فرارو | رتبه ایران در لیست جهانی «شادکامی»
کرونا قیمت دلار پرسپولیس
کد خبر: ۴۵۲۳۱۳
رتبه ایران در گزارش جهانی شادکامی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ در جدول پایین آمده است. نمره شادکامی ایران در این فاصله زمانی نشان می‌دهد، وضعیت شادکامی مردم ایران چندان تغییری نداشته است و مردم ایران شادکامی و رضایت از زندگی خود را نزدیک متوسط ارزیابی نموده اند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۸ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۹

گزارش جهانی شادکامی (World Happiness Report) به صورت سالیانه از سال ۲۰۱۲ توسط شبکه گشایش توسعه پایدار (Sustainable Development Solutions Network) واقع در نیویورک منتشر می‌شود و وضعیت شادکامی کشور‌ها را بر اساس اطلاعات موجود ارائه می‌کند.

۱- شادکامی چطور سنجش می‌شود؟

به گزارش ایسپا، در گزارش مذکور شادکامی معادل «ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت زندگی خود» تعریف شده است و جهت سنجش شادکامی از سوال ارزیابی زندگی «موسسه نظرسنجی گالوپ» استفاده می‌شود.

موسسه گالوپ نیز از مقیاس کانتریل (۱۹۶۵) در ارزیابی فرد از زندگی خود بهره می‌گیرد. موسسه گالوپ از شهروندان در سطح جهانی سوال می‌کند: «فرض کنید یک نردبان دارای ده پله است. پله صفر به معنای بدترین وضعیت و حالت زندگی و پله ده به معنای بهترین وضعیت و شرایط زندگی است. در حال حاضر شما احساس می‌کنید در کدام پله از نردبان ایستاده اید؟»

بر اساس پاسخ‌هایی که شهروندان به این پرسش می‌دهند و در بازه ۰ تا ۱۰ وضعیت عمومی زندگی خود را ارزیابی می‌کنند، کشور‌ها از حیث «رضایت از زندگی» رتبه بندی می‌شوند. گزارش جهانی شادکامی تنها به نتایج حاصل از پاسخ‌های افراد به پرسش موسسه گالوپ در ارزیابی شادکامی افراد اکتفا نکرده است و آن را به مثابه متغیر وابسته درنظر گرفته است که متغیر‌های دیگری بر آن تأثیرگذارند و نمره شادکامی را از مجموع متغیر‌های اشاره شده ارائه می‌کند. متغیر‌های مستقل و تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از زندگی خویش عبارتند از:

۱- عواطف مثبت (Positive Affect): عواطف مثبت شامل ۵ گویه است که هر ساله توسط موسسه نظرسنجی گالوپ در کشور‌های جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد (آیا احساس می‌کنید دیروز به خوبی استراحت کردید؟ آیا تمام دیروز با شما به احترام رفتار شد؟ آیا تمام دیروز به میزان زیادی لبخند زدید یا خندیدید؟ آیا دیروز چیز جالبی یاد گرفتید یا انجام دادید؟ آیا دیروز و احساسات مثبت زیادی را مانند لذت بردن از زندگی تجربه کردید؟).

۲- عواطف منفی (Negative Affect): عواطف منفی شامل ۵ گویه است که هر ساله توسط موسسه نظرسنجی گالوپ در کشور‌های جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد (آیا دیروز درد جسمانی تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس منفی نگرانی را تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس منفی زیادی را مثل غم تجربه کردید؟ آیا دیروز استرس (فشارروانی) زیادی را تجربه کردید؟ آیا در طول دیروز عصبانی یا خشمگین بودید؟).

۳- تولید ناخالص داخلی (GDP per capita): اطلاعات و آمار مربوط به این شاخص در گزارش شادکامی از آمار‌های منتشر شده بانک جهانی استخراج و استاندارسازی می‌شود.

۴- حمایت اجتماعی (Social Support): اطلاعات مربوط به «حمایت اجتماعی»، حاصل یافته‌های نظرسنجی موسسه گالوپ است. سوال مرتبط با متغیر حمایت اجتماعی که توسط موسسه گالوپ از شهروندان پرسیده می‌شود شامل «اگر در وضعیت دشواری و سختی باشید، دوستان و بستگانی دارید که در هر زمان که به آن‌ها نیاز دارید، به شما کمک کنند یا خیر؟» می‌باشد.

۵- امید به زندگی سالم در بدو تولد (Healthy Life Expectancy at Birth): اطلاعات و آمار مربوط به این شاخص توسط سازمان جهانی سلامت تولید می‌شود.

۶- آزادی انتخاب (Freedom to Make Life Choices): اطلاعات و آمار مربوط به «آزادی انتخاب» در گزارش جهانی شادکامی، حاصل یافته‌های نظرسنجی موسسه گالوپ است. سوال مرتبط با متغیر مذکور که توسط موسسه گالوپ از شهروندان کشور‌ها پرسیده می‌شود شامل «آیا شما از آزادی انتخاب در زندگی خویش رضایت دارید یا ناراضی هستید؟» می‌باشد.

۷- بخشش یا کمک کردن (Generosity): اطلاعات و آمار مربوط به «کمک کردن»، حاصل یافته‌های نظرسنجی موسسه گالوپ است. سوال مرتبط با متغیر مذکور که توسط موسسه گالوپ از شهروندان کشور‌ها پرسیده می‌شود شامل «آیا در یک ماه گذشته به خیریه ها و نیازمندان کمک مالی کردید؟» می‌باشد.

۸- ادراک فساد (Perceptions of Corruption): اطلاعات مربوط به «ادراک فساد» در گزارش جهانی شادکامی، حاصل یافته‌های نظرسنجی موسسه گالوپ است. سوال مرتبط با متغیر مذکور که توسط موسسه گالوپ از شهروندان کشور‌ها پرسیده می‌شود شامل «آیا در کل حکومت فساد گسترده وجود دارد؟ و آیا در بخش تجارت و کسب و کار فساد گسترده وجود دارد؟» می‌باشد.

۲- رتبه جهانی ایران در گزارش جهانی شادکامی

رتبه ایران در گزارش جهانی شادکامی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ موجود است. شایان ذکر است در سال ۲۰۱۴ گزارش مذکور منتشر نشده است. نمره شادکامی و رتبه جهانی ایران بین سال‌های اشاره شده در جدول پایین آمده است. نمره شادکامی ایران در این فاصله زمانی نشان می‌دهد، وضعیت شادکامی مردم ایران چندان تغییری نداشته است و مردم ایران شادکامی و رضایت از زندگی خود را نزدیک متوسط ارزیابی نموده اند.

ایران در لیست شادترین کشورهای جهان چندم شد؟۳- رتبه منطقه‌ای ایران در گزارش جهانی شادکامی (۲۰۲۰ میلادی)

در جدول پایین بر اساس اطلاعات موجود در آخرین گزارش جهانی شادکامی (۲۰۲۰ میلادی) کشور‌های منطقه از حیث میزان شادکامی رتبه بندی شدند. امارات با نمره ۶.۷۹۱ از ۱۰ و کشور مصر با نمره ۴.۱۵۱ بیشترین و کمترین میزان شادکامی را دارا هستند. ایران با نمره ۴.۶۷۲ در رتبه نهم جای می‌گیرد.

ایران در لیست شادترین کشورهای جهان چندم شد؟

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
خیلی ازین رده بندی ها سیاسی است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
طفلی به نام شادی دیری ست گمشده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اون حروم لقمه هایی که اومدید نوشتید ایرانی ها راحت طلب اند من نمیخوام از جانب همه آدم ها صحبت کنم چون تو هر ملتی تن پرور و زرنگ وکاری هست اما بی همه چیزایی که نفستون از جای گرم بلند میشه با پارتی و پاچه خواری زندگی سگیتون میگذرونین کار آبرومندی نبود که انجام ندم دیگه کمتر از کارگری و روزمزد بودن کاری میتونستم انجام بدم که ندادم درد ما نداشتن آیندست آخه چی بگم که سیر از گشنه خبر نداره شماها به خودتون قول نفهمیدن دادید حالا امثال من تا قیامت براتون از دردهامون بگیم نفهمیدید نمیفهمید و هرگز هم نمیفهمید.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
نصف اونایی که نفسشون از جای گرم بلند میشه روحانی هستن
راد
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
امارات با رتبه ۲۱ ، ۶۰ سال پیش روستایی بود که مردم آن برای تفریح به شیراز می آمدند و در مسافرخانه های ارزان قیمت می ماندند ، حالا با مدیریت درست حاکمان انجا ، ان سرزمین خشک که حتی آب مصرفی خود را از دریا بدست می آورد و محصول کشاورزی خاصی هم ندا رد ، جزء ۵ کشور اول جهان در جلب گردشگر است .
باقر
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
لعنت خدا و مردم بر باعث و بانیان این بدبختی مردم خوب ایران
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۸۸
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
چی بگیم!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
هر چه خواهد دل تنگتان! البته هوای فرارو رو هم داشته باشید لطفا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
من که دارم میمیرم از خوشی
مخلص همه
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
چیزی که من دیدم مردم ایران زندگی خوبی دارند و آنقدرها که می گویند بد نیست منتهی میخواهند بدون کار کردن درآمد بالایی داشته باشند
ناشناس
Sweden
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ایرانیا گشادترین ملتین که دیدم
حرف های دکتری
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
با شما موافق هستم . برای زندگی بهتر باید بیشتر تلاش کرد
ز
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
کلا هرسری میای نظر بدی غیر چرند چیزی تو سرت نیست تقصیری هم نداری جماعت بی سواد و دهن بینین
ناشناس
Netherlands
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مطمئنن همینه که تو میگی چون پاهات رو از سوریه و عراق اون ور تر نزاشتی که ببینی دنیا چخبره. mokh less
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شما همه جا یه چیزی میخوری با نظر دادنت
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
راست میگی،فوقش رفته باشی عراق ،اونم برای عزاداری،
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
با قسمت دوم حرفت موافقم ایرانی ها تمایل زیادی به راحت طلبی وداشتن زندگی مرفه بدونه تحمل زحمت دارند.قسمت اول حرفت هم البته بستگی دارد با کدام کشور مقایسه کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
حتمادستت بجایی بنده ادم سیرازگرسنه خبرنداره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
درپاسخ مخلص همه : البته هشتاد درصد مردم ایران ( که همان مردم عادی هستند والبته غیر خودی ) از راه زحمتکشی و تلاش وکسب وکارهای جور واجور , معیشت خانواده شان را رو به راه میکنند , جمله آخر پیامت در مورد این هموطنان, مصداق ندارد, ولی جماعت اقلیتی هستند که در سالهای اخیر به "آقازاده !!! " معروف شده اند وبدون هیچگونه زحمتی, زندگیها ی شاهانه (فوق لاکچری ) دارند واغلبشان هم ساکن دائمی بلاد کفر!!!!!یا همان آمریکا واروپا وکانادا هستند
ناشناس
United States
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
این موسسات غالبا توسط کشورهای عربی تغذیه می شوند و جدول دوم نماینگر اریبی بودن نتیجه است = قابل استناد نیست. لطفا حداقل در خبرهای جهانی مرتبط با شاخص و رتبه بندی از مراجع معتبز استفاده کنید.
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
همه ! سلام .

شادترین فردِ جهان "باستر کیتون" بود که مردمِ ایران ازو یک درجه غمگینترند !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
قضیب برنده اسلام مرحول جرج فلوید
کاوه بوت
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
جمهوری اسلامی متشکریم
ناشناس
United States
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
عوق
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
من هم مثبت دادم چون یک کنایه سنگین است به خوابزدگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
همین که توی این لیست قرار گرفتیم خیلی جای شکر داره!
عوضش رتبه شادکامی مسئولین ما قطعا تک رقمیه تو دنیا! علی برکت الله
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خیلی خوبه به افقانستان ویمن داریم میرسیم...بعد این آمار واقعیه یا مثل آمار تورمه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
عراق و لبنان قبل ما، مصر بعد ما.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
تقلب شده است جای ایران با فلسطین باید عوض می شد وگرنه آقایون ناراحت می شوند
ناشناس
United Kingdom
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خخخ هرکی ما ارتباز داره یا تو کشورش دخالت کردیم رتبش از ما بدتره، ما بیشتز صادرات اسلام صادرات غم داشتیم گویا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
ما صادرات اسلام و واردات غم داريم
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
سلام 41 سال در حال سقوط شاخص شاد کامی هستیم
کیشو
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
اینا توطئه دشمنه! می گین نه، برین ضلع شرقی میدون پاستور هم یه آماری بگیرین، عیار کار دستتون میاد!
آقای معقول!
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
باستر کیتون از ما شادتره!
آقای معقول !
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خدا بگم چیکارت کنه زری ! چرا منو لو دادی !؟
حرف های دکتری
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مرد هزار چهره نباش امین میرزائی
آندرتیکر
Italy
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ما عزای ایمه اطهار را داریم که بالاتر از همه شادیهاست بنابراین شش ماه از سال ما شادترین ملت دنیاییم.
ناشناس
United Kingdom
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
این همه عزاداری برای چیه واقعا غیر طبیعیه این همه افسردگی و خودکشی از کجا میاد آدم سالم عزاداری نمیکنه
حامی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خیلی از این افسردگی و خودکشی ها که 18:25 هم از ویلاهای شمال و خوشگذرانیها و بطالت ها و زیاده خواهی ها میاد. برید ببینید کسانی که بدون کمک کسی چه دولتی چه خانواد ه هاشون با زحمت و تلاش و در عین امیدواری و خوشبینی با دست خالی به خیلی جاها رسیدند. مردمی شدیم که منتظر هلو برو تو گلو هستیم. اگر تونستیم در مشکلات و سختی ها به جایی برسیم هنر کردیم نه اینکه همه چیز مهیا باشه و ما هم دست به سینه منتظر پیشرفت و موفقیت و پول باشیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
آدم سالم عزاداری نمیکنه؟
خب عزاداری نکنه
به ما چه ارتباطی داره؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
ائمه یا اعمال نیک رفتند بهشت پیش حوض کوثر و جوی عسل و... ببخشید خانواده نشستن این قسمت رو... نه نیازی عزاداری نه نیازاست نه مفید در کدام آیه از عزاری سخن گفته ؟حضرت علی پنج سال آن همه پول دستش بود چرا برای پیامبر بارگاه نساخت؟؟
بماند
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
آخه نکته دردرک خوشبختی است!درایران،مردم فلک زده مان خوشبختی را(یک لقمه نان دورهم بازن وبچه)میدانند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ما خودمان را خوب گول می زنیم شادی ازدر دیوار می بارد کدام شادی؟ کدام نشاط برای چه؟ برای که؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ما خودمان را خوب گول می زنیم شادی ازدر دیوار می بارد کدام شادی؟ کدام نشاط برای چه؟ برای که؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ما خودمان را خوب گول می زنیم شادی ازدر دیوار می بارد کدام شادی؟ کدام نشاط برای چه؟ برای که؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
از یک لحاظ ما ایرانیها شادترین مردم دنیاییم "شادِ پسا دیوانگی" از فرط مشکلات ملتی دیوانه و روانی شدیم که در عالم جنون شادِ شادِ شادیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شادی روحی که بعد از زیارت ما داریم رو اینا درک نکردن!
حرف های دکتری
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
درسته معیشت کمی سخت شده ولی قبول کنیم ما مردم هم زیاد احترام همدیگه رو نگه نمی داریم. از پرتاب زباله تو محیط زیست تا فرهنگ بد ترافیک و عبور و مرور تا بد دهنی و تضعیف و تخریب روحیه ی اطرافیان. شاد و پیروز باشید یادتان باشد ما همه با هم برادریم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شاید از سومالی بهتر باشیم فقط ...صد درصد از یمن و افغانستان هم بدتریم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خدارا هزار مرتبه شکر عراق و لبنان شادکام تر و خوشبخت تر از ما هستند، معلوم شد که ما ملت فداکاری هستیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
من از وقتى ديدم نمى تونم خونه بخرم، ماشين بخرم، ازدواج كنم و سفر خارجى برم خيلى شاد كام شدم!
ایرج
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خوش بحالت دیونه شدی رفت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
ازدواج نکن ازدواج دیوانگی هست
محمد
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شادی ، آقا کیلو چنده ....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
شاد کامی به تعریف غربیها را نمی خواهیم حتی اول باشیم
ناشناس
Italy
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
خخخخ باشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
از طرف خودت حرف بزن، عادت کردی تو بدبختی زندگی کنید به بوی تعفن لجنزار عادت کردید
پاتریس لومومبا
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
تکبیر
ناشناس
United States
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
تو نخواه ما میخواییم
اسداش
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
امروزه شادبودن دست خودآدم نیست بزرگان مملکت باید برای مردم شادی بیارند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
زر مفت نزن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
یک خارجی از یک ایرانی پرسید: "آرزویت در ایران چیست؟" ایرانی گفت:" داشتن یه پراید و یه شغل با امنیت شغلی و درآمد ی که بتونم زندگی کنم و یه خونه که فقط سقف بالاسر باشه". خارجی گفت:" اینایی که تو گفتی حق شهروندی تو هست که از طرف حکومت باید به تو داده بشه، آرزوتو بگو؟" .... فرارو... در جایی که حق و حقوقمونو ازمون گرفتن ، میشه شاد بود؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
خونه و ماشین باید از طرف حکومت داده بشه ؟
کجای دنیا اینطوریه .انتظارتان از زندگی و حکومت را پایین بیاورید تا راحت تر زندگی کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
ناشناس 09:32 , ماله نکش و توجیه نکن , منظور پیام دهنده اصلی این نیست که دولت باید مسکن وخورو رایگان به مردم بدهد , بلکه دولت باید زمینه را فراهم کند تا درحد معقول امکان خرید ویا ساخت خانه وخرید خودرو برای اکثریت مردم فراهم گردد, درحال حاضر متوسط حقوق کارگران و بازنشستگان واکثریت کارمندان حدود سه میلیون تومان است ولی قیمت پراید حدود یکصدمیلیون تومان وقیمت یک آپارتمان متوسط ( از لحاظ مساحت وکیفیت ساخت بنا ) در تهران وکلان شهرها حدود یک میلیارد تومان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
ناشناس 9:32 مغزت چقدره؟؟؟ یه کم فکر کن تا منظور پیامو بگیری
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
دهه اول محرم تیتر می زنید رتبه شادکامی ایرانیان؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اینم شادکامی امروز.
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
دهه اول محرم تیتر می زنید رتبه شادکامی ایرانیان؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
متاسفم که در مورد ایران مغرضانه قضاوت شده بلاشک نمره بسیار بالاتر از ۱۰ باید به ایران داد ایران یعنی فلاکت کامل
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
من موندم اون کشورهایی که پایینتر از ما هستن دیگه چه ذجری میکشن
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
شادی؟؟!!!نه منه دی؟؟!!!!
بیتا
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اول بگین شادی چی هست؟ خوردنیه یا پوشیدنی ؟؟؟!!!!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اصلا چرا باید به مردم ایران اجازه داده بشه در نظرسنجی گالوپ شرکت کنن؟! مگه ما خودمون مراکز نظرسنجی و نظر سازی دقیقی مثل صدا و سیما نداریم؟ خوب بیان نظر مردم رو از صدا و سیما جویا بشوند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
فرارو؟؟ كدوم شادي؟؟ من با 40 سال سنم و با مدرك فوق ليسانس برق و بعد از اينكه كلي هزينه كردم و پول دانشگاه و كتاب و رفت و آمد دادم ، الان دارم در شهرستان با ماهي 2/5 ميليون زندگي ميكنم كه نصفشو اجاره خونه ميدم. قراردادمم سه ماه سه ماه تمديد ميشه. بعد آقايون طلبه در حوزه درس ميخونن و نه تنها پول نميدن بلكه شهريه هم ميگيرن خوراك هم دارن خوابگاه مجردي و متاهلي رايگان هم دارن بيمه رايگان هم دارن سربازي ندارن شغلشون هم تضمين شده است. كه كمترينش كارمند دولت هستن و ميرن تو يه سازماني ظهرها نيم ساعت نماز ميخونن و پول ميگيرن. عدالت اسلامي اينه؟؟؟
خلیل
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اخه انها سهامدار مملکت هستند ، شما و یا بابای شما باید سال ۵۷ سهام میخریدی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
حرف دل خیلی هاست, فرمایش شما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
شادکامی؟ چی هست حالا این شادکامی؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
پس قطر کو ؟ سانسورش کردی؟؟
2222
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
آخي چقدر كامنتا غمگين بود بميرم براي خودمون چقدر همه افسرده ايم
یک مهاجر
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
به نظر من در باره مردم افغانستان اغراق شده نمره پایینی به هموطنان من داده
مردم ما که در داخل زندگی می کنند ۲۴ ساعته آهنگهای هندی و افغانی وایرانی در حال پخش از چهار طرف کسی نه به فکر نا امنی است و نه به فکر فردا.
به نظرم خود موسیقی هم روی شادی مردم می تونه تاثیر داشته باشه.
به نظرم مردم ما با توجه به وضعیتی که دارند نمره شادی شان باید خیلی بهتر ازین رتبه بندی باشه.
در عجبم که چه طور عربستان در لیست دومه و در لیست اسمی از قطر مرفه و درحال ترقی که در آمد اول دنیارا داره نیست!!!!

تشکر از شما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
به گالوپ چه ربطی داره؟ ما خودمون انتخاب کردیم شادکام نباشیم!
آریا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
پس کشورهای کفر کجای جدول هستند ؟؟ هلند - سویس - آلمان - آمریکا - برزیل - کره جنوبی و .. ؟؟؟؟ فقط ما خوبیم .. خاورمیانه !!
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
خدایا داریم میمیریم از خوشی بدادمان برس!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
احساس می کنم ما چقدر خوشحال بودیم نمی دونستیم
البته که خوشحالی مردم ایران از سر بی‌خیالیه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
حتي جزء اخرين رتبه ها نيستيم اصلن تو ليست نيستيم
ولي صدر ليست مصيبت زده ها و بدبختها هستيم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
اين رتبه ها ساختگيه چون ما تو ليست بدبختها و بيچارگانيم
نفر اول در ليست بدبختها
تو ليست وحوش بعد از جنگل و باغ وحش هم هستيم
آرتمیش
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
این دنیامون رو که خراب کردند هیچ بدبختیش اینه اون دنیامون رو هم خراب کردند لعنت بهشون
بوقلمون صفت
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
غشنگ معلومه اینجا قربانی ناداوری شدیم .ما اولین کشوریم . شادی را کش می بریم .مسئولان پول و امکانات را بین خود تقسیم می کنند و به ریش ما می خندند ما هم در فضای مجازی و برای آنها جوک درست می کنیم و می خندیم
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی