bato-adv
کد خبر: ۷۴۸۶۰۰

نتایج موج چهارم نظرسنجی‌ها؛ پزشکیان همچنان پیشتاز است؟

نتایج موج چهارم نظرسنجی‌ها؛ پزشکیان همچنان پیشتاز است؟
در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، در پاسخ به سؤال «از بین نامزد‌های انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟» در موج چهارم، «مسعود پزشکیان» با داشتن ۲۳/۵ درصد از آراء پیشتاز است. پس از ایشان، به‌ترتیب انتخاب ۱۶/۹ درصد «محمدباقر قالیباف» و انتخاب ۱۶/۳ درصد «سعید جلیلی» است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۴ - ۰۶ تير ۱۴۰۳

نتایج موج چهارم (۴تیر) نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مؤسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، چهار موج پیمایش تلفنی از جامعه آماری همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور انجام داده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت استفاده شده؛ به‌نحوی‌که جمعیت کل کشور پوشش داده شده است. موج چهارم در بازه زمانی ۲ تا ۴ تیرماه ۱۴۰۳ با حجم نمونه ۱۱۰۰ نفر (با حداکثر خطای ۳ درصد و اطمینان ۹۵ درصد) اجرا شده است.

مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخگویان

در این پیمایش، ۵۰/۳ درصد از پاسخگویان مرد و ۴۹/۷ درصد زن هستند؛ به‌طوری‌که ۴۰/۱ درصد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (جوان)، ۴۶/۱ درصد در بازه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال (میانسال) و ۱۳/۸ درصد در بازه سنی بیش از ۶۰ سال (سالمند) قرار دارند. همچنین، ۴۰/۳ درصد از پاسخگویان ساکن مراکز استان‌ها، ۳۶/۹ درصد ساکن شهرهای تابعه و ۲۲/۸ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.

میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (موج چهارم)

به‌منظور سنجش تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سؤال شده است «در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده، برخی از مردم شرکت می‌کنند و برخی شرکت نمی‌کنند؛ شما چطور؟». در موج چهارم این پیمایش ۴۵/۷ درصد از مردم گفته‌اند قطعاً در این انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱/۶ درصد در این خصوص مردد بوده و ۲۲/۶ درصد ابراز کرده‌اند که قطعاً در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد. انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن به روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کند.

میزان رأی نامزدها در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند

در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، در پاسخ به سؤال «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟» در موج چهارم، «مسعود پزشکیان» با داشتن ۲۳/۵ درصد از آراء پیشتاز است. پس از ایشان، به‌ترتیب انتخاب ۱۶/۹ درصد «محمدباقر قالیباف» و انتخاب ۱۶/۳ درصد «سعید جلیلی» است. علاوه‌براین، ۳/۲ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۱/۲ درصد «علیرضا زاکانی» و ۰/۵ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند. همچنین، ۲۸/۵ درصد از این پاسخگویان مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند و ۳ درصد گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند. لازم به ذکر است که دو گزینه آخر برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.

میزان رأی نامزدها در میان مرددین شرکت در انتخابات

در موج چهارم، «مسعود پزشکیان» با ۳۰/۴ درصد از آراء در صدر انتخابِ کسانی که برای شرکت در انتخابات پیش‌رو تردید دارند، قرار گرفته است. در رتبه بعدی به‌ترتیب «محمدباقر قالیباف» توسط ۱۲/۱ درصد و «سعید جلیلی» توسط ۸/۶ درصد از این افراد انتخاب شده است. علاوه‌براین، ۳/۲ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۲/۴ درصد «علیرضا زاکانی» و ۰/۱ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند. همچنین، ۲۶ درصد از این پاسخگویان مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند و ۱۱/۵ درصد گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله خواهند داد. لازم به ذکر است که دو گزینه آخر برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.

نامزد انتخاباتی جایگزین درصورت انصراف انتخاب اول

در صورت انصراف مسعود پزشکیان

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف «مسعود پزشکیان»، ۲۸/۳ درصد از آراء ایشان به سبد رأی «محمدباقر قالیباف»، ۱۹/۳ درصد از آن به سبد رأی «سعید جلیلی»، ۶/۹ درصد «سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۶/۹ درصد «مصطفی پورمحمدی» و ۲/۱ درصد به سبد رأی «علیرضا زاکانی» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

در صورت انصراف محمدباقر قالیباف

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف «محمدباقر قالیباف»، ۲۷/۱ درصد از آرای ایشان به سبد رأی «سعید جلیلی»، ۲۱/۵ درصد به سبد رأی «مسعود پزشکیان»، ۱۲/۱ درصد «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۸/۴ درصد «علیرضا زاکانی» و ۳/۷ درصد به «مصطفی پورمحمدی» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

در صورت انصراف سعید جلیلی

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، اگر «سعید جلیلی» انصراف دهد، ۵۱ درصد از آراء ایشان به سبد رأی «محمدباقر قالیباف»، ۱۳ درصد به سبد رأی «علیرضا زاکانی»، ۱۲ درصد به سبد رأی «سیدامیرحسین قاصی‌زاده هاشمی» و ۸ درصد به «مسعود پزشکیان» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

نامزد منتخب درصورت رفتن انتخابات به دور دوم

از پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت خواهند کرد، پرسیده شده است «در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، شما از بین این نامزدها به کدام رأی می‌دهید؟».

در صورت رقابت میان «محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی»، ۴۴/۹ درصد گفته‌اند به «محمدباقر قالیباف» و ۴۰/۳ درصد به «سعید جلیلی» رای خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

درصورتی که انتخابات میان «مسعود پزشکیان و سعید جلیلی» به دور دوم برود، ۴۹ درصد به «مسعود پزشکیان» و ۴۴/۱ درصد به «سعید جلیلی» رأی خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

در صورت رقابت بین «محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان»، ۴۷ درصد به «محمدباقر قالیباف» و ۴۴/۸ درصد به «مسعود پزشکیان» رای خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
طوری رای خواهیم دادکه اصولگرایان و جلیلیچی ها نتوانند از جایشان بلند شوند . نابودتان خواهیم کرد .....
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
تا گرفتن حق واقعی خود که همان حق تعیین سرنوشت هست از پای نخواهم نشست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
باید قاطعانه اذعان داشت و با صدای بلند بگوییم که کشور ایران و مردم و آینده کشور و مردم ، مرهون و مدیون روشنگری آقای پورمحمدی در خصوص آقای جلیلی هست . ممنون جناب پورمحمدی اجرتان با خدا .
.....
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
قاتلان امامان هم بعضی هاشون قرآن می خواندند
عشایر ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
رای ازعشایر روستا شهرهای دور افتاده ها زحمت کشان کارگران کشاورزان جابازان ایثارگران و..... نظر سنجی از تریبون داران بلندگو داران جناحها. مفت خور اشوب طلب بی درد غارتگر. دسترنج دیگران خور یتیم در اهواز بالای 50درجه کولرنداره بروانجا هم نظرسنجی کن بروحداقل اطلاع رسانی شیطون روزی بایدجوابگوباشی
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۷
امين ميرزائى
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
ملتِ شریفِ ایران ! سلام . رقابتِ اصلی بینِ پنبه ریز و پَمپِرزه برا جلوگیری از رو شدنِ فسادِ بر و بچه ها ... اما شما زندگی ِ آسون یا ایزی لایفو انتصخاب کنین که نذاره خصولتیا و دولتیا گند بزنن به سیاست و فرهنگ و اقتصادِ ما ... مای بیبی و کامفی و مولفیکسم فایده ندارن ... دولت و خصولتیا بزرگن جا نمیگیرن تو این پوشکا ... نه ببخشين ... تو اين پوششیا !!!!!!!
مسعود
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
همیشه یه متن تایپ میکنی برگرد از اول بخون اینقدر غلط املایی نداشته باشی در ضمن اون منفی هم من دادم
غلک
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
هه هه،کم چاخان کنید، شماها بیشتر بدرد مسابقات اسب سواری می‌خورید.
حمزه
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
فرارو جان این نظر رو ثبت کن تا بعد از انتخابات نشون بدی . پزشکیان و قالیباف میروند دور بعد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
فقط دکتر پزشکیان . بقیه رو دور خواهیم ریخت
عشایر ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
راستی گفتند قلب 750گرم است درحالی بنظرم قلب دامهای سنگین بالای 500است وانسان حد اکثر 300گرمه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
سال76هم نظرسنجی ها میگفت ناطق نوری 100درصد رییس جمهور است. آش ماش به همهین خیال باشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
به این نظر سنجی ها زیاد نمی شود اعماد کرد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
مرگز پژوهش ها با این نظر سازی بی ابروتر خواهد شد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
کار خوبه خدا درست کنه. حتی اگر 5 نفر با تمام پشتوانه و امکانات تخریبش کنند فقط اوست که نه تنها همه رو خنثی میکنه بلکه برعکس همه اسباب رو برای پیروزیش آماده میکنه! همون اعتقادات قلبی به نهج البلاغه و قرآن براش بسه.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
قالیباف اگر کارکن باشه توی همون مجلس کار کنه.
روح اله
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
اصلاح میکنم. قالیباف اگر برا ولخرجی بچه هاش یه سفره انقلاب میخواد، همون سفره انقلابی که از مجلس براش پهن شده بسه. البته این عرض من برای سایرین هم گویا صادقه
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین