bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۴۳۳۷۱۹
در پی افزایش نرخ دیه اعلام شد

نرخ حق بیمه شخص ثالث + جدول

طبق این دستورالعمل با توجه به اینکه در قانون، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه است، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. از این رو در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند، با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۱ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

با افزایش مبلغ دیه در سال آینده، نرخ حق‌ بیمه پایه بیمه شخص ثالث برای کلیه وسایل نقلیه سه درصد بیش از نرخ‌های امسال تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و به دنبال افزایش مبلغ دیه، شورای عالی بیمه نرخ حق‌بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ را تغییر داد و تا ۲۵ درصد افزایش یافت.

در همین رابطه سلیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - اعلام کرد که نرخ دیه با رشد ۲۰ درصدی نسبت به امسال، ۳۳۰ میلیون‌تومان در ماه های غیر حرام تعیین شده است از این رو با احتساب سه درصد هزینه‌های اداری، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹، به میزان بیست و پنج درصد افزایش می یابد.

بر این اساس، شورای عالی بیمه نرخ حق‌بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ برای کلیه وسایل نقلیه را سه درصد بیش از نرخ‌های مورد عمل سال ۱۳۹۸ تعیین کرد.

با تغییرات صورت گرفته شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه را به رعایت ضوابط تعیین شده مکلف کرد، به طوری که تاکید شده است؛ نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضائیه که متضمن ۲.۲۲ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش سه درصدی نرخ حق‌بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای‌عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند، بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳۹۹ و پس از آن است با تعهدات بدنی ۴۴۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۱۱۰ میلیون ریال و با حق‌بیمه‌های تعیین شده صادر کنند.

همچنین شرکت‌های بیمه مکلفند، بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از از اول فروردین ۱۳۹۹ و پس از آن است، با تعهدات حداقل ۳۳۰۰ میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر صادر کنند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط تا مبلغ تعیین شده افزایش دهند.

طبق این دستورالعمل با توجه به اینکه در قانون، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه است، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. از این رو در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند، با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

نرخ حق بیمه شخص ثالث + جدول

مجله فرارو