فرارو | عیسی کلانتری: احمدی ن‍ژاد نسل كشی كرد
تعداد نظرات: ۹۵ نظر
کد خبر: ۲۳۱۵۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۸ - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
راضي نشد گفت و گو را بدون انتقاد از دولت احمدي نژاد و آسيب‌هايي كه به بخش كشاورزي زده است، آغاز كند. براي مثال در واكنش به اين پرسش كه: طي سال‌هاي گذشته شايد به حد كافي خرابي‌هاي دولت احمدي نژاد در اقتصاد و به‌خصوص در بخش كشاورزي نمايان شده است، لطفا شما ارزيابي خودتان را از سياست‌هاي دولت يازدهم در بخش كشاورزي بفرماييد، گفت:" چطور ممكن است احمدي نژاد از آن 75 ميليارد متر مكعب اضافه برداشتي كه از آب‌هاي زيرزميني كرد و دشت‌هاي ايران را كشت، به راحتي تبرئه شود؟"

دكترعيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي و دبيركل خانه كشاورز در ميان صحبت‌هايش بارها تاكيد كرد: نسل‌هاي آينده احمدي نژاد را به خاطر صدماتي كه به منابع آب و خاك اين سرزمين زده است نفرين خواهند كرد. كلانتري بدون جبران خرابي‌هاي هشت سال گذشته در حوزه كشاورزي هيچ آينده اي را براي اين بخش متصور نيست. به همين دليل پاسخ هر پرسشي از وي در خصوص تصميمات آينده در بخش كشاورزي و ارزيابي سياست‌هاي دولت يازدهم برگشت داده شد به اما و اگرهاي جبران خسارت‌هاي دولت احمدي نژاد در اين بخش.

آنچه در پي مي‌آيد مشروح گفت و گوي «قانون» با وزير كشاورزي دولت‌های میر حسین موسوی، سازندگی و اصلاحات است:

 در چند سال گذشته به حد كافي از خرابي‌هاي دولت نهم ودهم در اقتصاد و به‌خصوص در حوزه كشاورزي گفته شده است. حالا مي‌خواستم ارزيابي  شما را از سياست‌هاي دولت يازدهم و تاثير آن بر بخش كشاورزي كشور بدانم.
 
ارزيابي من اين است دولت يازدهم هرچقدر تلاش كند باز هم نخواهد توانست خراب كاري‌هاي دولت نهم و دهم را در اين دو سال باقي مانده از عمر دولت يازدهم جبران كند . هشت سال تخريبي كه در بخش اقتصادي كشور و به‌خصوص در حوزه كشاورزي به وجود آمد در تاريخ ايران بي سابقه بود و بي انصافي است اگر  فكر كنيم دولت يازدهم تنها در يك سال و نيم بتواند بر تمام اين ويراني‌ها پيروزشود.

  پس بيشتر در خصوص خسارات ناشي از سياست‌هاي نادرست احمدي نژاد در بخش كشاورزي ايران توضيح دهيد.  
فقط  دردولت نهم و دهم به رياست محمود احمدي‌نژاد  75 ميليارد متر مكعب آب شيرين اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زيرزميني كشور برداشته شده است. اين حجم اضافه برداشت به اندازه بيش از دو برابر كل برداشت اضافی آب در 27 سال قبل از خودش بوده است. اينها فقط يك سري آمار و ارقام نيستند، اين يك خسارت تاريخي است كه به منابع كشور وارد شده است. در مقابل اما كوچك‌ترين اقدامي‌براي بهره وري و حفاظت از سرمايه‌هاي پايه كشاورزي در كشور صورت نگرفته است.چطور مي‌شود از دولت احمدي نژاد حرفي نزد؟ همه چيز به تاراج رفته و بازگرداندن اين سرمايه‌ها سال‌ها سرمايه گذاري و تلاش مي‌خواهد.

  برنامه تيم اقتصادي دولت يازدهم براي ترميم اين خرابي‌ها چه بوده است؟
درحال حاضر فعاليت‌هاي  دولت يازدهم براي افزايش توليدات و حفظ منابع پايه كشاورزي و نيز تدبيري براي حفظ ذخاير آبي كشور است .اين منابع بسيار گرانقيمت است و بازگرداندن اين ذخاير به حجم چهل سال پيش  به اين معني است كه بايد به اندازه چهل سال عرق ريخته شود و برداشت آب نيز بايد به يك دوم ميزان برداشت فعلي برسد؛   همه اين معضلات نتيجه خسارت‌هايي است كه به نسل ايران خورده و راه بازگشتي نيز برايش وجود ندارد. نسل‌هاي  بعدي دولت نهم و دهم را نفرين خواهند كرد. نخواهيم كه با به فراموشي سپردن اين خيانت‌ها و اينكه مي‌گوييم نگاه‌مان بايد رو به آينده باشد دولت احمدي نژاد را تبرئه كنيم.

حالا كه بحث به انتقاد از دولت احمدي نژاد كشيده شد بحران كم آبي و خشكسالي هم از معضلاتي بود كه دو دولت گذشته سعي در كتمان آن داشتند. لطفا قدري در خصوص وضعيت فعلي بحران آبي كشور توضيح دهيد.
طبيعي هم هست، وقتي همان زمان كه بسياري از دست اندركاران در خصوص كم آبي در ايران هشدار مي‌دادند احمدي نژاد به فيروزكوه رفت و گفت: چه كسي گفته است بيلان  سفره‌هاي آبي در اين منطقه و کشور منفي است؟ واينكه هركس بخواهد مي‌تواند هرحجم آبي كه لازم داشت را از چاه‌هاي زير زميني پمپاژ كند در واقع فاجعه بحران آب در ايران تشديد شد.

اين چاه‌ها بعد از صحبت احمدي نژاد حفر شدند، درست است؟
 بله با اجازه مجلس حفر شده بودند كه در واقع مجلس با اين مجوز به يك دزدي آشكار وجاهت قانوني بخشيد.

  بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
پس از آنكه احمدي نژاد اين موضوع منفي نبودن بيلان آب را  در فيروزكوه عنوان كرد، به موازات آن مجلسي كه در آن سال يعني سال 89 برسر كار بود، براي حمايت از رئيس جمهور مجوز حفر چاه‌هايي كه غيرمجاز بودند را صادر كرد ، يعني به دزدان آب مشروعيت داد  و آن را قانونمند كرد كه اين خود نوعي ديگر از نسل‌كشي به حساب مي‌آيد. اينها خسارات سنگين زيربنايي است كه هرچند سال هم بگذرد احمدي نژاد و مردانش بايد پاسخي براي اين خراب كاري‌ها داشته و در برابر ملت توضيح دهند، آن وقت شما مي‌گوييد به اندازه كافي اطلاع رسانی  از خراب كاري‌هاي دولت احمدي نژاد صورت گرفته است؟ نخير به اندازه كافي نبوده است.

  آقاي كلانتري با توجه به اينكه شما در دولت‌های پیش وزير كشاورزي بوده ايد اين چند دوره را چگونه مقايسه مي‌كنيد؟ آيا قانون‌شكني‌هايي كه در دولت احمدي نژاد صورت گرفته و دولت يازدهم را با مشكلات عديده مواجه ساخته، مشابه آن در دولت‌هاي پيش از اين هم وجود داشته است؟
در دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي حدود 2 ميليارد مترمكعب از ذخاير آب زيرزميني اضافه برداشته كرده ايم و اين رقم در دولت سازندگي به يازده ميليارد، در دولت اصلاحات به 30 و در دولت احمدي نژاد  به 75 ميليارد متر مكعب رسيد. اين موضوع را در خصوص اهميت دادن دولت‌هاي گذشته به حفظ منابع طبيعي كشور طرح كردم که البته در دولت اصلاحات نیز تا حدی بی توجهی  نسبت به  منابع زیر زمینی  صورت پذیرفت.

  موارد ديگري را هم مي‌شود مثال زد؟ مثل موضوع  انبارهاي خالي.  
اين مهم ترين قسمت ماجرا است. بازهم تاكيد مي‌كنم در دولت احمدي نژاد از همه منابع كشور سوءاستفاده شده و به تاراج رفته و اكنون هيچ ابزاري براي كشاورزي اقتصادي در ايران وجود ندارد. متاسفانه در بخش‌هاي عمده اي از كشور دشت‌ها مرده اند و رسيدگي به آنها دير شده است. اين‌ها گناهاني است كه حكومت‌ها و دولت‌ها بايد در قبال آن پاسخگو باشند. لذا دولت يازدهم همه تلاش خود را به كار گرفته است. وقتي حسن روحاني و كابينه اش دولت را از احمدي نژاد تحويل مي‌گرفتند همه انبارهاي تداركاتي كشور خالي بود.

خوراك دام،  كود، سم،  بذر و همه اينها صفر بود. از آنجا كه من در تغيير و تحول دولت‌ها حضور داشته ام، در جريان هستم وقتي مهندس موسوي امور را به دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی تحويل مي‌داد خود مهندس موسوي تاکید كرد و در تحویل دولت سازندگی  همین‌طور آقای‌هاشمی سفارش کردند  که برای چند ماه تدارکات وجود داشته باشد  و در زمان انتقال به دولت آقای احمدی نژاد طبق دستور آقای خاتمی  اين انبارها بايد تا چند ماه پر باشند تا دولت جديد بتواند تداركات خود را انجام دهد. اما دولت احمدي نژاد ناجوانمردانه عمل كرد. ابتدا كه تحريم‌ها را بهانه كرده بودند و بعد هم كمبود ارز را، هرچند كه ارز به ميزان كافي در اختيار داشتند. اما دولت يازدهم توانست بهترين فصل تداركات را براي كشاورزان به وجود بياورد يعني دوسال است كه كشاورزان حداقل از نظر تداركاتي با كمترين مشكل رو به رو هستند. نمي‌گويم صفر اما كمترين مشكلات را در اين خصوص داريم.

عملكرد دولت يازدهم با توجه به بحران آب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دولت آقاي روحاني براي حل اين بحران تلاش مي‌كند. حداقل در مورد بحث كم آبي  وزارت نيروي فعلي سياست‌هاي معكوس اين وزارتخانه در زمان احمدي نژاد را پيش گرفته است. يعني برداشت آب را به صورت محدود كرده اند. اين توضيح را هم بدهم تنها كشوري هستيم در دنيا كه بيش از 50 درصد از آب‌هاي تجديد پذير استفاده مي‌كنيم. البته عدد ما نزديك به 90 درصد است و بقيه كشورهاي دنيا به‌غیر از مصر زير چهل  درصد هستند. وزير نيرو آقاي چيت چيان مي‌خواهد اين 90 درصد را برساند به زير پنجاه درصد كه اين اقدام از بعد سياسي يك خودكشي به حساب مي‌آيد اما خب وزير دولت يازدهم اين خودكشي را ترجيح داده است تا اينكه بخواهند منابع ملي را ويران تر كنند.  وزارت نيرو برخلاف دولت‌هاي قبل ترجيح داده است كه بیش از  50درصد از آب بهره برداري نشود  تا شايد بتوانند ويراني‌هاي گذشته را تا حدي جبران كنند. بهانه خشكسالي را مي‌آورند اما اين بحث بخشي از اين ويرانه است و بخش عمده سوء استفاده از منابع است.

در خصوص بهره برداري از آب يكي از اقداماتي كه در دولت گذشته موفقيت به حساب مي‌آمد افزايش ميزان توليد محصولات كشاورزي بود اينكه دولت يازدهم قصد دارد كمتر از آب بهره‌برداري كند يعني توليد را كاهش مي‌دهد، اين موضوع را چطور تحليل مي‌كنيد؟
در دو دولت گذشته به دليل علم و آگاهي پايين  تصور شد  افزايش توليد كشاورزي با اضافه برداشت از آب‌هاي زير زميني خدمت است و البته بخشي از اين معضل از روي نا آگاهي و بخشي ديگر يك خيانت آشكار بوده است. لذا دولت يازدهم دقيقا مي‌داند چه‌كار مي‌كند. هرچند در بسياري از مناطق خيلي دير شده است. وحشت من از اين است كه تلاش دولت براي ترميم خرابي‌ها به هيچ نتيجه اي نرسد چرا كه نياز نسل موجود به مواد غذايي به منابع ما فشار آورده است. و لازمه این کار آگاهی دادن  به تصمیم گیران  و مردم کشور است  که واقعیت‌ها را بدانند  و اگر خواستند خودکشی کنند  آگاهانه  خودکشی کنند یعنی به وضعیت موجود ادامه دهند!

  در خصوص بهره بانكي بخش كشاورزي كه از 14 به 21 درصد رسيد چه تحليلي داريد؟
بهره بانكي بخش كشاورزي را از 14درصد به 17 ودر نهايت به 21 درصد رسانده اند. اما بخش كشاورزي پاسخگوي 21 درصد بهره بانكي نيست. من از آقاي دكتر روحاني و جهانگيري درخواست دارم اين سود را به همان 14 درصد برگردانند. بخش كشاورزي نمي‌تواند، چون خواست و ميل بانك مركزي اين بوده است،  خود را با 21 درصد بهره بانكي تطبيق دهد. ما به التفاوت اين سود بايد پرداخت شود. البته اين اشكالات در دولت يازدهم كم و بيش وجود دارد اما به هيچ عنوان قابل مقايسه با كاستي‌هايي كه دولت قبل داشت نيست.

  آن‌طور كه شما ارزيابي مي‌كنيد دولت يازدهم يك دولت بي نقص است! همين موضوع افزايش بهره بانكي بسيار به اقتصاد كشاورزي ضربه خواهد زد. اين‌طور نيست؟
البته هیچ دولتی بدون نقص وجود ندارد اما واقعا دولت آقاي روحاني شاهكار كرد با آن آگاهي كه من داشتم از تداركات بخش كشاورزي در تابستان سال 92 و اينكه  وحشت همه ما اين بود سكته بزرگي به بخش كشاورزي وارد شود بسيار عالي عمل كرده است .حالا ممكن است آقايان در مجلس بگويند برخي از اقدامات دولت يازدهم براي جلوگيري از هدر رفت منابع آبي كشور غير قانوني بوده است. اما در همان سال اول انبارهاي تداركات مرغ و تخم مرغ جارو زده شده بود و شخص دكتر روحاني آمد تعهد داد كه شما وارد كنيد و من همه هزينه‌ها را پرداخت مي‌كنم. همين شده است كه حالا همه مجلسي‌ها و دلواپسان به جان دكتر روحاني افتاده اند. بزرگ‌ترين اشكالي كه من هم در كاردولت يازدهم مي‌بينم همان افزايش سود بخش كشاورزي از 14 به 21 درصد است. در بقيه زمينه‌ها اين‌ها تلاش‌هاي خودشان را كرده‌اند كه هم اشتباهات دو دولت گذشته را جبران كنند و هم در راستاي حفظ منابع پايه و كشاورزي پايدار حركت كنند. همچنین وزیر نیرو را هم بايد دولت  پشتیبانی  کند تا منابع آبی کشور  را پايدار كرده  و بهره برداری  از آن‌را کاهش دهد.

  اين بهره چرا افزايش پيدا كرد؟
بانك مركزي به بخش كشاورزي زور گفت و گويا دولت هم تسليم شده است. وقتي نرخ بازگشت سود بخش كشاورزي به 15 درصد هم نمي‌رسد چطور مي‌تواند 21 درصد سود بانكي پرداخت كند. الان بانك كشاورزي مفهوم خودش را از دست داده است. يعني از نظر ما بانك كشاورزي با هيچ يك از اين بانك‌هاي تجاري تفاوتي ندارد وقتي قرار است بهره اش 21 درصد باشد و فقط در اينجا از كلمه كشاورزي سوء استفاده صورت گرفته است. خود وزارت جهاد كشاورزي عملكرد نسبتا قابل قبولي دارد و اين موضوع بر مي‌گردد به سياست‌هاي پولي و بانكي وزارت اقتصاد و دارايي؛ به نوعي سياست تحميلي اقتصاد و دارايي است. اگر مي‌خواهند در كشاورزي سرمايه گذاري شود و يا اينكه بهره وري اين بخش افزايش پيدا كند و استفاده از منابع پايه بدون تخريب منابع موجود صورت گيرد راهكارش سرمايه گذاري است. 

  آقاي كلانتري،  با نگاه به آينده و همه تلاش‌هايي كه در حال انجام است به نظر شما چگونه مي‌توانيم در ايران يك كشاورزي رقابتي ايجاد كنيم؟
اگر ايران مي‌خواهد كشاورزي رقابتي با دنيا داشته باشد بايد توجه كنيم حداقل 20 تا 25 درصد از هزينه‌هاي كشاورزي مربوط به  آب است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته حتي  اين هزينه وجود ندارد. 21 درصد سود بهره كه ما در ايران داريم در ديگر كشورها براي كشاورزان يك تا دو درصد است. ما به لحاظ هزينه اي حداقل چهل درصد عقب‌تر از كشاورزان رقيب هستيم،  چطورمي‌توانيم به رقابتي شدن كشاورزي در ايران با ديگر كشورها فكر كنيم؟ مشكلات داخلي را هم كه براي شما شرح دادم. در يك جنگ نا برابر امكان رقابت وجود ندارد. آن‌هم  با از بین بردن  منابع تولید  مثل آب  و خاک  و پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی.


صادق
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
احمدی نژاد بد جوری داغ رو دست قدرت طلبان و اقازاده ها گذاشته است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
درود بر تو زنده باد احمدی نژاد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
فراروی چرا نظر ما را که درست 10 نفر بودیم در حمایت از احمدی نژاد قهرمان نگذاشتی خوانندگان محترم به خدا احمدی نژاد بالای 80 درصد در ایران رای داره به حرفهای گزینشی این سایت و دیگر مفت خور ها اعتماد نکنید...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
اگه دولت یازدهم قدرت اصلاح خرابکاری؟! رو نداشت چرا سرکار اومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حمید
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
اینا با راه انداختن اینجور مباحث فقط میخوان سر من و تو رو گرم بحث و جدل بکنند،وگرنه بجای این مسائل بیان یه کاری برای مردم بکنند،فرقی هم نمی کنه چه اونوريا چه اينوريا،به نظر شما اینا خوداشون اصل مشکل دارند.که بخوان بدونند مشکل چی هست.که بخوان حلش کنند،همش بازيه سیاست.یا علی
ملت ایران
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
یادتان باشد که احمدی نژاد سال 96 می آید با رای بالا و این روزها برای هر دوره ای هست که یکی بیاد از بد بودن گذشتگان بگه
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۹۵
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فقط محاکمه احمدی نژاد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
هر وقت خاتمی و موسوی و کروبی محاکمه شدند اون وقت .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقا جان ما که مشکلی نداریم همگی برن دادگاه تا مشخص شه کی باید محاکمه بشه
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ببین آقای ناشناس عزیز۱۲:۳۵ من هیچ کینه ای ندارم ولی واقعا خیانت های آقای احمدی نژاد رو با هیچ گروهی نمیشه مقایسه کرد ایشان متصور بود که متخصص در همه زمینه هاست... کارنامه هرکسی مانند آنچه در بالا گفته نشان دهنده است، بحث سیاست نیست، بحث سر نحوه پوپولیستی برخورد کردن است، دوست عزیز ممکنه شما یک سرماخوردگی ساده داشته باشید یک پزشک به شما مثلا دگزامتازون بدهد تا سریع نشانه های بیماری از بین برود و پزشک دیگر به جای این کار داروهای صحیح بدهد تا دیرتر شما بهبود بیابید ولی درست، پزشک اول سیستم ایمنی شمارا سرکوب کرده و شمارا آماده انواع سرطان می کند ولی پزشک دوم کار درست را انجام می دهد اینجاست که اگر ساده باشیم تصورمان بر این خواهد بود که پزشک اول بهتر است ... در حکومت هم همینطور است ولی درد ایتجاست که بعضی مانند شما از ساده بودن و درخواب بودن لذت می برند ... آقای احمدی نژاد سال ۸۴ حرف درستی زد و گفت اینگار اینجا(ریاست جمهوری) منطقه ممنوعه است راست گفت واقعا منطقه ممنوعه بود و دلیلش رو هم می شه دید ، متاسفانه بخشی در ایران سعی می کنند مردم را بی سواد ( نه اینکه داشگاه برود یا نرود) نگه دارند، ما حدودا ۲۵۰ نماینده مجلس داریم ، شما اسم ۲۰ نفر را تا کنون شنیده اید کاری ندارم چه کسی ، من برای آقای رسایی احترام قایلم با اینکه ۱۸۰ درجه از جهت فکری با هم متفاوتیم ولی ایشان همیشه هست ، همیشه جضور دارد و تمام تلاشش را می کند تا دولت کنونی کار نکند تا حزب خودش موفق شود حتی جیزهایی را که قبلا قبول داشت الان ندارد یا برعکس ! ولی خیلی از این نماینده ها فقط سر کار میایند و می روند و حقی برای موکل هایشان قایل نیستند و خب هرچی مردم نا آگاه تر برای این ها بهتر و گرنه اتفاق بالا نمی افتاد ... با تشکر محمدرضا
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
از محالات است محاکمه احمدی نزاد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فقط عشق است محمود به کوری چشم ....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
سلام به دکتر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
به عشق هر کی مرده احمدی بر میگرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آسانترین و کم هزینه ترین راه صهیونیست ها برای نابودی ایران نه جنگ و نه تحریم ونه ... آسانترین راه نابود کردن ایران به دست خودشان بود
فلاکت
United States
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
ما هم از همين روش براي نابودي آنها استفاده بكنيم.
بردیا
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
آفرین
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اگه من یک خسارت مثلا به یک تابلو راهنمایی بزنم که باعث اختلال در نظم بشود چه میکنید ؟ بفرمائید این گوی و این میدان .
پدرام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
عقل سالم میگوید هر که تنهایی به قاضی برود راضی میشه.بهتره این آقا بجای غیبت کردن بیاید و رو در رو از احمدی نژاد سوال کند بالاخره هر متهمی حق دفاع داره.ضمنا جناب کلانتر!کاش میشد با حضور کارشناسان، عملکرد نورانی خودت در زمان وزارت را نقد میکردی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقا پدرام حرفتون درسته. ولی به نظرتون از ایشون بپرسن چی میشه؟ یا لبخند سکوت میزنند یا اصلا اصل ماجرا رو منکر میشن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
غیبت؟؟؟؟؟
ایرانی بدبخت شده
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
آقا پدرام چقدر در طول دوران طولانی و سیاه ایشان اجازه رو در رو صحبت کردن به مردم و فرهیختگان داده شد؟ چقدر به سخنان و انتقادهای متخصیصین اهمیت داده شد؟ چرا الان که پرونده ها یکی یکی یا ده تا ده تا رو میشود کسی نیست که جق مردم را بگیرد؟
چرا کمی عقل و انصاف را بکار نمیگیرید؟ بیایید و پرونده های مشعشعتان را برای این ملت همیشه در صحنه و فهیم روشن کنید! البته در دادگاه صالحه .شاید ما هم از برکات شما مستفیض شویم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فقط متاسفم.
چرا تمام تلاشم را نکردم که احمدی نژاد در سال 84 رای نیاورد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
خوشحالم که تمام تلاشم را کردم تا سال 84 احمدینژاد رئیس جمهور شد و خواب باندهای ثروت و قدرت و شهوت حداقل برای 8 سال آشفته شد!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ناشناس||۱۲:۵۶ - خداییش این دل خجسته رو از کجا آوردی؟؟؟!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
12:56 یکم تلاش میکردی دولت محمودت اینهمه اختلاس و خرابکاری جا نمیگذاشت معاون اولش هم الان زندان نبود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
شما تلاش کردی!!! ولی نتونستید
مهدیار
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
کجای کاری برادر ،یه عده هستن همین الان تو مملکت برا منافع خودشون حنجره ها پاره میکنن بس که اسم احمدی نژاد فریاد میزنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
درود بر محمود
بهار
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
زنده باد دولت بهار
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
در دولت ممنوع التصویر در حوزه گندم به خودکفایی رسیدیم در دولت برادر انقلابی رویت کننده هاله نور وارد کننده گندم شدیم. آنخماهو هم گندمش و چند سال نگهداری کرد ولی هاله ما نتونست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آیا کسی تو این مملکت هست که محاکمش کنه؟
بالاخره روزی عدالت اجرا میشه.
یا خدا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
سوال من همچنان این است که چرا اصرار داریم با این وضعیت محیط زیستی جمعیت افزایش پیدا کند؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
هر چقدر " جمعیت فله ای " بیشتر ، هرج و مرج و جنایت و اعتیاد بیشتر
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
موافقم شدید دقیقا دهه شصتی ها خوردن به این دوران سیاه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
همه باهم نه فقط شما
شیوا
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اقای کلانتری جای امیدواری است که امروز شما به اشتباه دولت ها پی برده اید! خودتان هم خوب میدانید که وقت تنگ است! برای ان که دست کم وضع از اینی که هست بدتر نشود و تمدن ایرانی نابود نشود، نیازمند عمل مسئولین و اگاهی رسانی به مردم هستیم ! باور کنید اگر بیش از این فقط حرف بزنید نسل ایرانی نابود خواهد شد! کاش دست کم دولت یازدهم بقای نسل ایرانی را به وجهه سیاسیش ترجیح دهد!
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ای کاش یک گروه متقد منصف یک کتاب می نوشتند راجع به خرابی ها و گندکاری های دولت مهرورز
هر چند مطمئن هستم هفتاد مجلد می شد ولی واقعا نسل بعد باید بداند با جهل و ادعا نمی توان کشور را اباد کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
کتاب مهر دولت مهرورز در قلب و جان ملت ایران نوشته شده و خرابکاریهای دولت جدید آن را محکمتر از گذشته تثبیت کرده است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
کتاب دولت مهر ورز. دارای فصول خواندنی، بررسی اختلاس 3000 اختلاس 7000. اختلاس 12000. 6 قطعنامه علیه کشور، چند برابری نرخ ارز، تحریم های روزانه، بدهی های بابک جون، طرح های نا تمام افتتاح شده، شماره حساب دانشگاه ویرانیان،800 میلیارد دلار پنهان شده، سفر به ونزوئلا و کومور، رکود و خوابیدن کارخانه ها و .... بیماران قلبی از خواندن این کتاب صرفه نظر کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
دولت مهرورزی نه ، دولت کودتا
میرمهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
دم 17:25 گرم گرم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فعلا نون در کوبیدن احمدی نژاد است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
درود
قندیل
-
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقای کلانتری شماها قبل ازدولت احمدی نژاد برای کشاورزی چه کارکردید.درزمان شما کشاورزی اصلاًدرجامع به حساب نمی آمد .قیمت محصولات کشاورزی به حدی پایین بود که کشاورزان دراغلب مواردبدهکارمی شدند...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
خوشتیپ!!
توی دوران ایشون به خودکفایی گندم رسیدیم!
ایران با بی آبی اصلا نباید کشاورزی داشته باشه!!
اورانیوم غنی شده
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
قیمت محصولات کشاورزی زیاد شد و کشاورزان هر چی که به دست آوردند دادن برای سیر کردن شکم خونواده!!!!!...........و این شد حساب کردن کشاورز در جامع!(ه)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
این است عاقبت اعمال خاینانه معجزه هزاره سوم. ایشون با این فجایع واقعا رکورد زده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
خودت چكار كردي اقاي وزير
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ميتواني تحقيق بنمائي
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقای کلانتری خیلی مردی. تنها کسی که دیدم دلسوزانه و با جدیت و شجاعت و از خود گذشتگی دنبال بحث کمبود آب افتاده ایشونه....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اينها آلرژي احمدي نژاد گرفته اند. خودتان چكار كرده ايد و مي كنيد؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
در حال شستن خرابكاري دوستان جنابعالي هستيم
ضد رانت
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
اینها !!! کاشتند و پروردند ... و شما و دوستان! خوردید - کندید - از ریشه در آوردید و سوختید.
بازم بگم؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فقط محاکمه
مومن مسلمان
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
و مجازات البته.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فرمایشات جناب کلانتری تماماً صحیح است. اما ایشان بدانند که در وزارت کشاورزی همین دولت یازدهم افرادی در سطح معاون و مشاور وزیر مشغول به کار هستند (البته پس از 8 سال بازنشستگی مجدداً برگشتند) که عوامل اصلی اعلام خودکفایی گندم در سال 1383 در دولت اقای خاتمی بودند. خودکفایی که فقط از روی ندانم کاری آقایان بود و یک سال پس از آن کشور به بزرگترین وارد کننده گندم جهان تبدیل شد. حال می شود خوشبین بود با همان حضرات که باز هم سرکار آمدند کشاورزی کشور جان بگیرد؟ مگر کشور قحط الرجال است؟ بنده بعنوان یک محقق و عضو هیأت علمی در کشاورزی به هیچ وجه خوشبین نیستم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
الان هر کس یه نیمچه مدرکی داره شده عضو هیئت علمی خیلی وقته که در کشور قحط الرجال هست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
خدا نگذره از احمدی نژاد که هر روزی که می گذره ابعاد وسیع خسارتهایی که او و تیمش به کشور زدند آشکارتر می شه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ایشان در زمان وزارت خودشان که بسیار هم طولانی بود بزرگترین ضربه را به منابع زیر زمینی زده است. کاشت بدون برنامه که نتیجه آن تبدیل زمینهای منابع ملی به باغ و زمین کشاورزی بود. در دشتهایی که سال 60 آب در 10 متری بود (دقت کنید 10 متر) در سال 86 عمق آب به 300 متر رسید. ممکن است دولت های نهم و دهم با مجوز دار کردن چاههای بدون جواز تیر خلاص را به کشاورزی و مهمتر از آن حیات ایران شلیک کرده باشند ولی ایشان هم انسان علیه السلامی نیست!
تمام منابع آبی و زمینهای منابع طبیعی نابود شد و عده ای شاغل شدند. حالا به دلیل آن کار همه ما محکوم به بی آبی و فنا هستیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اتفاقا نسل یک تعدادی را حسابی اباد کرد جالب است خیلی از این اباد شدگان الان دارند از ایشان انتقاد می کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
نه اینکه روحانی امیرکبیر زمان !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
بنده خدا نه ادعایی کرده و نه مثل دوستان معجزه ملقب به امیر کبیر دوم شده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
دکتر ظریف عزیز امیر کبیر زمان است
ان شاالله از چشم بد مصون باشد
یکی از مردم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
چی میگی ناشناس اول؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
شايد در وصف دولت قبل شعر زير تا حدي گويا باشد كه :
دوستي با مردم دانا نكوست
دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت مي كند
"بر زمينت مي زند نادان دوست"

با وجود دولت آقاي احمدي نژاد اصلا" نيازي بة حمله آمريكا و اسرائيل نبود خود ايشان بي سر و صدا و بي هزينه به تمام زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور حمله كرده و آنها را از بين مي برد و ابعاد اقتصادي ، امنيتي و عواقب بلند مدت اجتماعي-فرهنگي آن بسيار گسترده تر از آنست كه بتوان به سادگي و بدون ملاحظات خاص بدان پرداخت.
ناشناس
Canada
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
از اونجاییکه کسی نتونست این فردو محتکمه کنه بدونید همه اینا یک نمایش عامه پسنده برای سرگرم کردم مردم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آیندگان در مورد ما چه خواهند گفت.
ما به قاجار بد می گوییم و آیندگان نسبت به ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اين دولت اومده آبهاي كشاورزي رو قطع كرده كه بگه دارم صرفه جويي مي كنم مثلا به شاليكارا گفته از آبهاي موجود كه بوسيله باران جمع شدند استفاده كنيد اين در حاليست كه اين آبها پس از باران حداكثر تادوروز بيشتر باقي نمي مانند و كشاورزان به خاطر تامين آب به جان يكديگر افتادند و به آب دزدي از يكديگر رو آوردند و كلي پرونده هاي قضايي ناشي از زد و خورد در درگيريهاي قومي و طايفه اي بوجود آوردند در حاليكه اب به اندازه كافي وجود دارد ولي جلوشو گرفتن.

اينم از دولت تدبير و اميد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقاي دكتر كلانتري اعتراف سنگيني در اين مصاحبه كردند .خوب دقت كنيد ميگويند :در دولت مهندس موسوي دو ميليارد متر مكعب آب اضافه (غير مجاز )از ذخاير برداشته شده .در دولت سازندگي 11 ميليارد متر مكعب (ميزان برداشت غير مجاز = تخلف 5.5 برابر دولت سازندگي نسبت به دولت موسوي ).در دولت اصلاحات 30 ميليارد متر مكعب(ميزان برداشت غير مجاز= تخلف حدود 3 برابر ي دولت اصلاحات نسبت به دولت سازندگي )و در دولت احمدي نژاد 75ميليارد متر مكعب (ميزان برداشت غير مجاز = تخلف حدود 2.5 برابردولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات ). يعني بالاترين شتاب در دولت سازندگي كه از قضا سالها ايشان وزير كشاورزي آن بوده اند رخ داده است .جناب آقاي دكتر كلانتري 5.5 برابرشدن برداشت غير مجاز =تخلف از ابهاي زير زميني در دوران خود را چگونه توجيه مي نماييد ؟؟؟!!!ضمن آنكه اين خشت كج اتفاقا"در زمان خود شما (مستند به اعتراف خودتان در همين مصاحبه )گذاشته شده است . و بالاترين چاه هاي غير مجاز در دوران شما حفر شده است .
محمد
United States
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ناشناس 14:07 کسی اینجا با درصد ها کار نداره بلکه با حجم آب برداشت شده کار دارن . در زمان دوست شما از مجموع 5 دولت قبل 32 میلیارد مترمکعب آب بیشتر برداشت شده.میفهمی این مطلب یعنی چی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
خودشان هم یکی مثل احمدی نژاد اون ادعا داشت اینا فقط زار می زنند
بدبخت مردم
کار دست کاردان نیست و گرنه در شمال ایران که اینهمه اب هست چرا کشاورزی وضعش خراب است
بروید خودتان را درست کنید
شیوا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
شکی وجود ندارد که همه دولت های پس از انقلاب مقصرند ، سیاست های کشاورزی در همه دولت ها کم و بیش شبیه به هم بوده ، منتها احمدی نژاد چون پوپولیست بود همان سیاست ها را با شدت بیشتری انجام میداد. سوال اینجاست که چاره چیست؟ نمی شود دست روی دست گذاشت و انگشت اتهام به سمت دیگران دراز کرد ، چاره ای نداریم جز تن دادن به ریاضت ملی ، بنابربراورد کارشناسان ، تغذیه مصنوعی دشت ها با استفاده از سیلاب ها در 420 میلیون کیلومتر مربع از کشور امکان پذیر هست ، دست کم همین دشت های نیمه جان را احیا کنیم ! شاید حداقل در اینده روشی هم برای احیای دشت های مرده پیدا شد !
ناظر
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
دوره وزارت خودت چکار کردی خیانتی که به کارکنان وزارت کشاورزی کردید از نسل کشی هم بد تر بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
واقعها چرا هیچ پریسی حتی از ایشان نمیشود؟ یا سوئ مدیریت داشته و نمی دانسته چه می گذره و یا می دانشته و کوتاهی کرده ....
امید را به جامعه ناامید ما برکردانید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
حالا مثلا شما چه گلی به سر مملکت زدین با این حسن روحانیتون ؟
اورانیوم غنی شده
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
گل اگه نزده رسما کلاه هم ور نداشته!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
نحوه اشاره شما به رئيس جمهور بسيار بي ادبانه و گستاخانه است.
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
یاددوران وزارت خودشون به ....آقا روزقیامت عجیب خبرهاییه !
عادل عدالتي
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
من هميشه گفته ام احمدي نژاد براي نابودي كامل اقتصاد و بد بختي مردم 6 ماه يه سه نفس كم اورد و الا همه چيز درست ميشد!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
ایشون یه زمانی ادعا میکرد تا چندماه دیگه فقیری در ایران دیده نمیشه ظاهرا ملت شریف ایران سخت جون تر ازونی بودن که ایشون و شرکاشون فکر میکردن منقرض نشدن!! اشتباه محاسباتی!
دهه شصتی ها
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
واقعا این واژه بهترین عبارتی بود که در مورد اسیبهایی که احمدی نژاد به کشور و مردم ایران زد شنیدم. نسل ما هنوز در افسردگی و بی اخلاقی و بی اعتمادیی که در 8 سال دولت اون کلید خورد دست و پا می زنه و این فقط تاثیرات روانی و اجتماعیه، تاثیرات محیط زیستی یکی از بدترین بخشهای این صدماته که جبران ناپذیره!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
اسیب هایی که اصلاح طلبان فراری و لندن نشین در فتنه ۸۸ بر ملت ایران تحمیل کردن سال ها قابل جبران نیست!!!!
نرهان
Germany
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقای کلانتری اگر به درب میگویید تا دیوار(حامی احمدی نژاد) بشنود انتقادی نیست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
فرارو خجالت بکش چرا نظر منو تایید نزدین شما هرکسی که مخالف احمدی نزاد حرف میزنه نظرش رو تایید میزنید....ولا هزاری تلاش کنی مردم همچنان احمدی نژاد رو دوس دارن.اقای ظریق تمام غنی سازی رو در مقابل پوبهای بلوکه شده خودمون تقدیم کرد.بدش اسمش میذارید دولت تدبیر و امید.....ایشالله این دولت موفق باشند ولی حیف است برای مسولی که همیشه از دولت قبلی ایراد بگیره....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
چرا شما نتونستین همین پولهای خودمون و پس بگیرین؟ از اون هزار تلاشش یکیش و به من بگو؟نه شما یکیش و به من بگو؟
ناشناس
United States
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
مردم؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! کدوم مردم دقیقا؟؟!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
25 میلیون
صبا
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
آقای کلانتری جدیدا در مصاحبه ها و سخنرانیها ی خود عقده گشایی می کند و مقدمات فرار روبه جلو را برای دولت فعلی فراهم می کند. واقعا از این عقده گشایی تنگ نظران سیاسی متاسفم که کم کاری های خود را به حساب قبلی ها میگذارند. اقای محترم شما به عنوان دولت مرد تا کنون در زمینه مدیریت استراتیژیک و ایده های کاربردی که برای شکوفایی اقتصادی کشور کارگشا باشد چه کاری انجام داده اید که اینگونه افسار گسیخته می تازید؟ من به عنوان کسی که در هر 2 دوره به احمدی نژاد رای دادم کاملا با عملکرد ایشان در حوضه اقتصاد موافق نیستم و لی لز اینکه وی را مسبب تمام بد بختی های فعلی و آینده ایران بدانیم خیلی بی انصافی است. بهتر است که در هنگام منبر رفتن و سخنرانی برای هواداران سیاسی به شعور اجتماعی سایر هموطنان هم احترام بگذارید. آیندگان در مورد شما هم قضاوت خواهند کرد از اینکه تمام چرخش چرخ اقتصادی مملکت را به امبد واهی لغو تحریمها وابسته یکنیم. بهتر است که در هر موضوعی امصاف نگه دارین و افراطی نباشیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
کشاورزی باید از این وضعیت بیاد بیرون باید شرکت های کشت و صنعتی را که بعد از انقلاب بستید را احیا کنید کشاورزان سنتی بیان تو شهر ها برن تو بخش صنعت و خدمات تحصیلکرده ها ماشین الات و کارگران ماهر برن تو روستا ها مطمئن باشید 5 ساله با همین وضعیت خراب اب صادر کننده غلات و میوه جات و صیفیجات خواهیم شد منتها نه با وزرایی مثل ایشون
سعید
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
نمی دونم چرا اصلاحاتی دست از سر محمود بر نمی دارن !!!!
دولت بهار
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
یاداوری خدمت اصلاحاتی ها   سال ۸۴ رای مردم هفده میلیون سال ۸۸ رای مردم بیست وپنج میلیون!!
سیدرضا
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
به دولت روحانی نمره 16 می دهم به احمدی نژاد 6
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
احمدی نژاد: به هر خانواده ایرانی 1000 متر زمین رایگان داده می شود
عناوین برگزیده
ابعاد و پس‌لرزه‌های قتل فجیع رومینا اشرفی
چند ابهام مهم در پرونده قتل دختر تالشی
ابعاد و پس‌لرزه‌های قتل فجیع رومینا اشرفی
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
بورس موبایل ویو