bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۶۹۹۸۹
وزارت خارجه منتشر کرد

متن کامل توافقنامه ایران و غرب

ایران و 1+5 بر سندی به توافق‌ رسیدند که براساس آن غنی‌سازی در برنامه هسته‌یی باقی می‌ماند. وزارت خارجه متن کامل توافق اولیه گروه 1+5 و ایران درباره برنامه هسته‌ای کشورمان منتشر کرد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۴ - ۰۳ آذر ۱۳۹۲
فرارو- ایران و 1+5 بر سندی به توافق‌ رسیدند که براساس آن غنی‌سازی در برنامه هسته‌یی باقی می‌ماند. وزارت خارجه متن کامل توافق اولیه گروه 1+5 و ایران درباره برنامه هسته‌ای کشورمان منتشر کرد.برنامه اقدام مشترک
مقدمه
هدف از این مذاکرات دست یافتن به راه‌حلی مورد توافق دوطرف، جامع و بلند مدت است که این اطمینان را به وجود می‌آورد که برنامه هسته‌ای ایران، منحصراً صلح‌آمیز است. ایران کراراً تصریح کرده است که تحت هیچ شرایطی در پی تولید تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود. این راه‌حل جامع، بر اساس اقدامات ابتدایی ذیل شکل خواهد گرفت و در گام نهایی به یک بازه زمانی مورد توافق و برطرف شدن نگرانی‌ها، منتهی می‌شود.

این راه‌حل جامع ایران را قادر می‌سازد تحت مفاد مربوطه در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و برابر با تعهداتی که این مفاد برای این کشور ایجاب می‌کند، از حق بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز برخوردار شود. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دوطرف است، که با اِعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن، [همراه خواهد بود]. این راه‌حل جامع، به مثابه مقوله‌ای یکپارچه است که در آن هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد. این راه‌حل جامع، فرایندی دو‌سویه و گام به گام خواهد بود و منجر به برداشته شدن کامل همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و نیز تحریم‌های چند جانبه و ملیی خواهد شد که بر برنامه هسته‌ای ایران وضع گردیده بود.

اقدامات مضاعفی در فاصله میانی اقدامات ابتدایی صورت خواهد گرفت و گام نهایی، شامل اقدامات مختلفی خواهد بود، از جمله در دستور کار قرار دادن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با نیت ایجاد نتیجه‌ای رضایت بخش برای شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مسئله. گروه ایی3+3 و ایران موظف هستند با حسن نیت به اجرای اقدامات کوتاه مدت دوجانبه و راه‌حل جامع، بپردازند و آنها را به ثمر برسانند. کمیسیونی مشترک از [نمایندگان] ایی3/ایی‌یو‌+3 و ایران، تشکیل خواهد شد تا بر اجرای اقدامات کوتاه مدت نظارت داشته باشد و مسائل احتمالی را پاسخ گوید، البته با در نظر گرفتن این مهم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئول تأیید اقدامات مربوط به امور هسته‌ای، خواهد بود. کمیسیون مشترک با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حل و فصل مسائل نگران کننده گذشته و حال حاضر را تسهیل خواهد کرد.

مفاد اصلی اولین گام
اولین گام به لحاظ زمانی محدود و طول مدت آن شش ماه خواهد بود و در صورت توافق دو طرف قابل تجدید است، که در طول این مدت همه اطراف ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن نیت، پابرجا باقی بماند.

ایران به صورت داوطلبانه اقدامات زیر را در دستور کار قرار خواهد داد:
• نیمی از ذخیره اورانیوم 20 درصد غنی شده موجود، به اکسید اورانیوم 20 درصد تبدیل می‌شود تا به منظور تولید سوخت برای راکتور پژوهشی تهران، مورد استفاده قرار گیرد. مابقی یو‌اف‌6 (UF6) 20 درصد به اورانیوم با غنای کمتر از 5 درصد تبدیل می‌شود. هیچگونه برنامه‌ای هم برای بازگشت این فرایند در کار نخواهد بود.

• ایران اعلان می‌کند که در طول این بازه شش ماهه، غنی سازی بالای 5 درصد نخواهد داشت.

• ایران اعلان می‌کند که فعالیت‌های خود در تأسیسات غنی سازی سوخت نطنز1،  فردو2  یا راکتور اراک3،  که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان آی‌آر-40 (IR-40) شناخته می‌شود، گسترش نخواهد داد.

• ایران تصمیم گرفته است به محض آمادگی خط تبدیل یو‌اف‌6 (UF6) با غنای 5 درصد به یو‌اُ2 (UO2)، ظرف مدت همین بازه شش ماهه، آن میزان یو‌اف‌6 (UF6) را که به تازگی تا 5 درصد غنی شده است را به اکسید یو‌اف‌6 (UF6) تبدیل کند؛ مطابق با آنچه که در برنامه عملیاتی تأسیسات تبدیل اعلان شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذکر شده است.

• تأسیسات جدیدی برای غنی سازی ایجاد نخواهد شد.

• ایران به فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای تحت نظارت خود ادامه خواهد داد، از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای در عرصه غنی سازی که برای انباشت اورانیوم غنی شده، طراحی نشده‌اند.

• هیچگونه بازفراوری صورت نخواهد گرفت و هیچ گونه تأسیساتی که قادر به انجام بازفراوری است، ایجاد نخواهد شد.

• افزایش نظارت‌:
* فراهم کردن اطلاعاتی مشخص برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله اطلاعات مربوط به طرح‌ و نقشه‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای، توصیف و شرحی کامل از ساختمان هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیف و شرحی کامل از گستره عملیات‌های هر یک از تأسیساتی که به طور خاص به فعالیت‌های هسته‌ای مشغول هستند، اطلاعات در مورد معادن و شرکت‌های نورد اورانیوم و اطلاعات در مورد مواد منبع. این اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از پذیرش انجام این اقدامات، فراهم می‌گردد.

* تسلیم یک پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) به روز شده از راکتور اراک، که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان آی‌آر-40 (IR-40) شناخته می‌شود، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

* برداشتن گام در جهت توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور اعمال پادمان‌های [آژانس] در مورد راکتور اراک، که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان آی‌آر-40 (IR-40) شناخته می‌شود.

* در هنگامی که ناظران آژانس برای تأیید اطلاعات طراحی، تأیید داشته‌ها در خلال بازرسی‌ها، تأیید داشته‌های فیزیکی و نظارت‌های سرزده، حضور ندارند، ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داشت تا بایگانی آفلاین دوربین‌های مستقر در فردو و نطنز را بررسی کند.

* ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارد به وارد زیر دسترسی داشته باشد:
- کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ؛ 4
- کارگاه‌های تولید چرخنده سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره سازی؛ و
- معادن و شرکت‌های نورد اورانیوم.

در مقابل، گروه ایی3/ایی‌یو‌+3 به صورت داوطلبانه اقدامات زیر را در پیش خواهد گرفت:
• متوقف ساختن تلاش‌های بیشتر برای کاهش فروش نفت خام ایران به منظور فراهم آوردن اینکه مشتری‌های کنونی ایران حجم متوسط خرید نفت خام خود از ایران را از سر گیرند. امکان بازگشت حجم مورد توافقی از عواید مسدود شده در خارج از کشور. برای این فرایند فروش نفت، تحریم‌های [مربوطه] اتحادیه اروپا و آمریکا برداشته خواهد شد و خدمات بیمه و حمل و نقل با آن همراه خواهد بود.

• تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در موارد زیر به حالت تعلیق درمی‌آید:
1) صادرات پتروشیمی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات.5
2) طلا و فلزات گرانبها و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با آنها.
3) تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو سازی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صنعت به حالت تعلیق درخواهد آمد.
4) صدور مجوز برای تأمین و استقرار قطعات یدکی لازم برای تأمین امنیت پرواز‌های غیر نظامی در ایران و خدمات مرتبط با آن. صدور مجوز برای 5) انجام اقدامات بازرسی و تعمیرات مربوط به امنیت [پروازی] در ایران به همراه خدمات مرتبط با آن.6
6) هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.
7) هیچ تحریم جدید از طرف اتحادیه اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.
8) دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.

9) ایجاد یک کانال مالی به منظور تسهیل روابط تجاری بشردوستانه برای رفع نیازمندی‌های داخلی ایران، با استفاده از عواید نفتی خود ایران که در خارج از این کشور مسدود شده است. روابط تجاری بشردوستانه عبارت است از تراکنش‌های مربوط به محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی که در خارج [بر ایران] تحمیل شده. این کانال از طریق بانک‌های مشخصی در خارج از ایران و بانک‌های ایرانی که هدف تحریم‌ها نیستند، و در هنگام ایجاد این کانال مشخص خواهند شد، باز خواهد بود.

این کانال همچنین اقدامات زیر را میسر می‌سازد:
- انجام تراکنش‌های لازم برای پرداخت معوقات ایران به سازمان ملل؛
- پرداخت حق‌التدریس دانشگاه‌ها و کالج‌های خارجی که دانشجویان ایرانی در آنها تحصیل می‌کنند، تا سقف مدت زمان توافقی شش ماهه.
- افزایش آستانه اختیار اتحادیه اروپا برای انجام تراکنش‌های مربوط به روابط تجاری تحریم‌ نشده، به میزان مورد توافق.

مفاد اصلی گام نهایی برای رسیدن به یک راه‌حل جامع
گام نهایی برای رسیدن به یک راه‌حل جامع، که اطراف این توافقنامه قرار است ظرف مدت کمتر از یک سال پس از پذیرش این سند، کار مذاکرات آن را به اتمام رسانده و اجرای مفاد آن را آغاز کنند، از قرار زیر است:

• مشخص ساختن یک بازه زمانی بلند مدت و توافق بر سر آن.

• مشخص ساختن حقوق و تکالیف اعضای معاهده ان‌پی‌تی و توافقنامه‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

• برداشته شدن کامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، چند جانبه و ملی وضع شده علیه فعالیت‌های هسته‌ای، و نیز تحریم‌های 
مربوط به روابط تجاری، تکنولوژی، امور مالی و انرژی، بر اساس یک برنامه زمانی مورد توافق دو طرف.

• در پیش گرفتن یک برنامه غنی سازی مورد توافق دو طرف با در نظر گرفتن معیار‌های منطبق بر نیازمندی‌های عملی و نیز اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت آن، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده، برای مدت زمان مورد توافق.

• بر طرف کردن کامل نگرانی‌های مربوط به راکتور اراک، که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان آی‌آر-40 (IR-40) شناخته می‌شود. هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد شد و تأسیساتی که قادر به انجام بازفراوری باشد، ایجاد نمی‌گردد.

• اجرای کامل اقدامات مورد توافق شفاف سازی و تقویت و افزایش نظارت‌ها. تأیید و اجرای پروتکل الحاقی، که نیازمند ایفای نقش رئیس جمهور و مجلس [در ایران] است.

• در نظر گرفتن همکاری‌ بین‌المللی در عرصه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، از جمله تحصیل راکتور‌های پیشرفته تولید انرژی و پژوهشی آب سبک و ادوات مرتبط با آنها و تأمین سوخت هسته‌ای مدرن و نیز ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای مورد توافق.

در پی اجرای موفقیت‌آمیز گام نهایی برای رسیدن به راه‌حل جامع در طول بازه زمانی مشخص شده برای آن، با برنامه هسته‌ای ایران نیز همانند برنامه‌های غیر تسلیحاتی هسته‌ای دیگر کشورهای عضو ان‌پی‌تی برخورد خواهد شد.
با توجه به گام نهایی و هر اقدامی که فیمابین این اقدامات صورت خواهد گرفت، اصل استاندارد « هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد»، اعمال خواهد شد.

------------------------------------------------------------
پاورقی:
1. به عبارت دیگر، در این بازه شش ماهه ایران یو‌اف‌ 6 را به سانتریفیوژ‌های مستقر شده خود تزریق نخواهد کرد و اورانیوم غنی نمی‌سازد. هیچ سانتریفیوژ اضافی مستقر نمی‌شود. ایران اعلان می‌کند که در طول مدت اولین بازه شش ماهه، سانتریفیوژ‌های موجود [در این تأسیسات را] با سانتریفیوژ‌های مشابه جایگزین می‌سازد.

2. در فوردو، چهار آبشار مستقر شده در این تأسیسات برای غنی سازی اورانیوم، هیچگونه غنی سازی بالاتر از 5 درصدی را انجام نخواهند داد. هیچگونه یو‌اف‌6 به 12 آبشار دیگر تزریق نمی‌شود و این آبشارها در حالت غیرعملیاتی باقی خواهند ماند. هیچ ارتباطی میان آبشارها ایجادنمی‌گردد. ایران اعلان می‌کند که در طول اولین بازه شش ماهه، سانتریفیوژ‌های موجود ‍(در این تأسیسات) را با سانتریفیوژ‌های مشابه جایگزین می‌کند.

3. ایران نگرانی‌های مربوط به ساخت و ساز در راکتور اراک را بر طرف می‌کند؛ در مدت این بازه شش ماهه راکتور به کار نخواهد افتاد یا سوخت یا آب سنگین به آن تزریق نمی‌شود؛ همچنین سوخت اضافی برای این راکتور مورد سنجش قرار نمی‌گیرد یا سوخت بیشتری برای آن تولید نمی‌شود و همچنین تأسیسات باقی مانده برای اتمام کار نیروگاه، استقرار پیدا نمی‌کند.

4. بر اساس طرح و نقش‌های این کارگاه، تولید دستگاه سانتریفیوژ ایران در طول این شش ماه فقط محدود به جایگزینی سانتریفیوژ‌های از کار افتاده خواهد بود.

5. «تحریم‌های وضع شده بر خدمات مرتبط» یعنی هر گونه خدماتی که موضوع تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، از جمله بیمه، حمل و نقل یا امور مالی، تا زمانی که هر یک از این خدمات مرتبط با تحریم وضع شده بوده و برای تسهیل تراکنش‌های مدنظر، ضروری باشند. این خدمات می‌توانند با هر نهاد ایرانی که هدف تحریم‌ها قرار نگرفته است، صورت پذیرند.

6. برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند شامل حال آن دسته از شرکت‌های خطوط هوایی ایرانی شود که هدف تحریم قرار نگرفته‌اند؛ همچنین این رفع تحریم شامل حال ایران ایر می‌شود.
محمد رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
سلام.باید واقع بین بود که این توافق اگه از پرتکل الحاقی بدتر نباشه بهتر نیست. اما شاید چاره ای نداشتیم و زورمون به طرف نرسیده که اینقدر کوتاه اومدیم. بابا تحریم ها فلج کننده بوده . فروش نفتمون از 5/1 میلیون بشکه در روز در سال 2011 رسیده به 1 میلیون بشکه در روز و متاسفانه در این توافق جدید هم که قرار شده در همین سطح بمونه و نه بیشتر.این همون آبناتی که دکتر جلیلی میگفت.
حسین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
ایران من ،دوست دارم به اندازه جانم...درود بر ظریف
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
با سلام و درود بر دولت تدبیر و امید بویزه دکتر ظریف من به عنوان یک ایرانی به شما میبالم و از زحمات شما تشکر کامل را دارم > اقای جلیلی یاد بگیر سیاست خارجی رو . درود بر ظریف عزیز
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خیلی خوبه
ما واقعا جی از دست دادیم؟ عنی سازی 20 درصد مگه به چه دردی میخوره؟
احمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
توافق نبود و فاجعه بود
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۴۶۷
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این ثمره تندروی های قبلی و یک فاجعه است . قرارداد کاملا یکطرفه و به نفع غرب تنظیم شده است .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خداوکلیلی انهایی که یک مقدار عقل دارند می دانند که چاره ای نداشتیم ما در استنانه فروپاشی بودیم نفت ما 60 درصد نسبت به دو سال پیش کاهش یافته بود و انهام درامدش را نمی توانستیم به داخل بیاوریم و....چاره ای نبود
رسواگر فتنه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
استقبال از تیم مذاکره کننده و ظریف عزیزمان فراموش نشود!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دکتر ظریف خدا قوت..... اسطوره ی دیپلوماسی
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
من از اینکه ایرانی‌ باشم و به این توافق افتخار کنم شرم دارم، اگه آقای ظریف می‌گفتند تسلیم شدیم بسیار قابل قبول تر بود تا اینچنین بخواهند ما را مسخره کنند و به ما بگویند پیروز شدیم!
منصور
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این دقیقا همان قفلی است که ده سال پیش آقای روحانی بر تاسیسات زد! و چند ماه بعد متوجه کلاهی که 5+1 سرمان گذاشت شدیم. دوباره داریم به سر خط بر میگردیم! باز هم گول آبنبات را خوردیم.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دوست خوبم حرفت روقبول دارم كه مادراين توافق نامه چيز زيادي بدست نياورديم.ولي بهتره بدوني مابااين توافق جلوي فلج كننده ترين تحريم يعني تحريم كامل نفت روكه مي توانست اقتصادمارومتلاشي كنه رو گرفتيم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مبارک باشه اما چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
الان میفهمم تندروی و لجبازی چه عواقبی دارد !هرگز انها را انجام نمی دهم .
يك بنده خدا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اين متن، در واقع قرائت رسانه هاي غربي و آمريكايي از توافق صورت گرفته است نه متن اصلي، بنابراين زياد آن را جدي نگيريد. صحبت هاي دكتر ظريف درباره محتويات توافق نامه كاملا روشن است و توافق حاصله اتفاقا بسيار مثبت است. بايد جشن بگيريم. خدايا شكر!
ن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
غرب که حدود 1 سال نیم است که 100میلیارد ایران سوار شده باز افرین به ظریف اینو تا 6 ماه تقلیل داد.ببینین که بحران که میگفتند یعنی این بود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
توجه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این متن واقعی نیست!!!!!!!

متن انگلیسی رو فارس قرار داده خیلی متفاوته!!!!!! برید بخونید.....!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خیلی هم یکطرفه نیست ازبین بدوبدتر است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حداقل دستاوردهای این موافقتنامه این است:
1- حسن نیت ایران را همه دنیا متوجه شدند و دیگر بهانه ای برای جنگ طلبان آمریکائی و اسرائیلی باقی نماند.
2- ایران هر موقع احساس کرد که طرف غربی زیر تعهداتش می زند و بر خلاف حسن نیت عمل می کند دوباره می تواند فعالیتهایش را اینبار محکم تر از قبل شروع کند.
3- رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به حاشیه رانده شدند.
4- ایران در حد نیازش به غنی سازی دست یافت. حالا درصد غنی سازی بالاتر چندان مهم نیست.
5- امید به آینده به اندازه صدها میلیارد دلار می ارزد که خوشبختانه نصیب این ملت می شود.
توصیه می کنم مانند رهبر انقلاب به آقای ظریف و تیم مذاکره کننده اعتماد داشته باشید.
نیکو
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
نصفه چیزایی که تو این ترجمه اومده تو متن اصلیش نیست ... این متن تحریف شده است... متن اصلی رو از اینجا بخونید
http://fararu.com/files/fa/news/1392/9/3/94200_737.pdf
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چرا نمیخوایین قبول کنین که همه این مشکلات از بی تدبیری های 8 سال گذشته بوده؟
چه انتظاری داشتین؟!
انتظار داشتین غرب بیاد بگه همه تحریم های شما رو لغو میکنیم و شما هم برنامه هاتون رو کامل داشته باشین؟!
این ساده لوحی هست که اینطوری فکر کنین ایران به چیزهایی که نیاز نداره تو این قرارداد اشاره شده هم هست سرعت رشدشو کم میکنه
همونطور که غرب میتونه برگردونه تحریم رو ، ایران هم میتونه برگردونه تک تک بندهای توافق نامه رو و این فکر نمیکنم هیچ یک از دو طرف بخوان

دکتر ظریف کار بزرگی به نظر من انجام داده ، شما این چند سال کجا بودین که دم نزدین تو این همه فشار بی مورد حالا کاسه گرفتین دستتون و منفی بافی میکنین؟!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بهتره كه ما جو زده نشيم چون اين مطلب رو اونها به طور عوام پسندانه براي افكار عمومي غربيها و اسراييليها منتشر كرده اند. من فكر مي كنم در تفاوقنامه قسمتهايي از خواست هر دو طرف وجود داره مثل حق غني سازي كه براي ايران لحاظ شده و بازرسي آژانس كه خواسته اونها بوده بقيه مسايل مانند كل تحريمها در آينده اي نه چندان دور قابل رفع هستند. در حاليكه ما حق اساسي مان را يعني غني سازي را به دست آورديم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چرا متوجه نبستید به شهریور سال 67 رسیدیم یعنی تا دو ماه دیگر گلوله ای هم برای شلیک نداشتیم پس مجبورید به این ماجرا تن دهید.بروید از آقای احمدی نژاد سوال کنید
رسواگر سانديس خور
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آن رسواگري كه از حاميان نادان عده اي كه مسبب به فلاكت كشاندن ملت ايران است به جاي انتقاد از تيم مذاكره كننده پاسخ دهد كه خسارات صدها ميليارددلاري را چه كسي جبران مي كند ؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
فروختن کشور که مذاکره نمی خواد، خارجی ها همیشه برای این یک مورد آماده اند و موافق
به آفرید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/03/13920903000147.pdf

این لینک متن انگلیسی تفاهمه. کجاش این چیزیه که نوشتی آخه فرارو. دوستان به متن انگلیسی مراجعه کنید.
فاطمه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کسانی میگویند یکطرفه است که دنبال بمب اتمی باشند والا اگر ما واقعا فقط دنبال غنی سازی برای مصارف صلح آمیز باشیم چیزی از دست ندادیم.
چه فرقی داره
UNITED KINGDOM
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اینا یعنی همون چیزایی که مردم بهش رای دادن. چرا مردم به روحانی رای دادن؟ چون حرف از حل برنامه هسته ای زد،چون حرف از حل تحریم زد. اگه مردم تحریم بیشتر و مقاومت بیشتر می خواستن که به جلیلی رای میدادن. البته معلومه که یه عده با این دیدگاه موافق نباشن چون همه که به روحانی رای ندادن. ولی اکثریت رای دادن و اکثریت اینو می خواستن و این یعنی دموکراسی. از صبح تو شهر هرجا میرم میبینم مردم خوشحالن و به هم تبریک میگن،حتی تو تماس تلفنیا هم تبریک می گن.آیا کسی از خوشحالی مردم و رضایت مردم ناراحته؟؟؟
سید مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این توافق نتیجه اون کاغذ پاره هایی است که مثلا اثر نداشت!!!
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
در متن انگلیسی‌ از لغت mutual consent استفاده شد که به معنی‌ رضایت طرفین( یعنی‌ هر ۷ کشور) آمده و این یعنی‌ حقوق ایران و هر تصمیمی که گرفته شود باید با توافق و تایید ۶ کشور دیگر باشه، و همچنین تصریح شده که ایران همچنان باید از قطعنامه‌های شورای امنیت ( که خواهان پیروی کامل و توقف کامل چرخه سوخت شد) در توافق نهایی‌ تبعیت کند و از همه سوال بّر انگیز تر اینکه هرگز در هیچ جایی بّر حق غنی سازی ایران یا تعهد به پذیرش آن در آینده اشاره نشده است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تندروهای دیروز دولت و امروز مجلس کار را به اینجا رساندند اما واقعاً دولت روحانی گل کاشت بهتر از این نمی شد. واقعاً جلیلی و احمدی نژاد کشور را نابود کردند و رفتند.
11111111111
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
رهبر انقلاب فرمودند این کار هوشمندانه بود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اي كاش مشهدي مرتضي حيدري يك مناظره تلويزيوني با مش محمود ترتيب بده و كمي راجب قطعنامه دان و ممه‌اي كه لولو برده و ... با هم گپ بزنند!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
يه ديوونه اي يه سنكي انداخته بود ته چاه و غير از اين ذلت كار ديگه اي نمي شد كرد
رسواگرفتنه
-
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اعدام باید گردد
nasim
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یه سنگی که یک دیوانه در چاه بیاندازه ، صد تا عاقل هم نمیتونه در بیاره. همین که جلوی فروپاشی کامل مملکت گرفته شد خودش شاهکاریست آنهم در مدت کوتاه.
ناشناس
-
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
من نمی دونم اینا که می گن ما باختیم چی راباختیم؟مثلا غنی سازی 90 درصد هم بکنید چی میشه؟داروی ویتامین ب 1 خودمون نمی تونیم بسازیم برنج وارداتی غذای مرغداریها از خارج میاد و......................................
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حق غنی سازی رو (البته به اندازه رفع نیاز) به ما دادن و تحریم های مهم رو از ما سلب کردن،دیگه چی میخوای؟حتما باید 2 تا سیلی بزنن تا حساب کار بیاد دستتون؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این تیتر فردا صبح کیهان هستش؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ترکمن چایی دیگر به آقای ظریف پیشنهاد میدم نقشه های موشکی وهوا فضا وتجهیزات نظامی ما رو هم ضمیمه پرونده میکردی تا خالی از عریضه نباشه باجتون
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به نظرتون آمريکايي که هنوز امضاش پای توافق نامه خشک نشده زير حرفش مي زنه، تا 6 ماه ديگه می تونه دوام بياره؟
يا اين که وقتی تو مقام بيان دچار نقض تعهداته، تو مقام عمل پايبند می مونه؟
ناشناس
FRANCE
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خدایا نبخش اونهایی رو که 8 سال به خاطر ندونم کاری این بلارو سر مملکت اوردن ، و خیر بده به این تیمی که دو ماهه مذاکرات رو به توافق رسوندن !
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کجای این توافق به حق غنی سازی ایران اشاره شده، آقای ظریف واقعاً !!!
ایران آزاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اول صبح فکر کردم فتح خیبر کرده ایم ولی تازه دارم متوجه قضیه میشوم!
ناشناس
-
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تو فکر می کنی این توافقه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ان روزی که پرده ها کنار رود خواهید فهمید که با این کشور چه کرده اند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بايدازيه جايي شروع بشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چه توافقی؟
این کار که همه چیز رو بدیم توافق نیست
نکبت و حقارت است
برای دور بعد چیزی مانده که بدهیم؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دوره خاتمی چی؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
8سال مقاومت كردند و اینها آمدند روی قرارداد ترکمانچای را سفید کردند
م.
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آنهایی که این توافق نامه را با قرارداد ترکمانچای مقایسه می کنند یا خیلی بی انصاف هستند یا خصومت ویژه ای با نظام دارند.

این افراد اگر نتیجه توافق برداشتن همه تحریم ها هم بود باز یک بهانه ای می آوردند... دست قوم بنی اسرائیل را از پشت بسته اند!!
پدرام
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
انگار خبر نداری که این پرونده دو سه سال دست همین روحانی بود! یادت نیست همه چیز رو تعطیل کرد؟ لااقل احمدی نژاد زیر سایه همه فشارها،تاسیسات را تکمیل کرد
ندا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اونم چه توافقی؟؟!!!!!!شرم اوره.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کاری است که باید ظرف 10 سال گذشته انجام می شد تا مردم این همه ستم نبیند و اقتصاد مملکت نابود نمی شد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این توافق نامه که نیست ذلت نامه است من نمیدون دیگه چطوری خودمو محب امام حسین بزارم وقتی این همه کشورم تهد داده که چند دلار از پول خودشو چند ماه دیگه ازاد کنن و منم نمیتونم دم برارم
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تنها نکته مثبت ژنو ستان فراهم کردن ۴۰۰ میلیون دلار برای تحصیل آقازاده‌ها در لندن و نیو یورک است!!
گیگیلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این همه امام چرا فقط امام حسین ؟ چرا فقط جنگ امام حسین؟ 11 تا امام دیگه زبونم لال روم به دیوار آموزه ای برات نداشتن؟ از کل 60 و اندی زندگی اما حسین فقط اون جنگ واست الگو شده ناشناس 10:26؟
امام حسین نبود که چشمهاش رو بست و گفت اونایی که نمی تونن برن؟ کجا امام حسین مردم رو توی سختی نگه داشت؟؟؟
فرارو جان عزیزت منتشر کن! بابا اینا هر حرفی می زنن منتشر می کنی ما هر چی بگیم غیر قابل انتشار تشخیص میدی!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
با ناشناس کاملا موافقم. این توافق نامه بعد از سال ها سرکار گذاشتن مردم بوجود آمد. هیچ نفعی برای مردم ندارد. خودی ها تا متوجه شدند اوضاع برای آنها هم خراب شده است به این مذاکرات تن دادند. هم دولت قبلی هم فعلی سر و ته یک کرباس هستند. اشتباه کردم رای دادم
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
گیگیلی جان!!! لطفا در رابطه با ائمه اظهار نظر نکن. برای اینکه بفهمی چه فاجعهای رخ داده یک بار دیگه متن توافق را بدون حب و بغض و پیشداوری بخوان. همه چیز در قبال هیچ چیز.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اقتصاد کشورما نابودیش بخاطر چیز دیگه ای است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
عزیز ناشناس ذلت نامه اونی بود که دوستان تو باعثش شدند اونقدر بی سوادی که حتی متن فارسی رو می خونی نمی فهمی که چقدر امتیاز گرفتیم ... و خوب بودن این توافق رو از اونجا ببین که اسرائیل داره دیوانه میشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس ۱۰:۲۶
امام حسین مانند امام حسن پیشنهاد ترک جنگ داد، تفاوت در طرف مقابل بود! خود امام روز هشتم محرم رفتند (تاکید می کنم رفتند!) پیش عمر سعد و پیشنهاد ترک جنگ دادند ولی کسانی که منفعتشان در جنگ بود آن را تحمیل کردند. بعد هم آن اتفاق در زندگی امام حسین، و خود امام حسین در بین دیگر امامان یک استثنا بود نه قاعده.
من که فکر می کنم الان باید به راه امام باقر و امام صادق و یا امام رضا رفت. چون اینطوری نفع بیشتری برای این مردم است و طرف بر خلاف یزید داره از در صلح در میاد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
رهبری این را موفقیت به حساب آوردند، بقیه هم تبعیت کنند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ده سال پیش که این اتفاق افتاد 3.5 درصد تعلیق شد!
الانم 20 درصد که حاصل تلاش دولت قبل بود تعلیق شد!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مبارک باشد ملت ایران خوشحال شدند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چی مبارک باشه؟؟؟؟
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کجای این تفاهمنامه گفته شده که

حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خوشحال که نشدیم ولی مگه چاره ی دیگه ای هم داشتیم؟
ناشناس
UNITED STATES
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خوشحالییییم که کلی تعهد دادیم هییییییییییییییییییییچی نگرفتیم
گیگیلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ما خوشحالیم که بر اساس این توافق دست دلالهایی مثل ب.ز عزیز از پول نفت کوتاه میشه!
یه دیوونه یه سنگ رو بندازه تو چاه 40 تا عاقل هم نمی تونن درش بیارن! حکایت این روزهای تیم دیپلماسی ما شده که 40 نفره هم در عذاب و سختی هستن!!!!!!!
ایران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس 10:38
پشت صفحه!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس 10:38 این بند رو بخون : ایران اعلان می‌کند که در طول این بازه شش ماهه، غنی سازی بالای 5 درصد نخواهد داشت. بعنی حق غنی سازی هست و به رسمیت شناخته شده
بهنام
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دلاور هسته اي برگرد خونه خسته اي ،،، به اميد طلوعي درخشانتر بر أفق ايران عزيزمان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به نظرم توافق بیشتر به نفع ما بوده...امتیازای خیلی خوبی گرفتیم...دمشون گرم...دستشونو باید بوسید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مثلا چه امتیازایی گرفتیم؟
همه چی که تعطیل شد به نفع 1+5!
احسان
UNITED KINGDOM
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حالت خوبه؟؟؟متن توافقنامه رو خوندی؟
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به خاطر وجود هم وطنان دست بوس و پابوسی مانند شما است که غربیها همچین عهد نامه شرم آوری را به ملت ایران تحمیل کردند!!!

حالا برو پاببوس!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ارتش سایبری امروز فوق العاده ماموریت ویژه میگیره اینقدر که فعاله!!!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس 11:30 چرا هر اتفاقی که می افته فقط شما خودتون رو مردم می دونید ومابقی افراد یا ساندیس خورن یا ارتش سایبری و ... اگر بنا به تقسیم کردن آدم ها و وصله زدن و توهین باشه شما هم ارتش مزدور هستید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
برادر من کجاش بنفع ماست؟؟؟

تمامی اوانیوم 20 درصدی مون رو برای همیشه از بین میبریم، اونا دو تا چیز الکی رو بطور موقت لغو میکنن!

تازه بعد از 6 ماه ، دوباره باید مذاکره کنیم که در چه سطحی! و کجا!!! میتونیم غنی سازی کنیم.
اونا هم یه محلی رو تعیین میکنن که امکان بمب بارونش باشه...
م.
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چند نفر آمده اند و پایین تک تک نظرات اعلام نارضایتی کرده اند.

چرا می گویید توافق شرم آور؟ ایران چه چیزی از دست داده؟

ذخیره غنی سازی 20 درصد را که خودمان می خواستیم تبدیل به سوخت کنیم. فعالیت های هسته ای هم مطمئنا تحت اوضاع نامناسب افتصادی در سال آینده به حالت تعلیق در می آمد.

با این توافق ما هیچ چیزی از دست نداده ایم و تمامی شرایط را حفظ گرده ایم. در عوض کانال ارتباطی در خصوص دارو و مواد کشاورزی و دیگر مایحتاج ضروری مردم گشوده شده. جناب ناشناسی که از انگلستان نظر می گذاری، شما هیچ می دانی که این پروتز های چینی و هندی چه بلایی بر سر بیماران آورده؟ یکی از مریض های خواهر من که دختر 6 ساله ای بود به خاطر شکستن پروتز در گردنش فوت کرد.
سهیلا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مزدوران سایبری بدانید که
ملت ایران از این توافق خوشحالند شما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرد
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
توافق نتیجه مقاومت و پایداری مردم بوده و لاغیر
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اره 8 سال چه مقاومتیم کردید کمر با از 4 جا شیکست با این مقاومتت
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
منظورش مردم اقلیتی که پول همیشه در جیب دارن بوده
دوست دار ایران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا من موندم.... شما توهم مقاومت و ... زدید... کلا با دوستانتون به دکتر روانشناس مراجعه کنید....
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تاریخ نشان خواهد داد که این یکی‌ از بد‌ترین توافقات یکطرفه بّر علیه یک کشور از سوی ۵ عضو دائمی شورای امنیت است ولی خوب آقای ظریف راه دیگری نداشت، ۸ سال سیاست اشتباه و کندن ترمز قطار هسته‌ای نتیجهیی بهتر از این نخواهد داشت، فقط باید دید ۶ ماه دیگر ایران کدوم امتیاز را میخواهد به طرف غربی بدهد که آنها تحریمها را کمتر کنند؟!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اینو در نظر بگیر که سنگیو که یه ابله انداخته ته چاه دارن در میارن!! و البته که ما در موضع ضعف بودیم بدلیل رفتارای غلطمون تو این سال‌ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خب شما می خواستید در عرض هشت سال گذشته توافق می کردید که همه چیز به ضرر آنها می شد!!! پس چرا نتوانستید!!! عزیز دل دنیای دیپلماسی دنیای بده و بستان است و دیگر هیچ!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
نيازي نيست كه ايران شش ماه بعد دوباره امتيازي بدهد همينكه ما به تعهدات خود عمل كنيم دست ما را براي مذاكرات در شش ماه بعد باز مي گذارد و رفع تحريمهاي بيشتر را منجر خواهد شد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا، 6 ماه دیگه همه چیزمون رو دادیم در مقابل 2تا تحریم که بطور موقت لغو شده و انبوهی از تحریم ها که باید لغو بشن ...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما نظر دیگه ای نداری؟ تو هر خبری امروز اومده میای این متن تکراری را می گذاری؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تاریخ، نتیجه نهایی را نشان خواهد داد و مطئن باش فراتر از این نظرات منفی و خیال بافانه است. در مورد اینکه از اول بد عمل شد خیلی حرفها می شه زد ، از جمله اینکه اصلاً برای شرایط ما این راه هسته ای درست بود یا نه. همچنین اشتباه بزرگتر این بود که یک مسئله فنی که سیاسی شده بود را تبدیل به یک مسئله حیثیتی کردیم.
با این کار، به جای آنکه این فن آوری در خدمت ما باشد، ما در خدمت آن قرار گرفتیم.
باور کنید رها شدن از این ذهنیت غلط، حتی بدون هرگونه امتیازی گرفتن، خودش یک پیروزی و عید بزرگ خواهد بود.
م.
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جناب ناشناس که از انگلستان اینچنین نظر می گذاری. شما چه سودی می بری از این منفی بافی ها؟ شاید از مخالفان سر سخت نظام هستی که این پیروزی موجب ناراحتی شما شده؟

مطمئنا اینچنین وارونه نشان دادن حقیقت از سر کینه و بدخواهی است.
ناشناس
SWEDEN
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آقای ناشناس بیرون گود نشستی میگی لنگش کن خوب لندن نشینی یعنی همین در حال حاضر با توجه به جمیع شرایط توافق خوبی است شما هم راه بهتری سراغ داری بگو آدمو یاد سفرنامه گالیور می اندازی که یک نفر منفی باف داشت مرتب می گفت من می دانستم اینکار خراب می شه و...
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
من امروز صبح خیلی خوشحال شدم که به توافق رسیدیم اما الان واقعاً حالم گرفته شد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناراحت نشو عزيز به حرف وزير خارجه خودمون و ديگر مذاكره كنندگان ايراني كه فرزندان خودمان هستند و فرزندان انقلابند توجه كن . اين حرفها بيشتر جنبه تبليغاتي قضيه هست كه براي افكار عمومي غربيها تنظيم شده.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
می دونم ممو تی
ایرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ما باید همگی یاد بگیریم که به متخصصین اعتماد کنیم و در اموری که تخصص نداریم اوارد نشویم. دیپلماسی واقعا یک هنر و تخصص است که ظریف در آن استاد است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ای بابا این که همش ما متعهد شدیم!این پیروزی است!!!!!!!!!
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ترکمنچای!! بعد از این همه بدبختی.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بعله برادرم... اگه یه نگاهی به دسته گلهای هشت ساله بندازی میفهمی که همینم پیروزیه... قبلنا حرفشون جمع کردن همه ی تاسیسات بود!
ک م
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این گزارش تعهدات ماست. نه امتیازاتی که گرفتیم.

ضمنا همانطور که آنها گفتند ایران عمل نکند برمیگردند بمواضع قبلی خود.
آنها هم اگر عمل نکنند ایران بر میگردد به شرایطی بیش از امروز که برسد به آنچه آنان میترسند!

اینقدر نا امید نباشید
علي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جنگ خوبه نه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جنگ و خون دادن خوبه چون ما باید بریم! ارتش سایبری کارای مهم تری از جنگ داره!!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چقدر بی سوادین عرضه ی خواندن و فهمیدن متن به این خوبی رو هم ندارین
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اگر هدف توليد برق هسته اي و داروست كه اين تعهدات خوب است،‌اما اگر قضيه حيثيتي است، لطفا برويد حيثيت ايران در درياي خزر را پس بگيريد، رئاكتور هسته اي هميشه هست مي توانيم بعدا هم بدست بياوريم.
صالح صدر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اینها همان توافقی بود که 8 سال پیش لاریجانی و سولانا به ان رسیده بودند چه کسی مسئول افراطی گری های این 8 سال است و این همه هزینه تحمیل شده به ملت ایران ای کاش برخی مسئولیت کارها وتصمیماتشان را می پذیرفتند ......
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اون بهتر از این بود!

تا حالا 150 میلیارد دلار ضرر کردیم!

کی می خواهد جوابگو باشد؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خب عزیز 150 میلیارد ضرر کردیم به خاطر دولتی بوده که اصلا دیپلماسی براش مفموم نداشته اصلا براش مهم نبوده با 4 تا جزیره تو افریقا زیر پونز نقشه جهان رابطه داشته باشیم یا با اروپا و غرب ، نتیجه همینی هست که داری میبینی
واقع بین باید باشیم کاری بیشتر از وزارت امورخارجه برنمیومد چون پل های پشت سر ایران رو قبلی ها تا جایی که تونستن خرابش کردن
ناشناس
GERMANY
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اون موقع مرواریدهاش کوچکتر و ابنبات قیچیهاش درشت تر بودند...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
لاریجانی و سولانا!!! منظورت لابد توافق دکتر روحانی در زمان خاتمیه که خیلی بهتر از این بود و جلوش رو مجلس معظم و مکرم گرفت
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تحریم ها کاغذ پاره بودن؟؟؟؟؟
جواب بدین ای خائنین به ملت!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اين خائنين، انرژي هسته اي را تبديل به يك موضوع حيثيتي كردند در حالي كه اين موضوع اصلا حيثيتي نيست. اين موضوع صرفا اقتصادي و تكنولوژيك است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
كجاي اين نوشته به تفاهم نامه مي خورد؟ چرا عجولانه متني را به عنوان تفاهم نامه منتشر مي كنيد؟ اين يك نوشته يا مقاله است. مگر در تفاهم نامه چيزي با عنوان نتيجه گيري وجود دارد؟
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
محتواش همینه دیگه!!

ترکمنچای جدید!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
درسته این فقط حرفهاییه که اباما زده ! متن هنوز منتشر نشده . فرارو داری شیطنت میکنیا !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آخر توافق نامه درباره مردم امریکا حرف زدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوبی فرارو؟
وحيد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اي نامردا! همش كه ما نبايد انجام بديم ! خوب يه چند تا كار هم اونا انجام ندن...!
naser
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دنیا چیزی به ما نداد فکر کنم کل برنامه هسته ای هم تعطیل شود باز به نقطه اول نمی رسیم. خدا لعنت کند........
فرهاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
هه.. عجب ترکمنچایی بود بخدا.. تاسف خوردم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ترکمنچای هم نتیجه بی تدبیری و حماقت شاه وقت و گوش دادن به حرف کسانی بود که می گفتند ریشه کفر (روسیه)را باید با جنگ خشک کرد
ناظر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
درود بر سیاستمدار صادق و روشن بین ایران سید محمد خاتمی که دهسال پیش و قبل از آنکه فشارهای طاقت فرسا و ویرانگر بر ملت ایران وارد شود گامهای مهمی را برای رفع خطر از منافع ملی ایران برداشت
سعید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
منظورت اینه که حتی یک سانتریفیوژ هم نداشته باشیم!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
زارع
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
برطبق انچه نوشته اید چیزی به دست نیاورده ایم . اگر در گذشته خردمندی وعقلانیت را جایگزین تکبر و خودخواهی وجهل کرده بودیم و به جای موسوی که مدیر لایق و عاقل و فهمیده ای بود احمدی نژاد را که فاقد هرگونخ خصوصیت مناسب برای ریاست جمهوری بود روی کاراورده بودیم الان به مراتب سر فرازتر بودیم حالا معلوم میشود که تحریمها وقظعنامه ها الکی وکاغذ پاره نبوده اند. وچه بلایی سر مااورده اند .ولی خوب باید الان هم خدارا شکر کنیم که انتخاب مناسبتری انجام داده ایم ودولت روحانی هم بسیار عاقل ودوراندیش است وکارشناسانه عمل میکند ظریف هم دستش درد نکند انشائ الله که خیراست .
م.
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
در گذشته به ما اجازه غنی سازی در حد 5 درصد را نمی دادند! الان این حق برای ایران به رسمیت شناخته شده. حال می خواهند اسمش را بگذارند برنامه ولی ایران امکان حفظ تمامی مراکز غنی سازی را دارد.

ایران می تواند برنامه هسته ای را حفظ کند. در سالهای گذشته اصلا چنین حقی برای ایران قائل نبودند و می خواستند کل برنامه را جمع کنند. خواهشا منفی بافی نکنید.
فیروزآباد فارس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
طرح پیشوار از تیم مذاکره کننده هسته ای یادتون نره
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
پای لخت بیایم یا با دمپایی؟؟!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خجالت بکشین
ژاله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس 10:39

شما میتونی با پوتین و الاغ تشریف بیاری!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ببینید تحریم ها با ما چیکار کرده که حتی یه جفت کفشم نداریم و در مصرف دمپایی هم احتیاط میکنیم و صرفه جویی : )
شریفی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این توافقنامه به قرارداد ترکمن چای بیشتر شبیهه!این تاوان ندانم کاری های احمدی نژاد هستش.نمیدونم چی بگم ولی این قرارداد مارو ذلیلتر میکنه به نظرم.
ک م
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
سران نظام میدانند چه میکنند
ذلیل هم نشدیم

نسبت به شرایط ما امتیازات خوب گرفتیم و غنی سازی برای رکآتورها هم تا 5% کار میکنند.
مصارف پزشکی و غیره

اگر آنها به تعهداتشون عمل نکردند نظام برای آنهم قطعا برنامه داره.
بی جهت پای مذاکره نرفتند
وحید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این متن رو حدود 3 ساعت قبل دیدم.
من نمیدونم چرا خبرگزاری های ایران توی این دام افتادند، این سند در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده و متن تفاهم نامه نیست. اگر کسانی که این خبر رو پشت سر هم بازنشر می کنند یک بار بخونند این متن رو متوجه میشن که این نمیتونه متن توافق نامه باشه، برای مثال:
"مردم آمریکا یک راه‌حل صلح‌آمیز و پایدار را که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌یی شود و رژیم منع اشاعه جهانی را تقویت کند ترجیح می‌دهند."
"مذاکره کنندگان با ایران در متن توافقنامه منتشر شده آورده اند: در گذشته این نگرانی مطرح شده بود که ایران از مذاکرات برای خرید زمان به منظور پیشبرد برنامه‌ هسته‌یی‌اش استفاده خواهد کرد."
صبا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خدایا کسانی که در این هشت سال ملت مارا به این روز انداختند را نبخش
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این یک ترکمانچای دیگر بود.
ژاله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اگر حتی یک ترکمانچای دیگر هم باشه، که نیست، نتیجه ی 8 سال خشک مغزی و پافشاری نابجای دولت سابق بود و قطعا شما هم بد کاسبی نکردین تو این مدت!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این متن رو cnn گذاشته فکر نمی کنم متن اصلی توافق باشه
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آقای جان کری هم همینو گفت!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این تحریم ها یک مشت کاغذ پاره بود. ببینید احمدی نزاد چه بلایی سر ما اورد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این نتیجه سوء مدیریت اصولگرایان در 8 سال گذشته بود و خواندن قطع نامه ها به عنوان کاغذ پاره و غیره می باشد .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
پس چرا دولت فعلی با شعار بلتم بلتم امضاش کرده؟!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دکتر فرستادیمت اونجا دست پر برگردی رفتی کلی امتیاز به اونا دادی مرد مومن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما فرستادی احیانا ؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
زحمت کشیدی فرستادی دستت درد نکنه!!!!
پويا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما آقا سعيد رو فرستادي كلك ما رو سياه نكن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اونروز که بشکن میزدی میگفتی اونقدر قطعنامه بدین که قطعنامه دونتون پاره بشه فکر امروزو نمیکردی مومن!! اینا دارن ....کاری های شما رو جمع میکنن.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حالا خداییش این قدر که ما کوتاه اومدیم اونها کاری کردن؟
این بیانیه نشون میده اونها باز هم از موضع قدرت با ما صحبت میکنن که حالا اگه باز هم مقاومت میکردیم مگه چیزی ازمون کم میشد؟؟؟؟
ناشناس
UNITED STATES
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
8 سال پیش هم با همین استدلال که چی ازمون کم میشه به این بد بدبختی انداختینمون! فعلا که دیدی همون توافقی رو که 8 سال پیش میشد کرد خیلی سخت تر و با امتیاز دهی بیشتر انجامدادیم... با فرمون شما بریم، 8 سال دیگه در قبال همین خواسته ها ، باید تقاضای دارو و غذا بکنیم که ملتمون از گرسنگی نمیرن، درامد نفتی و صادرات پتروشیمی پیشکش
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
هنوز دير نيست. ظريف را استيضاح كنيد، روحاني را وادار كنيد كسي مثل جليلي را بگذارد وزير امورخارجه. براي جنگ و دعوا هيچ وقت دير نيست.
تاج
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعآ متن رو خونديد و اين رو مي گيد؟
ما الان 5 درصد رو داريم و تحريم ها هم برداشته ميشن.
ديگه چي مي خوايم؟
بمب؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
احسنت به ظريف
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
عجب بازی برد-بردی !!

برادر ظریف خسته نباشید. خوب بازی کردید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این تحریم ها یک مشت کاغذ پاره بود. ببینید احمدی نزاد چه بلایی سر ما اورد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مجلس در اختيار شماست. ظريف را بركنار كنيد و كسي را بگذاريد كه بازي بلد باشد.
گر تو بهتر مي زني بستان بزن.
رسول
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
والا چی بگم!
به نظر دوستان اگه 4 سال پیش توافق می کردیم شرایط خیلی بهتر نبود تا الان که مجبور به تن دادن به این شرایط بسیار سخت شدیم
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا عجب بصیرتی!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
من كه از خوندن متن بالا به اين نتيجه ميرسم كه ما باج بزرگي داديم. چون خيلي از كارهارو به خاطر دريافت مقادير كمي دلار تعطيل كرديم. پس اينكه ما پيروز شديم را نمي تونم بپذيرم
ژاله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما نپذیر. مجبورت نکردن که!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما بفرما در چه صورتی از نظر شما پیروز میشدیم؟ نکنه فکر میکنی الان سال پنجا هفته؟!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اگر جنگ مي كرديم و لندن و واشينگتون را فتح مي كرديم لابد آن وقت پيروز بوديم. اگر مي توانيد راه باز است.
صالح صدر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یک قراداد ترکمنچای یا ژنو چای دیگر که به ملت ایران تحمیل شد حالا برید بگید قطعنامه بدید تا قطعنامه دانتان ...این قدر افراط کردیم در شعار های پوچ و ان قدر به افراد بی منطق در این کشور میدان دادیم که تصمیم گیر باشند تا کار به اینجا برسد که در مقابل این همه امتیازی که به این ها دادیم انها چند میلیارد دلار از پولهای خودمان را به ما بدهند و ما خوشحال بشویم خدا بعضی ها را لع...کند که مسببین بودند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مملکتی که مدا ح براش تعیین سیاست میکنه معلومه کارش به اینجا میرسه!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
عامل قراردادهاي امثال تركمنچاي، كساني هستند كه درك درستي از واقعيات ندارند و به جنگي مي روند كه از قبل نتيجه آن معلوم است.
در قرارداد گلستان به اندازه كافي به روسها امتياز داده بوديم، لازم نبود جنگ ديگري را راه بيندازيم تا كار به قرارداد تركمنچاي برسد.
تاريخ هميشه قابل تكرار است، اگر ما عبرت نگيريم.
تاج
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
نمي خواد اداي طرفداراي روحاني رو در بياري.
اين توافق يه برد بزرگ براي ايرانه .
روحاني مچكريم
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این متن کامل نیست،متنی است که شبکه های اسراییلی منتشر کردن،از خود متن هم اشکار ه که متن همرا است با تفسیر یک جانبه به نفع اروپا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چه امتیازی گرفتیم؟
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
احتمال زنده موندنمون است!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حفظ تاسيسات هسته اي، غني سازي زير 5 درصد.
چه لزومي داشت وارد يك بازي نابرابر شويم كه بخواهيم امتياز بگيريم يا بدهيم. اگر از اول شفاف سازي كرده بوديم و افكار جهاني را با نفي هولوكاست و ... تحريك نكرده بوديم كه كار به اينجا نمي رسيد.
البته اگر از برادران جنگ طلب هستيد، براي شما هرگز دير نيست. همين فردا مي توانيم زيرميز بزنيم.
تاج
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
غني سازي 5 درصد
خروج از محور شرارت
لولو نبودن
رفع كامل تحريم ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس 10:41 عالی بود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بعد از این همه کری خونی داریم امتیاز میدیم در صورتی که اگر قبلا عقلانی عمل میکردیم و تحریمهارو کاغذ پاره نمیدونستیم هم وضعیت بهتر بود هم مردم عذاب نمیکشیدند
ناشناس
GERMANY
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
صد رحمت به ترکمان چای
حبیب اله صادقیان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این که قرارداد ترکمنچای هست!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این که بالا خوندی شاید، ولی این اصلیه نه!!

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/03/13920903000147.pdf
باران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما رو باید تو تحریما بذارن تا متوجه قضیه بشید.. در مقابل چیزایی که به دست آوردیم اینایی که دادیم هیچه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این متن بیانیه بود یا گزارش یک رسانه شامل بخش هایی از بیانیه؟!!
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
دوستان توجه داشته باشن شايدبنظربيادماچيزي تواين توافقنامه گيرمون نيومده ولي بايدبدونيم مابااين توافق توانستيم جلوي فلج كننده ترين تحريم كه تحريم كامل نفت روبوده بگيريم.
آرش
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
برادر مثل اینکه خوب متوجه نشدی !!! تحریم نفتی پابرجاست !!!!!!!!!!!
تاج
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آرش جان
اونا يه شبه كه به ايران اعتماد نمي كنن.
متن قرارداد ميگه در طول يكسال ...
اگه اين كارا رو بكنيم به لغو همه تحريم ها هم ميرسيم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ای سبدهاتان پرخواب، سیب آوردم سیب،سیب سرخ خورشید...
از جناب آقای ظریف و تیم محترمشان سپاسگزاریم...
احمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
لطفا جواب بدهید: پس اینهمه سرمایه گذاری در فردو و اب سنگین اراک و هزاران مورد دیگر چه میشود؟ چه کسی پاسخگوی است؟؟؟؟؟؟چه کسی پاسخگوی هزینه های گزاف تحمیل شده به مردم ایران است که حالا یا باید متوقف و یا برچیده شوند؟؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما اول جواب این همه سرمایه ای که تو مسکن مهر بر باد رفت و پیدا کن....!!!
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
همش از جیب ملت و با حماقت مسولین دود شد رفت هوا!!!!
ناشناس
UNITED STATES
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
هزینه فردو و اراک پیشکشت عمو، فقط از نفروختن نفت تا الان ماهی دوبرابر هزینه فردو و اراک ضرر کردیم، بالاخره تا کی باید سر هیچ انقدر ضرر میدادیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جلو ضرر رو از هر جا بگیری فایده است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کجای توافق نامه گفته شده که برچیده شوند؟

نکند شما و این فرد ناشناسی که از انگلیس نظر می گذارند قرارداد جدیدی از جانب خودتان بسته اید که تاسیسات هسته ای برچیده شوند؟؟؟!!!!
mahnaz
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
vaghean hazineye una khodesh koli zarare!
mohammad
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
انشا‌الله به حق امام زمان که خیر است
آراز
UNITED STATES
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
من متن انگلیسی را کامل خواندم. به نظرم با توجه به موقعیت ضعیف کشور و سیاست های نادرست 8 سال گذشته، توافقنامه خوبی است. ایران برگ های برنده خود را خرج کرده است اما واقعاً چاره ای دیگر نبود. من راضی هستم. میزان تحریم های برداشته شده نیز خوب است. (نسبتاً) و در گامهای بعدی بیشتر خواهد بود.
هموطن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ببينيد اونا چي مي خواستن كه كه تيم ايران به زور و ضرب به اين راضي شدن. ضمن خسته نباشيد به تيم دكتر ظريف و سپاس از زحماتشون. خدا لعنت كنه كساني رو كه تو اين هشت سال به اين مملكت ضربه زدن و باعث اين ننگ شدن
دروغگوی بزرگ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جالبه خودشون اذعان میکنند جون ایران تمایل به تعامل دارد ما برای حفظ وحدت در اعمال تحریمها مجبوریم به توافق برسیم اگرنه این روش تحریمها ایران را به سوی فروپاشی پیش میبرد. قابل توجه مذاکره کنندگان قبلی که نتوانستند اجماع جهانی بر علیه ما را بشکنند و در هر مذاکره ایی باعث تنگتر شدن حلقه محاصره حریف بودند بطوریکه مذاکره کننده فعلی مجبور است تلاش کند تا کار به نقطه قبل از تحویل کار به تیم قبلی برسد اون هم با امتیاز دادن، چاره ایی هم ندارد .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کجاست اون نامردی که تحریمها رو بی تاثیر میدونست و با ندونم کاریهاش ایران رو تو بن بست قرار داد آقای ... یه روزی باید جواب همه ظلمهایی رو که کردی بدی روز حساب خدا قاضی است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعیت این است که ادم بدرد ریاست ج نمی خورد یعنی ظرفیتش در این حدود نبود نهایت بدرد مدیریت یک دانشگاه می خورد وقتی چنین شخصی که به لحاظ توان فکری یک درصد اوباماست در مقابل هم قرار می گیرند این سرنوشت 75 میلیون ایرانییه که به باد می رود چون همواره منطق بر توهم پیروز است اون بنده خدا توهم زده بود شما اونو جدی نگیر
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
او از آسمان نيامده بود.
از ماست كه بر ماست.
حامد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تکرار تاریخ ،عهدنامه ترکمنجای دیگر.
ژاله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جدی؟؟؟؟ میشه بگی "ترکمانجای" چی چی بود؟؟؟!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بخدا اگه بدونی ترکمنچای چی بود؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
برويد بخوانيد كه عامل بوجود آمدن تركمانچاي چه بود؟ درگير شدن در جنگي كه از قبل نتيجه اش مشخص است، نتيجه اي جز اين را نخواهد داشت.
امير
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
استقبال گرم از تيم ديپلماسي يادتون نره
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
گرم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بينا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جليلي راست مي‌گفت آب‌نبات در مقابل دم شير،كلا انرژي هسته‌اي تعطيل ديگه
نا بینا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شما اگر متن را دقت کنید تمام محدودیت هائی که از غرب اعلام شده فقط برای جلوگیری از ایران اتمی است و نه ایران هسته ای ، اگر به فتوای رهبر هم بخواهیم عمل کنیم چیزی از دست ندادیم و فقط تو این هشت سال 80 سال کشور رو به عقب روندیم تیم فعلی چاره ای جز دادن امتیاز نداشت تا حد اقل به نقطه صفر برسه امتیازاتی هم که گرفته شد تو گام اول معقوله ولی اگر منظور شما از آبنبات اونا لغو تحریم و دم شیر ما بمب اتم به خدا کام مردم و سفره مردم شیرینی می خواد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
نه مي تونيد تعطيل نكنيد . اين توافق نشون مي ده قدم بعدي جنگ بوده . چون در شرايط برابر كسي اين توافق و امضا نمي كنه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چرا دروغ میگی؟ کجا غنی سازی تعطیل؟!
دروغگوی بزرگ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جالبه خودشون اذعان میکنند جون ایران تمایل به تعامل دارد ما برای حفظ وحدت در اعمال تحریمها مجبوریم به توافق برسیم اگرنه این روش تحریمها ایران را به سوی فروپاشی پیش میبرد. قابل توجه مذاکره کنندگان قبلی که نتوانستند اجماع جهانی بر علیه ما را بشکنند و در هر مذاکره ایی باعث تنگتر شدن حلقه محاصره حریف بودند بطوریکه مذاکره کننده فعلی مجبور است تلاش کند تا کار به نقطه قبل از تحویل کار به تیم قبلی برسد اون هم با امتیاز دادن، چاره ایی هم ندارد .
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
"اجازه دهد که 400 میلیون دلار به صورت کمک‌های تحصیلی دولتی از صندوق‌های ایرانی محدودی مستقیما به موسسات آموزشی شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال یابد تا هزینه‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود."

ای جان!

ظریف به فکر آقازاده های در حال تحصیل در انگلیس وجاهای دیگر هم بوده است!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یعنی مطئنم شما خصومت ویژه ای با نظام جمهوری اسلامی دارید. کاملا معلومم است که از این پیروزی حسابی سوخته اید.
reza
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خیلی بدبین نباشید درسته تعداد بندهای ما بیشتره ولی در کل امتیازهائی که گرفتیم به مراتب نقش مستقیم داره در معیشت مردم .
ناشناس
UNITED STATES
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
متن کامل این نیست. فارس انگلیسیشو گذاشته عالی هست. در بخش گام های اتی و بلند مدت بر همه حقوق ایران صحه گذاشته شده است. بر احترام رئیس جمهور و مجلس تأکید شده است!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ناشناس عزیز:
اول سعی کن متن ترجمه بالا را با انگلیسی آن که در فارس گذاشته (عالی هست) مقایسه کنی.
دوم لینک همان متن انگلیسی را در بالای همین صفحه هم میتونی ببینی (لارم نیست بری فارس)!
سوم سعی کن کمی انگلیسیت رو تقویت کنی.
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به امید روز های بهتر...درسته این قرارداد یک ترفه بود،اما تدبیر بزرگی پشتش نهفته هست و شش ماه آینده برگ برنده ایران میشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
کجا این قرارداد یکطرفه است؟؟!!!

شما می توانید متوجه بشوید که ایران اجازه غنی سازی در حد 5 درصد را دریافت کرده.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
این تفاهم نامه همچین ارزش تبریک گفتن هم نداره، ولی قطعا خیلی بهتر است از توافقنامه ای که توش بگن حتی یک سانتریفیوژ هم نباید داشته باشید....
به نظرم توان دانشمندان عزیز ما برای ساخت 19000 سانتریفیوژ
غنی سازی 20 درصد
ساخت صفحات سوخت
و کلی پیشرفت های دیگه که در دولت قبل شد باعث شد اون ها از اون بیانیه ننگین تهران در دولت اقای خاتمی به این تفاهم نامه که قطعا خیلی بهتره برسن...پس همانطور که دکتر ظریف عزیز هم در مهراباد گفت از تمام زحمتکشان هسته ای سابق هم ممنونیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این که متن اصلی توافق نامه نیست!!!
بیشتر شبیه متن یک کنفرانس خبری تا 4 صفحه توافق نامه ای که آقای دکتر ظریف ازش حرف زده ....!!
الکی تیتر نزن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
متن اصلي توافق اينجاست. هيچ كدوم از اينا مه تو متن اصلي نيست. اينو از كجا درآورديد؟؟؟

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/03/13920903000147.pdf
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
چه ساده لوح بودند آن هایی که می گفتند تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
و چه ساده لوح هستند كساني كه فكر مي كنند، انرژي هسته اي موضوعي هويتي و حيثيتي است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اگه واقعا این توافق نامه باشه باید لعنت فرستاد به کسانی که طوری رفتار کردن که ما به این روز بیفتیم و این همه تحریم های جورواجور در طول سالیان گذشته بر علیه ما اعمال بشه.
رضا
UNITED STATES
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
عملاً در مقابل آمریکا زانو زدیم .چه معاهدۀ ننگینی .یاد معاهده ترکمانچای افتادم
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خدا شاهد است

داشتم متن رو می خوندم خجالت کشیدم.......

افتخار این ننگ نامه به اسم چه کسی باید ثبت بشود؟؟؟؟؟؟!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خدا شاهد است که شما نمی توانید افتخارات ایران اسلامی را با این مزخرفاتی که می نویسید خدشه دار کنید.

افتخارش به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت می شود. شما خوشتان می آید که تخریب کنید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
معاهده تركمانچاي را شما و امثال شما به ملت تحميل مي كنند، هنگامي كه دشمن قدرتمند را تحريك مي كنيد. اگر مي توانيد سلاح به دست بگيريد و با آمريكا بجنگيد. حتي اگر سفارت فرانسه را هم تسخير كنيد، بد نيست. بالاخره بهتر از نشستن و خفت كشيدن است....
هدف را گم كرده ايد. فرض كنيد انرژي هسته اي نداشتيم، چه مي شد؟
پوريا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اقا چرا خبرا رو همينجوري كپي مي كنين. اين توافقنامه اصلا صحت نداره. متن اصلي و به زبان اصلي توافقنامه در سايت فارس موجود است. بسيار هم در اين مرحله توافق مناسبي هستو لطفا خبر را از روي سايت بردارين
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920903000330
علي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
آقا اين كجاش توافقه، اين كه همش باج دادنه. ميشه آقايون توضيح بدن اگر اين باج رو نمي داديم چي ميشد؟
وحید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این که نشد توافق !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تنها با قوی شدن ,تلاش و زحمت میتوان انچنان وجهه ای پیدا کرد که حقت را از این قلدران بستانی انانکه میگفتند ایران راه مذاکره را بسته است ببینند که انها در مذاکره چه میخواهند .همه جا تعطیل اما تحریم نفتی و مالی برقرار .البته دکتر ظریف عزیز تلاش ,ارامش و سلامتی خود را در این راه فدا کرد لیکن شرایط سختی بود .انانکه در زمان نبودن تحریمها از فرصت استفاده نکردند و بعد ان را کاغذ پاره خواندند در پیشگاه خدا و مردم چه جوابی دارند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ببخشید اشتباها منفی دادم. ممنون از نظر و بیان متین شما
یاسر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا این چیه ؟بچه دوساله هم می فهمه باج دادن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
از متن بالا:
"بدون این توافقنامه مرحله‌ای ایران می‌تواند چرخش هزاران سانتریفیوژ دیگر را آغاز کند. می‌تواند سانتریفیوژهای نسل جدید را که مدت زمان فوران (اشاره به رسیدن ایران به آنچه غرب توانایی ساخت سلاح هسته‌یی می‌کند) را کوتاه‌تر می‌کند، نصب کند.

می‌تواند راکتور آب سنگین اراک را سوخت‌گذاری و راه‌اندازی کند. می‌تواند ذخایر اورانیوم 20 درصدی خود را از آستانه اورانیوم لازم برای ساخت بمب فراتر ببرد. ایران تحت شرایط درک گام اولیه هیچ یک از این موارد را نمی‌تواند انجام دهد." : یعنی امتیازهایی که دادیم.

"در ازای این گام‌ها، گروه 1+5 لغو تحریم‌های محدود، موقتی، هدفمند و قابل بازگشتی را ارایه می‌کند و در عین حال بخش اعظم تحریم‌های‌مان از جمله ساختار تحریم‌های نفتی، مالی و بانکداری را حفظ می‌کنیم. اگر ایران به تعهداتش عمل نکند، لغو تحریم‌ها را لغو می‌کنیم."
سوال:اونا که دیگه به قول خودشون راه رسیدن ما به بمب رو محدود کردن و این همه امتیاز گرفتن. این همه تحریم باقیمانده رو در ازای چه چیزی لغو خواهند کرد؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
عزیزم این امتیاز ها رو به عنوان وثیقه به خاطر بد حسابی های گذشته ناچاریم نزدشون بسپاریم. این یعنی دیپلماسی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این برای ما پیروزی است . تحریمها که برقرار بوده چیزی به آن اضافه نشده او این تحریمها حاصل فعالیت دولت قبل بوده. اما ما میتونیم طی این توافقنامه صلح آمیز بودن فعالیتهایمان را ثابت کنیم در ضمن از فشار بیشتر جلوگیری کنیم و حق غنی سازی را هم که تونستیم برای خودمان حفظ کنیم. تبریک تبریک!!!!
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به امید روز های بهتر...درسته این قرارداد یک ترفه بود،اما تدبیر بزرگی پشتش نهفته هست و شش ماه آینده برگ برنده ایران میشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بی سواد یک طرفه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این که گام اول بود، گام های بعدی دیگه چی میخواد بشه.
فکر کنم نیرو های نظامی بیان تو کشور مستقر بشن!
شاهین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا به آقای ظریف و همکاران محترمش خسته نباشید میگم خداوند امثال شما رو حفظ کنه...
حميد تهران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اقايون سياسي يك تنه كه نميشه به جنگ دنيارا بايد بپذيريم كه ما اشتباه كرديم قبل از تحريمها كه مي گفتيد كاغذ پاره اند اثبات شد كه ما حريف دنيا نمي شويم در غير اينصورت مدل كره شمالي اگه خوبه بفرمايي.
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
از دست 5+1 که رها شدیم جنای ظریف خدا کمکتان که از دست افراطی های داخلی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
++++++++++++++++
سعید
UNITED STATES
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
+++++++++++++++
پسر شجاع
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تا به حال اینقدر حس تحقیر نداشتم ...
افسوس به این همه شهید هسته ای ...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
افسوس به این همه پدر که تو 8 سال اخیر شرمنده ی خانوادشون شدن . اینهمه دخترای جوون که به خاطر نداری منحرف شدن .
امید
UNITED KINGDOM
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مرسی ناشناس15:19کلی دختر جوون ماچوب حراج خوردن
پدرها شرمنده سفره خالی خونواده..بیماران ازنبودگرانی داروها سینه کش منزل آخرت روزودترازموعدطی کردن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا به اونهایی که به این قرار داد ترکمنچای می گن چه می شه گفت. می پرسید ما چی به دست آوردیم؟ جواب: همین که جلوی اجرای تحریمی که هدفش به صفر رساندن! فروش نفت ایران بود رو گرفتند، همین که تحریم جدیدی صورت نخواهد گرفت و بیش از این فلج نخواهیم شد.
اما مگه ما انرژی صلح آمیز هسته ای نمی خوایم؟ مواد قرار داد هیچ منافاتی با اون نداره. لابد فراموش کردید که در آخرین به اصطلاح مذاکرات! انجام شده در زمان دولت قبل خواست اونها چی بود؟ خروج اورانیوم غنی شده تولیدی از کشور. ما بدون خروج یک گرم از اورانیوم غنی شده جلو افزایش تحریم رو گرفتیم.
ناشناس
UNITED KINGDOM
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
خارج ميكني خوب هم خارج ميكني , نصفش بايد بشه ميله سوخت كه ما تكنولوژيشو نداريم بقيه اش هم بايد برگره به اورانيوم 3% يعني اينهمه هزينه براي بدست آوردن اورانيوم 20% دود شد رفت هوا
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به امید روز های بهتر...درسته این قرارداد یک ترفه بود،اما تدبیر بزرگی پشتش نهفته هست و شش ماه آینده برگ برنده ایران میشه...
حسين
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
درود بر رزمندگان عرصه ديپلماسي خارجي كشور كه مجددا ايران را به صحنه بين الملل باز گرداندند و خاطره فتح خرمشهر را زنده نمودند. از جناب دكتر ظريف و همكارانشان كمال تشكر را داريم.
به كوري چشم دشمنان داخلي و خارجي (عربستان و اسراييل)، اين گشايش و فتح سياسي بر ملت بزرگ ايران مبارك باد
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یه چیز مشخص اینه که هیچ ایرانی از این توافق راضی نیست ولی...
111111111111111
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یک نکته و اون اینکه دوستان گفتند سطح فروش نفت رودیگه پائین تر نمیارن مگه قرار بود کمتر بشه وای اگه می شد بدبخت می شدیم حداقل در شرایط فعلی. ونکته دیگه اینکه ایران نقاط ضعف اقتصادش رو شناخت حالا سعی میکنه نقاط ضعفش رو برطرف کنه و به موقع دوباره برای غرب شاخ میشه دوستان مطمئن باشید سر ما کلاه نرفته گرچه توافق اندکی به نفع غرب هستش
بابک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به همین سرعت از هفتاد و اندی ایرانی نظرسنجی کردی؟!
1111111111
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بابک جان کجای حرف بنده بهنظرسنجی ربط داشت؟
دروغگوی بزرگ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جالبه خودشون اذعان میکنند جون ایران تمایل به تعامل دارد ما برای حفظ وحدت در اعمال تحریمها مجبوریم به توافق برسیم اگرنه این روش تحریمها ایران را به سوی فروپاشی پیش میبرد. قابل توجه مذاکره کنندگان قبلی که نتوانستند اجماع جهانی بر علیه ما را بشکنند و در هر مذاکره ایی باعث تنگتر شدن حلقه محاصره حریف بودند بطوریکه مذاکره کننده فعلی مجبور است تلاش کند تا کار به نقطه قبل از تحویل کار به تیم قبلی برسد اون هم با امتیاز دادن، چاره ایی هم ندارد .
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به امید روز های بهتر...درسته این قرارداد یک ترفه بود،اما تدبیر بزرگی پشتش نهفته هست و شش ماه آینده برگ برنده ایران میشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
یک طرفه نه یک ترفه
NPT نه MPT
.................
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
اگر بی تدبیری های دولت گذشته نبود کار به اینجا کشیده نمی شد
خدا لعنت کند باعث و بانی اینهمه خفت و بدبختی و بیکاری وفقر را
اقای احمدی نژاد کاغذ پاره ها را دیدی چطور مملکت را ویران کرد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مجبور بودیم عزیزان، وضعیت جامعه از همه نظر بسیار اسفناک شده، فقر و فساد گریبانگیر جامعه شده، جوانان تحصیل کرده ما بیکارند و زجر می کشند؛ ما با وفاق و همدلی می توانیم به همه جا برسیم، باید عاقلانه فکر کنیم، جهان امروز جهان تعامل و گفتگو و به دور از تنش آفرینی است، انشاالله که این زحمات تیم دیپلماتیک کشورمان را به فال نیک می گیریم. امیدوارم بارقه امید و همدلی بار دیگر به ایران عزیزمان برگردد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
فرارو متن انگلیسی که زدی زمین تا اسمون با این فرق داره که!!! خوشت میاد این تندرو ها رو شیر کنی؟!؟
میرحسین از مشهد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
حس میکنم برخی از عزیزان هستن که با خوندن متن فک میکنن ما همه چی دادیم !

ببینید دوستان ما هسته ای رو برا چی میخایم؟

ی بخشش برای دارویه که حتی۲۰ درصد هم نیاز نیست.زیر ۲۰ درصد برای دارو کافیه

این ی مطلب

مطلب بعد این که ما ۲۰ دردص رو داریم انجام میدیم.درست؟و این هم لغو نشده.دقت کنید تو متن چی اومده :


ایران تعهد کرده است که همه‌ ذخایر اورانیوم غنی شده تا نزدیکی 20 درصد خود را پیش از به پایان رسیدن فاز اولیه به زیر 5 درصد تضعیف کند و یا به شکلی تبدیل کند که برای غنی‌سازی بیشتر مناسب نیست.

یعنی ما از ۲۰ درصد نباید بالا بریم! همین! البته درست هم هست.نیازی نیست وقتی نیازی نداریم بار چی ببریم بالا؟

اما با این وجود هیچ محدودیتی برای ادامه غنی سازی وجود نداره.

در مورد سانتریفیوژ هم گفته نسل بعدی اضافه نشه.وگرنه در بحث تعداد محدودیتی اعمال نشده

موارد دیگه هم هستش انشالله کارشناسان شونصد تا تحلیل تا شب دارن که میبینیم ما در حدی که نیاز داریم هسته ای رو پیش میبریم

دقت کنید در حد نیاز!

حرف اخر این که فراموش نکنیم این گام اوله.گام اول هم اعتماد سازه.ی تعهداتی هست که حداکثر ۶ ماه دست ما رو میبنده تو برخی پیشرفت های هسته ای ولی انشالله بعد از ۶ ماه دیگه همچین چیزی نیست و این محدودیت ها که فقط جهت اعتماد سازیه برداشته میشه
ببخشید طولانی شد :)
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این همه تحریم باقیمانده رو در ازای چه چیزی لغو خواهند کرد؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
فرارو خبرتو بردار لطفا. اين تفاهم اصلا صحت نداره
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
هي فرياد مرگ بر سر داديد . آمريكا با يه امضا كه تمام غرور و حيثيتتون رو از بين برد.
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
ظریف نباید به این .....نامه تن می داد!

تمام غرور ملی مان را به باد داد!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به باخت - برد به نفع آمریکا و غرب شبیه نیست؟؟؟؟!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این ترجمه شریعتمداریه از قرارداد. این صفحه رو بردارید بابا. متن اصلی رو یکی بیاد ترجمه کنه. اصلش اینجاست:
http://fararu.com/files/fa/news/1392/9/3/94200_737.pdf
مهدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بله حق با این دوستمون هست. از فرارو بعید بود همچین کاری. توی توافقنامه اصلی اومده:
This comprehensive solution would enable Iran to fully enjoy its right to
nuclear energy for peaceful purposes under the relevant articles of the NPT in conformity with its
obligations therein.
Mehbod
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
واقعا نمی شود گفت پیروز شدیم ! از راه اشتباهی که رفتیم داریم بر می گردیم ! ایران مانند اتوبوسی بو که در لبه پرتگاه یک دره عمیق قرار داشت . تیم ظریف این اتوبوس را به کنار کشیده است ! حالا باید هزاران کیلومتر بیراهه ای را که در ده سال گذشته رفته بودیم بر گردیم ! بر گردیم صدها میلیارد دلار زیانی که از این برنامه هسته ای از جیب ملت هزینه شد را جبران کنیم . من هم خوشحالم ،که عقل به سر دولت برگشته است . امیدوارم دیگر در آینده شاهد این تصمیم گیری های انفرادی و خانمانسوز نباشیم .
با ديد باز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
سلام.جلو ضرر را هرجا بگيريم سود هست.وقتي چند سال پيش بعضي از اقايون تحريم ها را كاغذ پاره ميدونستند.الان به جاي رسيديم بايد خيلي امتياز بديم تازه تحريم ها چند سال قبل را در اينده برداشته شود.ولي من به تيم جديد اميد دارم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
مدعی مدیریت جهانی و حمایت کنندگان او
تحریم های کاغذ پاره ترکشی شد بر بدن اقتصاد نحیف ما. سال ها طول خواهد کشید تا جراحت وارده ترمیم شود. شما باید به مردم پاسخ دهید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این ترجمه ربطی به متن اصلی ندارد چرا مردم رو گول می زنید؟
بهتره نسخه اصلی رو بزارید:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/03/13920903000147.pdf
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
برادران دوستان در نظر داشته باشید این توافقنامه هیچکدام از اراجیف نخست وزیر رژیم صهیونیستی را برآورده نمی کند. حق غنی سازی در داخل را انکار نمی کند و بخش های مهمی از تحریم ها را بر می دارد. مگر ما ده سال پیش چیز بیشتری از این می خواستیم. مگر آقای احمدی نژاد چندین بار اعلام نکرد ما غنی سازی بیشتر از 5 درصد نمی خواهیم ولی کسی اعتنا نمی کرد. بیایید کمی منصف باشیم و فرزندان این ملت که با پایمردی مانع زیاده خواهی قدرت های بزرگ شده اند را با سخنان غیر منصفانه از خود نرنجانیم. درود بر دکتر ظریف و تیم هسته ای ایشان و به امید موفقیت روز افزون برای ملت بزرگ ایران.
میلاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
به امید روز های بهتر...درسته این قرارداد یک ترفه بود،اما تدبیر بزرگی پشتش نهفته هست و شش ماه آینده برگ برنده ایران میشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
این مطالب مسلما اصل توافق نامه نیست و با برداشت و دستکاری فرارو مخلوط شده!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
فرارو ازشما بعيد بود بعد از اين همه خبر رساني خوب چرا متن اشتباه را گذاشتي.
متن اصلي توي فارس هست لطفا سريع و دقيق ترجمه كنيد و بذاربد روي سايت
اين خبر را هم تو را خدا سريع وردارين خواهشا
سعید 1973
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
<