فرارو | بیشتر از ۸ درصد خانواده‌های ایرانی در یک سال گوشت نخورده‌اند
bato-adv
کد خبر: ۴۴۹۳۳۳
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، ۸.۲ درصد مردم در طول سال اصلاً گوشت قرمز مصرف نکرده اند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

نتایج نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص سبد غذایی خانوار ایرانی نشان می‌دهد ۸.۲ درصد از خانوار‌های ایرانی طی یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند. همچنین میزان مصرف نوشابه طی یک سال گذشته افرایش یافته است.

به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد ۴.۵درصد خانوار‌ها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. ۱۹.۲درصد نیز «چند روز در هفته»، ۳۵ درصد «چند روز در ماه» و ۱۹.۹درصد خانوار‌ها نیز «چند روز در سال» گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. این بررسی‌ها همچنین نشان داد ۲۱.۱ درصد خانوار‌ها اصلاً نوشابه مصرف نمی‌کنند. مقایسه نتایج نظرسنجی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، میزان مصرف نوشابه طی یکسال گذشته افزایش یافته است.

در خصوص مصرف دوغ نیز، ۱۸.۶ درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هر روز دوغ مصرف می‌کنند. ۳۴.۹درصد گفته‌اند «در هفته چند روز» مصرف می‌کنند و ۲۸.۱درصد «در ماه چند روز» دوغ مصرف می‌کنند.

همچنین ۷.۹درصد پرسش شوندگان گفته‌اند «در سال گذشته چند بار» دوغ مصرف کرده‌اند و ۱۰.۴ درصد اصلاً دوغ مصرف نمی‌کنند. این درحالی است که در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ مصرف دوغ «در هفته چند روز» و «در ماه چند روز» به ترتیب ۵۰.۳درصد و ۲۳.۲درصد بوده است و ۵.۵درصد در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ اصلا دوغ مصرف نکرده اند.

میزان مصرف ماست و شیر در یکسال گذشته

بررسی‌های ایسپا همچنین نشان داد ۲۶.۲ درصد مردم در یکسال گذشته هر روز شیر مصرف کرده‌اند. ۳۷.۴ درصد در هفته چند روز و ۲۲.۵ درصد در ماه چند روز در خانواده‌شان شیر مصرف می‌کنند. شایان ذکر است ۶ درصد افراد نمونه طی سال گذشته چند بار شیر مصرف کرده‌اند و ۷.۹ درصد گفته‌اند اصلا شیر مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف روزانه شیر یا چند روز در هفته در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. خرداد ۹۸، ۷۸.۲ درصد خانوار‌ها هرروز یا چندروز در هفته شیر مصرف کرده‌اند درحالی که این میزان در مرداد ۹۹ به ۶۳.۶ درصد رسیده و کاهش داشته است.

۳۵.۴ درصد خانوار‌ها هرروز ماست مصرف کرده‌اند. ۴۱.۳ درصد چند روز در هفته و ۱۶.۷ درصد چندروز در ماه ماست خورده‌اند. ۳.۴ درصد گفته‌اند در سال گذشته چندبار ماست خورده‌اند و ۳ درصد اصلاٌ ماست مصرف نمی‌کنند. طبق داده‌های خرداد ۹۸، ۸۷.۶ درصد خانوار‌ها هرروز یا چندروز در هفته ماست مصرف کرده‌اند که این میزان در مرداد ۹۹ به ۷۶.۷ درصد کاهش یافته است.

از هر ۱۰ خانوار ایرانی، ۴ خانوار هر روز برنج مصرف می‌کند

یافته‌های نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد، ۴۲ درصد خانوار‌ها هرروز برنج مصرف می‌کنند. ۴۸.۲ درصد چند روز در هفته، ۸.۵ درصد چند روز در ماه و ۱ درصد چند روز در سال گذشته برنج مصرف کرده‌اند. ۰.۳ درصد نیز گفته‌اند اصلاً برنج مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با داده‌های خرداد ۹۸، میزان مصرف روزانه برنج در سبد غذایی خانوار‌ها حدود ۹ درصد کاهش داشته است.

۸.۲ درصد از خانوار‌های ایرانی طی یکسال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده اند

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد، ۴.۳ درصد خانوار‌های ایرانی هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. شایان ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوار‌ها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند در طول سال اصلاً گوشت قرمز مصرف نکرده اند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.

درخصوص میزان مصرف گوشت مرغ در خانوار‌های ایرانی طبق نتایج نظرسنجی می‌توان گفت: ۴.۴ درصد خانوار‌ها هر روز، ۶۲ درصد چند روز در هفته و ۲۸.۴ درصد چند روز در ماه گوشت مرغ مصرف می‌کنند. ۳.۷ درصد خانوار‌ها طی سال گذشته چندبار گوشت مرغ مصرف کرده‌اند و ۱.۳ درصد گفته‌اند اصلاً گوشت مرغ مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف گوشت مرغ در مقایسه با خرداد ۹۸ حدود ۱۲.۶ درصد به صورت مصرف هر روز یا چندروز در هفته در سبد غذایی خانوار‌ها کاهش داشته است.

گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف آن در بین خانوار‌های ایرانی مورد سوال قرار گرفته است. ۰.۶ درصد مصاحبه شوندگان گفته‌اند طی یک سال گذشته در خانواده‌شان هر روز ماهی مصرف شده است. ۱۱.۴ درصد چند روز در هفته، ۳۰.۲ درصد چند روز در ماه و ۳۳ درصد چند روز در سال گذشته ماهی مصرف کرده‌اند. ۲۴.۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند اصلاً در خانواده‌شان ماهی مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف روزانه و چندروز در هفته گوشت ماهی نیز در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ۱۳۹۹ نظرسنجی‌های مذکور را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال ساکن در کل کشور (شهر و روستا) و اندازه نمونه ۱۵۷۵ به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا کرده است.

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
آمار بیشتره ..حدود۵۰ درصد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
همي يك داستان پرآب چشم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
یک گام کوچک تا سومالی شدن مانده! اگر تا پایان سال مردم را دیدید که کنار کامیون های آرد که افغانی ها و عراقی ها برای مان هدیه آورده اند صف کشیدند اصلا تعجب نکنید!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اصلا ما آفریده شده ایم بجنگیم و دشمن دشمن کنیم و یک روز خوش نبینیم تا عده ای از خریت و ناآگاهی ما نهایت استفاده را کرده و حالش و ببرند.
بابا بچسب شعار و حرف های الکی را دلت را خوش کن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شاید خانواده هایی باشن که فقط در عید قربان مزه گوشت را بچشند اما لامذهبان طوطی صفت نشخوار کننده حرفهای بی بی سی عید قربان را هم می خواهند تعطیل کنن که فقرا از ان یک وعده گوشت هم محروم شوند
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
به این مقدار راضی نباشید
ناشناس
United States
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
درستش اینه که دلخوش به این مقدار نباشید
ناشناس
United States
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
و البته مردم با ساز و دهل رییس جمهوری را انتخاب کردند که میگفت نمیشه به زور مردم رو به بهشت برد ونتیجه شد جهنمیکه الان مردمی که به فریدون رای نداده اند هم دران می سوزند علی برکت ساز و دهل
ناشناس
United States
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
عوضش امنیت و معنویت لازمه که داریم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بله به برکت رای دادن با رقص و اواز و هرزه گری
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
جاناااینارو ول کن داغ لبنان و فلسطین وسوریه یمن و..کشت مارا!((
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
گمون نکنم انسانیتی داشته باشی که داغ کودکان قطعه قطعه شده تو رو بکشه تو شکمت پر از گوشت های تکه تکه شده باشه برات کافیه .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
لعنت به همشون که هر چی بدبختی داریم از خرج کردن از کیسه ملت برای این مفت خورهاست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش اتش است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بنی ادم اعضای یک پیکرند که در افرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد اورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
وشت که نخوردیم هیچ خون دل خوردیم می گفتن قارچ و لوبیا بخورید جای گوشت را می گیرد آن هم سر به هوا کشید و گران شد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اشکنه رو یادت رفت بگی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
مردم ایران یادتان هست چه جشن پیروزی گرفته بودید به خاطر فریدون و برای سوزاندن دل مردمی که همچو روزهایی رو می دیدن. چنان جشن پیروزی گرفتن که انگار بر دشمن بعثی پیروز شده اند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
چشم مسيولین نظام روشن
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین