Fararu | فرارو | اخبار روز ایران و جهان

گزارش مطالب بیشتر
بازار فرمان نمي‌پذيرد
گراني دوباره فرآورده‌هاي لبني بدون توجه به قيمت مصوب

بازار فرمان نمي‌پذيرد

گناه گرانی را کسی گردن نمی‌گیرد!
در سکوت مسؤولان، استخوان‌های مردم زیر بار تورم می‌شکند

گناه گرانی را کسی گردن نمی‌گیرد!

همسايگان‌رييس‌جمهوری‌از «گراني»‌ مي‌گويند
بررسي ميداني وضعيت قيمت‌ها در «نارمك»

همسايگان‌رييس‌جمهوری‌از «گراني»‌ مي‌گويند