bato-adv
bato-adv
طرز تهیه

گران فروش‌ها! ماست‌ها را کیسه کنید

مضفرالدین شاه قاجار پس از اینکه به حکومت رسید، برای برقراری نظم و امنیت در تهران شخصی به نام محمد کریم خان ملقب به مختار السلطنه را به ریاست اداره نظمیه تهران منصوب کرد.

فراروـ در تاریخ آمده است که روزی روزگاری در زمان مظفرالدین شاه قاجار ماست گران شد. مردم معترض شدند به گرانی ماست که قوت قالبشان بود و قاتق نانشان. شاه قاجار مرحمت فرموده دستور داد که آهای گران فروش‌ها! ماست را ارزان کنید. ماست ارزان نشد؛ گرچه شاه دستور همایونی داده بود به ارزان شدن. از همین رو مختارالسلطنه که در آن روزگار برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته پایتخت رئیس نظمیه تهران شده بود، تصمیم گرفت تا قیمت ماست را به ثبات برساند.

پس از اینکه قائله خوابید، مختار السلطنه روزی طی یک اقدام ضربتی با لباس رعیت به دکان ماست فروش‌ها رفت تا ببیند ماست را با چه قیمتی به رعیت بینوا می‌فروشند. او وارد یکی از دکان‌های شهر شد و از ماست فروش پرسید: «ماست داری؟» ماست فروش گفت: «ماست خوب می‌خواهی یا ماست مختارالسلطنه؟» مختارالسلطنه حیران ماند و پرسید: «یعنی چه؟» ماست فروش گفت: «ماست خوب همان ماست سفت و بدون آب است که ما با قیمت گزاف می‌فروشیم و ماست مختارالسلطنه همان خمره جلوی دکان است که نیمی از آن را آب بسته‌ایم و به قیمتی که مختارالسلطنه وضع کرده، می‌فروشیم.»

مختارالسلطنه که به غایت آشفته شده بود، فی‌الفور امر کرد تا ماست فروش نگون‌بخت را جلوی دکانش سر و ته آویزان کردند و بند تنبانش را سفت بستند؛ سپس همان خمره ماست مختارالسلطنه را توی پاچه‌های شلوارش ریختند و مرد نگون بخت را آنقدر آویزان نگه داشتند تا هرچه آب اضافه توی خمره ماست ریخته بود، از تنبانش بیرون چکید. در پی انتشار این خبر همه ماست فروش‌ها از ترس ماست‌های‌شان را کیسه کردند!
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین