فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به فروش رسید
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۸ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به چهارشنبه ثابت ماند و سه میلیون و ۳۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز چهارشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به فروش رسید.

 

قیمت انواع سکه پارسیان

 انواع سکه پارسیان قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 83 هزار تومان 83 هزار تومان 83 هزار تومان
0.100 161 هزار تومان 161 هزار تومان 161 هزار تومان
0.150 239 هزار تومان 239 هزار تومان 239 هزار تومان
0.200 317 هزار تومان 317 هزار تومان 317 هزار تومان
0.250 395 هزار تومان 395 هزار تومان 395 هزار تومان
0.300 476 هزار تومان 476 هزار تومان 476 هزار تومان
0.350 554 هزار تومان 554 هزار تومان 554 هزار تومان
0.400 632 هزار تومان 632 هزار تومان 632 هزار تومان
0.450 710 هزار تومان 710 هزار تومان 710 هزار تومان
0.500 788 هزار تومان 788 هزار تومان 788 هزار تومان
0.600 944 هزار تومان 944 هزار تومان 944 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 100 هزار تومان یک میلیون و 100 هزار تومان یک میلیون و 100 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 258 هزار تومان یک میلیون و 258 هزار تومان یک میلیون و 258 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 405 هزار  تومان یک میلیون و 405 هزار  تومان یک میلیون و 405 هزار  تومان
1.000 یک میلیون و 570 هزار تومان یک میلیون و 570 هزار تومان یک میلیون و 570 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 726 هزار تومان یک میلیون و 726 هزار تومان یک میلیون و 726 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 887 هزار تومان یک میلیون و 887 هزار تومان یک میلیون و 887 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 43 هزار  تومان دو میلیون و 43 هزار  تومان دو میلیون و 43 هزار  تومان
1.400 دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 199 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 355 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 511 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 667 هزار  تومان دو میلیون و 667 هزار  تومان دو میلیون و 667 هزار  تومان
1.800 دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 823 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 979 هزار  تومان دو میلیون و 979 هزار  تومان دو میلیون و 979 هزار  تومان
2.000 سه میلیون و 135 هزار تومان سه میلیون و 135 هزار تومان سه میلیون و 135 هزار تومان
برچسب ها: قیمت طلا قیمت سکه
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین