نداده است.
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین