فرارو | عواقب قانونی ترک منزل توسط زن چیست؟
هواشناسی حوادث شهاب حسینی
یکی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند؛ بنابراین در مواردی که زن بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک و در محلی غیر از آن سکونت کند، از نظر حقوقی برای وی پیامد‌هایی در پی خواهد داشت.
فرارو- به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که ازدواجی به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین ایجاد می‌گردد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود یکی از این حقوق و تکالیف تهیه منزل مشترک و زندگی کردن با یکدیگر و تمکین می‌باشد.
 
حال گاهی اوقات بنا به دلایلی مانند اختلافات خانوادگی، یکی از زوجین خانه را ترک می‌کند و امکان انجام دادن وظایف زناشویی از بین می‌رود. در این نوشتار، عواقب قانونی ترک منزل توسط هر یک از زوجین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما قبل از این که راجع به این مسئله صحبت کنیم لازم است توضیح مختصری در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ارائه دهیم.

همان طور که گفته شد هنگامی که عقد ازدواج میان دو نفر منعقد شود هر یک از طرفین دارای حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می‌گردند برخی از این تکالیف مشترک و برخی از آن‌ها اختصاصی هستند. دو تکلیف مشترک میان زوجین که در قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده عبارت است از: حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد.

منظور از حسن معاشرت این است که زن و شوهر باید با خوش رویی، مسالمت و احترام با یکدیگر رفتار کنند و از انجام رفتار اهانت آمیز نسبت به یکدیگر خودداری کنند. تکلیف دیگری که به طور مشترک قانون گذار برای هر دو طرف تعیین نموده است معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد است.

تشیید در لغت به معنای استوار کردن و برافراشتن و مُعاضدت هم به معنای یکدیگر را یاری کردن است، اما در اصطلاح حقوقی معنای مشخصی ندارد؛ یعنی قانون مدنی به طور دقیق مشخص نکرده است که مقصود از معاضدت انجام چه کار‌هایی است بلکه براساس عرف و عادت مشخص می‌شود که چه کار‌ها و رفتار‌هایی را می‌توان از مصادیق معاضدت تلقی کرد.

به عنوان مثال معمولاً تامین هزینه‌های زندگی و کسب درآمد بر عهده مرد و اداره امور داخلی منزل به عهده زن است در این حالت انجام هر یک از این امور توسط زن و مرد به معنای معاضدت خواهد بود و در صورتی که هر یک از آن‌ها از انجام این امور خودداری کنند می‌توان گفت که به تکلیف خود در خصوص معاضدت عمل نکرده‌اند.

علاوه بر این تکالیف مشترک که در قانون مدنی برای زن و شوهر ذکر شده است، هر یک از زوجین دارای تکالیف اختصاصی نیز هستد به عنوان مثال مطابق قانون مدنی ریاست بر خانواده از حقوق مرد است و زن باید تکالیف قانونی مرتبط با این حق مرد را ایفا کند؛ به عنوان مثال اگر در امور مربوط به خانواده و تربیت فرزندان اختلاف نظری میان زن و شوهر وجود داشته باشد، چون ریاست خانواده بر عهده مرد است زن باید از نظر شوهر پیروی کند.

پس هرگاه هر یک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا و تمکین نکند، نشوز کرده است در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آن‌ها نشوز گفته می‌شود. عدم تمکین یا به عبارتی عدم ایفای هر یک از وظایف و تکالیف زناشویی خواه از نوع تکالیف مشترک باشد و خواه از نوع تکالیف اختصاصی از سوی هر یک از زوجین می‌تواند اتفاق بیفتد یکی از مواردی که انجام تکالیف اختصاصی و مشترک را از جانب زوجین با مشکل مواجه می‌کند ترک منزل مشترک توسط هر یک از زوجین است که در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم

ترک منزل توسط زن

طبق قانون، یکی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند؛ بنابراین در مواردی که زن بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک و در محلی غیر از آن سکونت کند، از نظر حقوقی برای وی پیامد‌هایی در پی خواهد داشت.

به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد؛ بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد. موارد عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است.

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت ضرر مزبور دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود؛ لذا اگر زنی که اختیار تعیین منزل مشترک به او داده نشده و طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی هیچ گونه ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی نداشته باشد و بدون هیچ گونه علت موجهی منزل مشترک را ترک کرده باشد طبق قانون ناشزه محسوب شده و شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام به تمکین او را بخواهد.

 پیامد‌های ترک منزل توسط زن

۱- مهم‌ترین پیامد ترک منزل از طرف زن به عنوان عدم تمکین، از بین رفتن نفقه است و مرد دیگر موظف به پرداخت آن نیست. البته لازم است که مرد ترک منزل از سوی زن را در دادگاه خانواده اثبات کند. به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که زن به موجب قانون مجاز به ترک منزل باشد مستحق نفقه خواهد بود.

۲- در صورت ترک منزل توسط زن مرد می‌تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دادگاه خانواده ارائه کند. در این صورت، دادگاه ممکن است حکم به ازدواج مجدد بدهد و مرد می‌تواند دراین خصوص اقدام کند.

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ یکی از مواردی که مرد می‌تواند همسر دوم اختیار کند عدم تمکین همسر اول می‌باشد؛ بنابراین برای آن که مرد بتواند ازدواج مجدد کند باید به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

۳- امکان طرح دعوای طلاق از سوی مرد
لازم به ذکر است که کلیه موارد فوق مرد باید ابتدا دادخواست تمکین به دادگاه می‌دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می‌تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد استفاده کند. چنانچه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید مهریه او را بپردازد، اما نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد.

توجه به این نکته ضروری است که اگر مرد زن را از منزل مشترک بیرون کند زن باید به پلیس زنگ بزند و گزارش تهیه کرده و صورت جلسه کند سپس شکایت کیفری ترک انفاق علیه مرد مطرح کند و نفقه خود را بگیرد یا اینکه اگر به پلیس زنگ نمی‌زند شاهدی داشته باشد که به دادگاه بیاید و شهادت بدهد، چون در این حالت زن مدعی است و باید ثابت کند که شوهر او را از منزل مشترک بیرون کرده است.


ترک منزل توسط مرد

همان طور که قانون به زنی که تمکین نمی‌کند و خانه را ترک کرده ناشزه می‌گوید به مردی که تمکین نمی‌کند و ترک منزل کرده نیز ناشزه گفته می‌شود. ترک منزل توسط مرد بعضا بستر عسر و حرج (سختی و مشقت) را برای زن ایجاد می‌کنند. به ویژه زنانی که منبع درآمد ندارند با این اقدام از سوی مرد در مضیقه قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند و با مراجعه به محاکم قضایی خواستار دریافت حقوق قانونی خود باشند. به موجب بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 پیامد‌های ترک منزل توسط مرد

۱- زن می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و تامین دلیل بگیرد (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار خواهد شد یا دسترسی به آن‌ها به طور کلی از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد)، و زمانی که مشخص شود شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن بر نمی‌آمده و یا با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند.

۲- همچنین زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک انفاق، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که در این صورت دادگاه نفقه زن را تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌کند. در چنین شرایطی اگر مرد به حکم دادگاه عمل نکند، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

۳- در صورتی که مرد منزل را ترک یا از دادن نفقه امتناع کند و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده، به دادگاه مراجعه کرده و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند. مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه به شرط امضا مرد اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.

زن برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد، آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می‌شود.
نامmahdi
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
سلام
همسرم چندروزه گذاشته رفته
دلیلشم کتک خوردن ازمن بوده
میتونم بابت عدم تمکین شکایت کنم؟
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
دعواتوزندگی اصلا چیزخوبی نیست بایدزن شوهرهمدیگررودوست داشته باشن.
سحر
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
خوبه كل قوانين ايران ضد زنه مردا روشونم زياده باز مظلوم نمايي مي كنن مهريه مهريه مي كنن . دوست نداريد ازدواج نكنيد مگه مجبورتون كردن .پسر ترشيده ها از همه بيشتر افاده دارن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
شما شوهرشو پیدا کن حالا بعد مهریه مهریه کن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
از همین الان خدا به داد شوهرت برسه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
کدوم قانون ضد زنه؟؟؟؟؟؟؟
ناممهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
مرسی
فقط خدا
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
قانون چند حرفه.اصلا قانون هست.
زن من رفت و کل جهیزیشم برد.
شاهد و کاغذ بردم ولی بخاطر نفقه افتادم زندان.
چون چشمشون دنبال زنم بود و کمکش کردن.همین.
بی قانون نه قانون
انتشار یافته: ۶۰
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
متاسفم قربان معاضدت یعنی دشمنی نه یکدیگر را یاری دادن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معاضدت از عضد به معنای بازو است که در طول زمان معنای یاری دادن گرفته.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
معاندت یعنی دشمنی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اصلا یعنی هیچی بابا ولش کن بیکاری ها
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
زنها شدند مرد مردها زن، هیچ چیز این کشور روی ریل نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نوبه هم باشه نوبت ما زنهاست دو روز دیگه باید مردها هم باید آرایش کنن هم مش سر و ابرو بزنن هم بزدایند حالا اولشه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
زندگی که با مهریه شروع بشه معاملست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ازدواج (از طرف مرد) = حماقت محض
بي نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خانمي با ١٤ سكه موافق هست؟
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بیچاره مرده من که هیچوقت دوست ندارم مردی اینجوری ذلیل باشم .ما زنها وضعنون بهتره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تو بيجا مي كني از زبون ما حرف ميزني مرد زن نما
نام esi
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تمام قوانین به نفع خانمها شده،میان توی زندگیت بعد چند وقت مهریه رو اجرا میزارن،جهیزیه رو میبرن،هرچی داشته باشی بالا میکشم و آخرم طلاق،شده یه روش واسه کاسبی
بی نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
دقیقا درست میگید.متاسفانه متاسفانه شده یه مدل کاسبی واسه خانومای بی تعهد
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زنی که ازخونه زدبیرون طلاقه بدون سرسوزنی مهریه
عیسی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مهریه که باید پرداخت بشه.حتی اگه خودرو بدون دلیل ول کنه بره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
حتی در صورت فوت مهریه به ورثه می رسد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
حتی خیانت هم کنه مهریه بهش تعلق می گیرد ؟؟؟؟
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ازدواج = حماقت محض
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
یعنی اگه دختری داشته باشی بهش اجازه نمی دی ازدواج کنه تا بترشه ،خخخخخخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اينهمه پسر ترشيده ريخته تو خيابون برا چي دخترا خودشونو بدبخت كنن با اين هيولاها زندگي كنن
حاج حشمت
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اگر زنی منزل را بدون اجازه شوهر ترک کند
شوهر این اجازه را دارد او را تا سر حد مرگ کتک بزند
باشد که مایه عبرت او در آینده شود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کی این اجازه را داده، داعشی
حاج محمود
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
احسنت بر شما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دیگه امری باشه؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حاج حشمت غار خوش میگذره.حال انسانهای اولیه چطوره.شکار بانیزه خوبه ها!
حاج خانوم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دیگه انقدرهم بی قانون نیستیم کی این اجازه روبه شماداده اونی که این اجازه روداده بایدباخودشمارواعدام کنن تمام
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
راجع به دخترت و خواهرت یا مادرت هم همین نظر داری
بي نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اون وقت مي بيرت زندان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
حاج افعی خییییلی خری
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فارسی بنویس بینم چی گفتی، ترک انفاق چی اصطلاحات عربی که ماراسرویس کرد معنیش هم نمیدونیم اهههه
عیسی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
با سلام.ترک انفاق.همون نفقه است.نفقه هند ینی خرج و مخارج زندگی اعم از خوراک پوشاک مسکن و هزینه های دیگر مثل هزینه درمانی و......
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
حدادعادل بگین بیاد ترجمه کنه
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هرچی میکشیم از این سند سیاه ازدواج است.کرامت مرد در اون لحاظ نشده.بسیار خب امار تباهی زندگی ها رو ببینید.خودمو مثال میزنم وقتی زن دید سکه شده 10 تومن بعد سی سال زندگی یک میلیارد مهریه میخواد بچه هاش دیگر هیچ اگر نابود کرد مرد خودش رو هم نابود میکند.لعنت خدا به این سند ازدواج که مرد رو وادار به خودکشی میکند
ناشناس
Germany
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شما از دست خودت می کشی که زیربار مهریه رفتی ..
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اصلا به‌نظر‌من‌ماباید‌زیربنای‌تشکیل‌یگ‌زندگی‌موفق‌رو‌به‌فرزندان‌خودمون‌آموزش‌بدیم‌ازدواج‌یک‌امرالهی‌نهمعامله
درامرازدواج‌‌دوطرف‌بهم‌تعهد‌می‌دن‌کهدرغم‌شادی‌درکنارهم‌باشن‌پس‌باید‌آدم‌خودشو‌نتونه‌درای‌امرموفق‌بدونه‌بنظر‌من‌نباید‌ازدواج‌کنه
نازنین
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
چرا کلمات رو بهم چسبوندی خوب هموطن...این چه طرز نوشتار هست آخه !!!
یه ذره فارسی رو پاس بدارید تو رو خدا ...
اینو نوشتی برای کی؟ ...برای خودت؟
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ا
سلام بر همه
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اون دختری که مهریه بالا میخاد رو بزار خونه باباش بمونه یا نصیب یکی عین خودش بشه
قحطی نیامده که بگرد دنبال دختری که با ۵ تا سکه هم راضی باشه و بعد ازدواج خوشبختی رو حس میکنی و من رو دعا میکنی
زندگی کوتاه تر ازونه که خودت رو زجر بدی
بانوی ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
من دراشنایان وفامیل امارگرفتم و متوجه شدم که بعضی از دختران که مهریه بالایی داشتندهیچ پایبندی به زندگی مشترکشان نداشتندوکمرهمت به نابودی شوهرخودبسته اندزنان ولخرج وخودسری که انگارشوهرشون دشمنشونه
نام
Germany
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
لعنت به این مهریه...لعنت به اون آدمی که مهریه زنها را سکه قرار داد...زندگی‌ها خراب شده...بچهای معصوم بی خانمان شدند...لعنت به اون زنی که بچها شو‌ بخاطر پول‌ سکه...نابود می‌کنه.......
باران
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
خفه شو .اشغال.
نامali
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فارسی بدون کلمات عربی مگه ممکنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
بله خيلي راحت ممكنه . اشتباهي مثبت دادم
لطف اله
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خیلی خوب بود انشاالله همیشه سلامت باشید متشکرم
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کدوم بی سوادی این مطلب نوشته
تو ۴ تا خط راحت بگو همه بفهمن نه اینکه این همه بنویسی آخرشم خودتم نفهمی چی نوشتی
نام سارا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اگر شوهر زن و کتک بزنه ومجبور کنه از خونه بره ویا خونه اجاره ای باشه وشوهر وسایل وببره
امجد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زن بایدتحت فرمان مردباشدبدون هیچ قیدوشرطی واختیاری ازخودندار
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
زرنزن داعشی عقب افتاده
Ndhdgrmsjsbdmsjehehdhenejd
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
روان پریش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
دمت گرم
خیلی مردی
م
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
والا، الان ش‌ ماهه زن من رفته خونشون، و روزگاری از من سیاه کرده والان چندماهه منتظرم که انشالله دادگاه به دادم برسه اما یک سال زمان میبره
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
حقته . زن نمیگرفتی :)
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی