bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv

خانه‌های محبوب تهرانی‌ها در پنج سال گذشته بازار مسکن

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال از آبان ۹۶ تاکنون با کاهش ۱۵ درصدی استقبال پایتخت‌نشین‌ها روبرو شده‌اند. در سوی مقابل سهم خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال چهار درصد بیشتر شده است
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۳ - ۱۳ آذر ۱۴۰۰

فرارو- خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در هشتمین ماه امسال سهم ۳۲ درصدی از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند. در حالی که پنج سال پیش در همین موقع سهم این خانه‌ها از کل معاملات به ۴۷ درصد می‌رسید. این رقم کاهش ۱۵ درصدی استقبال پایتخت‌نشین‌ها از خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال را نشان می‌دهد. در سوی مقابل سهم خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است. خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال آبان ۹۶ حدود ۹ درصد از کل خرید و فروش‌های پایتخت را شامل می‌شدند و حالا ۱۳ درصد از معاملات مسکن کلان‌شهر تهران را در خود جای می‌دهند. خانه‌هایی با عمر ۵ تا ۱۰ و ۱۶ تا ۲۰ سال طی همین بازه زمانی با مشتریان بیشتری روبرو شده‌اند. خانه‌هایی با عمر ۵ تا ۱۰ سال از سهم ۱۵ درصدی در سال ۹۶ به سهم ۲۳ درصدی در سال جاری رسیدند و در خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال شاهد افزایش شش درصدی حجم معاملات هستیم. همچنین خانه‌هایی با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال تقریبا سهم خودشان را در بازار مسکن تهران حفظ کرده‌اند. سال ۹۶ دقیقا ۱۲ درصد خانه‌های منتقل شده در تهران عمری ۱۶ تا ۲۰ سال داشتند و امسال این رقم ۱۴ درصد برآورد شده است.  

معاملات مسکن تهران در سال ۹۶

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در سال ۹۶ سهم ۴۷ درصدی از کل معاملات پایتخت را در اختیار داشتند. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از ۱۴ هزار و ۷۰۰ معامله رسمی انجام شده، سهم خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در پایتخت شش هزار و ۹۵۰ واحد بوده است.

خانه‎‌هایی با عمر شش تا ۱۰ سال و ۱۱ تا ۱۵ سال با سهم ۱۵ درصدی بعد از خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال، بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند. آبان ۹۶ از کل ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد خرید و فروش شده، دو هزار و ۳۰۰ واحد با عمر شش تا ۱۰ سال و دو هزار و ۲۵۰ واحد با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال در تهران انجام شده است.

خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال طی آبان ۹۶ حدود ۱۲ درصد از حجم کل معاملات را در خود جای دادند. آن سال از ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد خرید و فروش شده در تهران، سهم خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال هزار و ۸۰۰ واحد بود.

خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال در ۹۶ کمتر از ۱۰ درصد کل معاملات را به خود اختصاص می‌دادند. چیزی معادل ۹ درصد. اینطور که بانک مرکزی اعلام کرده ۱۳۷۰ واحد از کل معاملات برای این خانه‌ها بوده است.

معاملات صورت گرفته مسکن در سال ۹۶

عمر خانه

تعداد معاملات

درصد

کمتر از پنج سال

شش هزار و ۹۶۳

۴۷

شش تا ۱۰ سال

و هزار و ۲۹۹

۱۵

۱۱ تا ۱۵ سال

دو هزار و ۲۴۷

۱۵

۱۶ تا ۲۰ سال

هزار و ۸۷۹

۱۲

بیشتر از ۲۰ سال 

هزار و ۳۷۶

۹.۳

معاملات مسکن تهران در سال ۹۷

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در ۹۷ سهم ۴۴ درصدی از حجم کل معاملات پایتخت را داشتند. از شش هزار و ۸۰۰ واحد خرید و فروش شده، سه هزار واحد مربوط به خانه‌های نوساز بود. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ سه درصد کاهش داشت.

خانه‌هایی با عمر شش تا ۱۰ سال رتبه بعدی محبوب‌ترین خانه‌ها در پایتخت را در اختیار داشتند. هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده شش تا ۱۰ سال، سهمی ۱۶ و نیم درصدی از کل معاملات پایتخت را شامل می‌شدند.

خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال سومین انتخاب محبوب تهرانی‌ها در سال ۹۷ بودند. سهم این خانه‌ها از واحد‌های ۱۱ تا ۱۵ سال بیشتر بود. هزار واحد مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال معادل ۱۴ و نیم درصد از کل معاملات مسکن پایتخت را شامل می‌شدند. در حالی که این رقم برای خانه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال ۹۳۰ واحد یعنی ۱۳ درصد بود.

خانه‌هایی با عمر بیشتر از ۲۰ سال آخرین گزینه مورد نظر پایتخت نشین‌ها بود. حدود ۸۰۰ واحد از کل شش هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی معامله شده، مربوط به این خانه‌ها می‌شد. یعنی ۱۱ و نیم درصد.

معاملات صورت گرفته مسکن در سال ۹۷

عمر خانه

تعداد معاملات

درصد

کمتر از پنج سال

سه هزار و ۱۶

۴۴

پنج تا ۱۰ سال

هزار و ۱۲۵

۱۶.۴

۱۱ تا ۱۵ سال

۹۳۷

۱۳.۷

۱۶ تا ۲۰ سال

۹۸۳

۱۴.۳

بیشتر از ۲۰ سال 

۷۹۵

۱۱.۶

معاملات مسکن تهران در سال ۹۸

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در سال ۹۸ حدود ۴۲ درصد از کل معاملات پایتخت را در خود جای دادند. معاملات رسمی انجام شده در آبان ۹۸، چهار هزار واحد بود که سهم خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال چیزی معادل ۴۲ درصد گزارش شد. این رقم پنج درصد نسبت به سال ۹۶ و دو درصد درمقایسه با سال ۹۷ کاهش داشت.

خانه‌هایی با عمر شش تا ۱۰ سال رتبه بعدی محبوب‌ترین خانه‌های تهران را به خود اختصاص دادند. تقریبا ۱۹ درصد از کل معاملات مسکن پایتخت شامل این خانه‌ها می‌شد. یعنی ۷۸۰ واحد از چهار هزار واحد مجموع.

خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال و خانه‌های با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال نیز در رتبه‌های سوم و چهار قرار گرفتند. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌داد خانه‌های با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۶.۴ درصد و خانه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۳ ونیم درصد از کل معاملات پایتخت را در خود جای دادند.

خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال کمترین سهم را داشتند. حدود ۳۷۰ واحد خانه با عمر بیشتر از ۲۰ سال در شهر تهران معامل شدند که این رقم معادل ۹ درصد از تمامی خانه‌های خرید و فروش شده را شامل می‌شد.

معاملات صورت گرفته مسکن در سال ۹۸

عمر خانه

تعداد معاملات

درصد

کمتر از پنج سال

۱۷۰۷

۴۲

پنج تا ۱۰ سال

۷۶۹

۱۸.۹

۱۱ تا ۱۵ سال

۵۵۰

۱۳.۵

۱۶ تا ۲۰ سال

۶۶۶

۱۶.۴

بیشتر از ۲۰ سال

۳۷۲

۹.۲

معاملات مسکن تهران در سال ۹۹

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال در سال ۹۹ معادل ۳۹ درصد از کل معاملات پایتخت را شامل می‌شدند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشت. بانک مرکزی سال ۹۹ اعلام کرد از چهار هزار و ۵۰۰ واحد خرید و فروش شده، سهم واحد‌هایی با عمر کمتر از پنج سال هزار و ۷۰۰ تا بوده است.

خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال، ۱۲ ماه پیش دومین گزینه محبوب پایتخت نشین‌ها محسوب می‌شدند. ۸۰۰ واحد با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال در پایتخت خرید و فروش شد و این عدد سهم ۱۸ درصدی این خانه‌ها را در کل تهران نشان می‌داد.

خانه‌هایی با عمر شش تا ۱۰ سال، آبان ۹۹ چیزی حدود ۱۷ و نیم درصد و خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال ۱۴ درصد از حجم معاملات را شامل می‌شدند. از چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نقل و انتقال شده، ۷۸۰ واحد عمری بین شش تا ۱۰ سال داشتند و ۶۰۰ واحد بیشتر از ۲۰ سال از زمان ساخت آن‌ها می‌گذشت.

خانه‌هایی با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال نیز کمترین تقاضا را داشتند. در شهر تهران حدود ۵۰۰ خانه با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال در تهران خرید و فروش شد و این رقم معادل ۱۲ درصد از کل معاملات پایتخت بود.

معاملات صورت گرفته مسکن در سال ۹۹

عمر خانه

تعداد معاملات

درصد

کمتر از پنج سال

۱۷۳۶

۳۸.۹

پنج تا ۱۰ سال

۷۸۲

۱۷.۵

۱۱ تا ۱۵ سال

۵۴۲

۱۲.۱

۱۶ تا ۲۰ سال

۷۹۰

۱۷.۷

بیشتر از ۲۰ سال 

۶۱۶

۱۳.۸

معاملات مسکن تهران در سال ۱۴۰۰

خانه‌هایی با عمر کمتر از پنج سال ۳۲ درصد از سهم کل معاملات تهران را شامل می‌شوند. این رقم نسبت به سال ۹۶ افت ۱۵ درصدی داشته است. در آبان امسال از هفت هزار واحد خرید و فروش شده، تهرانی‌ها روی دو هزار و ۳۰۰ واحد با عمر کمتر از پنج سال دست گذاشتند.

خانه‌هایی با عمر پنج تا ۱۰ سال نیز حالا رتبه دوم پرطرفدارترین مسکن‌های پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند. حدود هزار و ۷۰۰ واحد خرید و فروش شده، معادل ۲۳ درصد از حجم کل معاملات مسکن پایتخت شامل خانه‌هایی با عمر پنج تا ۱۰ سال می‌شود.

خانه‌هایی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۸ درصد و خانه‌هایی با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۴ درصد از کل معاملات پایتخت را در خود جای دادند. طبق آمار‌های بانک مرکزی از هفت هزار و ۳۰۰ خانه منتقل شده در تهران، هزار و ۳۰۰ خانه عمری ۱۶ تا ۲۰ سال داشتند و هزار واحد نیز بین ۱۱ تا ۱۵ سال از زمان ساخت آن‌ها می‌گذشت.

خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال تقریبا ۱۳ درصد از معاملات شهر تهران را در خود جای داده‌اند. سهم خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال، طی سال‌های قبل در تهران افزایش پیدا کرده است. سال ۹۶، کمتر از ۱۰ درصد -۹.۳ درصد- از خانه‌های خرید و فروش شده پایتخت چنین عمری داشتند، اما امسال این خانه‌ها با افزایش چهار درصدی، ۱۳ درصد از کل معاملات تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

معاملات صورت گرفته مسکن در سال ۱۴۰۰

عمر خانه

تعداد معاملات

درصد

کمتر از پنج سال

۲۳۳۵

۳۲

پنج تا ۱۰ سال

۱۶۶۸

۲۲.۸

۱۱ تا ۱۵ سال

۱۰۳۷

۱۴.۲

۱۶ تا ۲۰ سال

۱۳۳۴

۱۸.۳

بیشتر از ۲۰ سال

۹۳۰

۱۲.۷

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین