bato-adv
bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۶۳۳۸۷

رابطه پوشش نامناسب و ماهواره

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۲۱ آذر ۱۳۸۹


دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: «نتایج پژوهش انجام شده بر روی دختران تهرانی نشان می دهد استفاده از ماهواره خطر تخصیص فرد به گروه با پوشش نامناسب را تقریبا دو و نیم برابر افزایش می دهد.»
 
هادی بهرامی در گفتگو با مهر افزود: «نتایج این مطالعه نشان داد پرکردن اوقات فراغت با اختصاص زمان به استفاده از اینترنت و چت با غریبه ها می تواند احتمال تخصیص افراد به گروههای با پوشش نامناسب را 1.86 برابر افزایش دهد.»

وی ادامه داد، همچنین افزایش زمان و استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون) نیز با افرایش احتمال تخصیص افراد به گروههای بدحجاب در رابطه بوده و متاسفانه تلویزیون با الگوی نامطلوب در رابطه است چرا که الگوی عمومی برنامه های صدا و سیما خارجی و مدگرایانه است.

افزایش سن والدین احتمال بدحجابی را افزایش می دهد
وی اظهار داشت: «نتایج این پژوهش نشان می دهد افزایش سن پدر و مادر با افزایش احتمال پوشش مناسب تر در زنان و دختران تهرانی همراه است به طوری که افزایش درآمد و قرار گرفتن در مناطق مسکونی بالای شهر احتمال قرار گرفتن در طبقه بدحجاب و پوششهای نامناسب را افزایش می دهد.»

دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت که علاوه بر اینکه سکونت در مناطق بالای شهر احتمال بدحجابی را افزایش می دهد آرزوی زندگی در مناطق بالای شهر نیز به نحو قابل توجهی به تخصیص افراد به گروههای بدحجاب و بی حجاب منجر می شود و اثر آن بر پوشش نامناسب از زندگی واقعی در مناطق بالای شهر بیشتر است.

رابطه مستقیم رضایت دختران از جنسیت با رعایت حجاب
بهرامی با بیان اینکه رضایت از جنسیت در تعیین پوشش فرد تاثیرگذار است گفت که با افزایش ناخشنودی از جنسیت در دختران احتمال ایجاد پوششهای نامناسب به نحو معنی داری افزایش پیدا می کند و افزایش ناخشنودی از جنسیت می تواند تا دو برابر تخصیص افراد به گروههای بدحجاب، بی حجاب و با پوشش نامناسب را در خیابان و مراکز خرید افزایش دهد.

رضایت خدا مهمترین عامل انگیزشی حجاب است
وی با اشاره به اینکه انگیزه کسب رضایت خدا مهمترین عامل انگیزشی در رعایت الگوی مناسب پوشش است گفت که این انگیزه تا دو برابر می تواند در تعیین نوع پوشش فرد موثر باشد، همچنین انگیزه امنیت نیز تخصیص فرد به گروه با پوشش مناسب را تا دو برابر زیادتر می کند.

دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در ادامه به نتایج دیگر این پژوهش گفت: «این تحقیق نشان داد با اتخاذ شیوه سهل گیرانه در پرورش فرزند و واگذاری انتخاب و تصمیم گیری به فرزندان در فرایند تربیت، احتمال تخصیص افراد به پوششهای نامناسب افزایش می یابد.»

وی اظهار داشت که 67 درصد افراد دلیل خود از انتخاب نوع پوشش خود را سلیقه شخصی، 11 درصد عدم تولید پوشاک با معیارهای اسلامی، 21 درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در جامعه و 4 درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در محیط کار اعلام کرده اند.

بهرامی گفت: «29 درصد افراد دارای پوشش مناسب عنوان کردند که دوستانشان نیز چنین پوششی دارند و تنها 4/. درصد افراد بد حجاب و بی حجاب دوستانی با پوشش مشابه خود بودند.»

مادران مانتویی فرزندی با پوشش نامناسب تر دارند
وی ادامه داد که 68 درصد مادران پرسش شونده های این تحقیق دارای پوشش چادر بودند ولی از سوی دیگر تنها 34 درصد دختران حجاب کامل داشتند که باید دید علت این اختلاف بین پوشش 34 درصدی دختران با 68 درصدی مادران چیست.این تحقیق نشان داد این ریزش در سایر الگوهای پوششی نیز مشاهده می شود یعنی مادران مانتویی فرزندی با پوشش نامناسب تر دارند.

وی تاکید کرد، این تحقیق نشان می دهد مادران قادر نیستند الگوهای خود را در فرزندان بازپروری کنند.

دختران ناراضی از خانواده بدحجاب ترند
دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از نکات جالب این تحقیق ارتباط میزان رضایت خانواد با رعایت حجاب در دختران بود گفت: «نتایج نشان داد عدم رضایت از خانواده در دخترانی که دارای پوششهای ناهنجار بودند به شدت بیشتر بود.»

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو