bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۵۸۴۷۷۵
آفتاب‭ ‬یزد:

آقای محسن رضایی! با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود

‬امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬افقی‭ ‬ترسیم‭ ‬کنند. ‬شاید‭ ‬مسئولین‭ ‬خبر‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬سفره‌های‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬مانند‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬سفره‌های‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬حذف‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلام‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬هستند. ‬
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۸ - ۱۵ آبان ۱۴۰۱

آفتاب‭ ‬یزد نوشت: ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬تنظیم‌شده‭ ‬با‭ ‬تورم‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬تعریف‭ ‬کرد‭ .‬آمارشناسان‭ ‬به‌طور‭ ‬متعارف‭ ‬چنین‭ ‬رشدی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬حقیقی‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کنند. ‬رشد‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬واقعی‭) ‬با‭ ‬اصطلاحات‭ ‬تعدیل‌شده‭ ‬تورم‭ (‬‭‬محاسبه‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬اثر‭ ‬تحریف‌کننده‭ ‬تورم‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬کالاهای‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭. ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬حسابداری‭ ‬درآمد‭ ‬ملی‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬

درحالی‌که‭ ‬قیمت‭ ‬سکه‭ ‬و‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته، ‭ ‬محسن‭ ‬رضایی‭ ‬معاون‭ ‬اقتصادی‭ ‬رئیسی‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮ «‬امروز‭ ‬برای‭ ‬طی‭ ‬مسیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬مسابقه‭ ‬جدی‭ ‬بین‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬شتاب‭ ‬گیرد‭. ‬دولت‭ ‬سیزدهم‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬دیوارهای‭ ‬تحریم‭ ‬یکی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬بشکند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬مسیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬طی‭ ‬شود‭. ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬روبه‭ ‬بهبود‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬فراموش‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬درگیر‭ ‬هستیم‭. ‬ دشمنان‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬متوجه‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬خود‭ ‬سرعت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬در‭ ‬ماه‌ها‭ ‬و‭ ‬سال‌های‭ ‬آینده‭ ‬دیوارهای‭ ‬تحریم‭ ‬بیشتر‭ ‬شکسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد.‭‬‮»

‬‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬افقی‭ ‬ترسیم‭ ‬کنند.‭ ‬شاید‭ ‬مسئولین‭ ‬خبر‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬سفره‌های‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬مانند‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬سفره‌های‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬حذف‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلام‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬هستند. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬موضوع‭ ‬برجام‭ ‬نیز‭ ‬بی‌فرجام‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬ناامیدی‭ ‬مردم‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

تحریم‌ها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬ساخته‌اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬حتی‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬بلکه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬اند.‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬تصوراتی‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬دارند‭ ‬زمین‭ ‬تا‭ ‬آسمان‭ ‬متفاوت‭ ‬است. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬مردم‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬جامعه‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند‭ ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬حرف‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬

همچنین‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬گفته‌ها‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬القا‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬توجه‌ای‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬مردم‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬دیگری‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ .‬وگرنه‭ ‬دنیایی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬عادی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سکونت‭ ‬دارند‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬تنگنای‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬حیات‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬لذا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬سنجیده‌تر‭ ‬صحبت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گفته‌ها‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬تطبیق‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

مردم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬نیستند‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ملموس‭ ‬روزانه‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬قرار‭ ‬دارند.‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‌های‭ ‬خانوار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬شغل‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند.‭ ‬مگر‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬سخن‭ ‬گفت؟

با‭ ‬حلوا‭ ‬حلوا‭ ‬گفتن‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬نمی‌شود

هادی‭ ‬حق‭ ‬شناس‭ ‬کارشناس‭ ‬اقتصادی ‭ ‬گفت‭:‬ «یک‭ ‬اصطلاحی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬می‌گویند‭ ‬با‭ ‬حلوا‭ ‬حلوا‭ ‬گفتن‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬نمی‌شود.‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬متوجه‭ ‬شویم‭ ‬اقتصاد‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شاخص‌هایی‭ ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رفاه‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬شاخص‌هایی‭ ‬سنجیده‭ ‬می‌شود.  ‬مهمترین‭ ‬شاخص، ‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬است. ‬در‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تورم‭ ‬مواد‭ ‬خوراکی‭ ‬بالای‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬مسکن‭ ‬بالای‭ ‬۶‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬است‭. ‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬سطح‭ ‬دستمزدها‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬است. ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬مقایسه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم، ‭ ‬قیمت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬غذایی‭ ‬مانند‭ ‬روغن، ‬مرغ، ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬افزایش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬داشته‭ ‬است‭ .‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬رفاه‭ ‬مردم‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬نیست.‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مواردی‭ ‬مانند‭ ‬نرخ‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬برویم‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ارزش‭ ‬رشد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬ماهه‭ ‬گذشته‭ ‬منفی‭ ‬۳‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

لذا‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬سنجه‌ای‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬متوجه‭ ‬بهبودی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬نمی‌شویم.‭ ‬شاخص‌های‭ ‬پولی، ‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی، ‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی، ‭ ‬رشد‭ ‬نقدینگی، ‭ ‬نرخ‭ ‬بهره‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ .‬البته‭ ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتر‭ ‬بوده‭ ‬است؛ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۹۷‭ ‬که‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬علیه‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬مرتب‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬نرخ‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬صورت‭ ‬می‌پذیرد‭«.

برچسب ها: محسن رضایی
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین