اينكه اين واژگان چگونه بتوانند بر تن رنجور صنايع كشورمان خود را اندازه كنند و در قامت يكي از بزرگترين صنايع خودروسازي كشورمان يعني سايپا جان تازه ايي بگيرند حكايتي است كه هنر مديريتي قلمداد مي شودو با گذشت زمان نتايج آن قابل بررسي دقيق تر است.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۱۷ دی ۱۳۹۶

مهدي هادي/ كارشناس خودرو نوشت: كليد واژه هاي انظباط مالي، خرد مالي، فضائل مالي، اخلاق مالي و سود مالي هر چند در يك واژه"مالي" مشترك هستند ولي جمع كردن آنها در ذيل كسب و كار و توليد در گفتمان مديرانشركت هاي بزرگ خودروسازي نشان از رويكردي متفاوت است كه در پي دست يافتن به قوانين بقاي سازمان با رعايت سهم ذي نفعان در تقسيم سود مالي است.

اينكه اين واژگان چگونه بتوانند بر تن رنجور صنايع كشورمان خود را اندازه كنند و در قامت يكي از بزرگترين صنايع خودروسازي كشورمان يعني سايپا جان تازه ايي بگيرند حكايتي است كه هنر مديريتي قلمداد مي شودو با گذشت زمان نتايج آن قابل بررسي دقيق تر است.

مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در اولين نشست خبري خويش در 40 امين روز كاري از واژگاني در ادبيات كسب و كار و مديريت رونمايي كرد كه اين واژگان جايگاه ويژه وبه اصطلاح پخته اي در تعاملات انساني دارند.

اين واژگان نه اين كه جديد باشند بلكه كاربردشان در گفتمان مديريتيبلاخص در صنعت خودروسازي در طول چند دهه گذشته كم كاربرد بوده استكه با يك جستجوي ساده قابل اندازه گيري است.

اين كه ملاك و معيار فضائل اخلاقي چيست و چگونه مي‎توان ازفضائل مالي فضيلت اخلاقي را نتيجه گرفت هدف اين يادداشت نيست و نياز به تبيين علمي و فرصت ديگري دارد. اما در بدو امر اين طور استنباط مي شود كه برقراري توازن و عدالت در فعاليت هاي سايپا از نيات اين مدير ارشد سازماني در طرح موضوع خرد مالي است.

وي در توضيح خرد مالي گفته است: خرد مالی مجموعه ای از فضائل مالی است که باید در همه فعالیت های گروه سایپا اعم از توسعه محصول، بازار سرمایه و سهام و پرداخت ها مدنظر قرار گیرد.

همانگونه كه در توسعه متوازن يك جامعه بايد ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مدنظر قرارگيرد به نظر مي رسد كه عدم توسعه متوازن در مجموعه سايپا و مواردي كه وي بدان اشاره كرده كه عبارت از توسعه محصول، بازار سرمایه ، سهام و پرداخت ها، محور برنامه هاي توسعه متوازن اين مدير ارشد صنعت خودروسازي است.

جهرودي در بخشي ديگر از صحبت هاي خود خرد مالي را اين گونه تبيين كرده است: " انضباط مالی و رعایت عدالت و انصاف در پرداخت ها از ویژگی های خرد مالی است که باید در همه سطوح و ارکان سازمان سایپا تسری یابد."

سايپا ذي نفعان زيادي از مشتريان، سهامداران، قطعه سازان و... را دارد كه به نظر مي رسد در سال هاي گذشتهعدالت در پرداخت ها در موردشانكمتر رعايت شده است.

قطعه سازان به عنوان ذي نفعان گروه خودروسازي سايپا كه بخش عظيمي از اشتغال را در گستره كشورمان بر عهده دارند در اولين گاماز برنامه هاي جهرودي با دريافت۶۰۰ میلیارد تومان از معوقتشان توانستند اميدوارتر به آينده كسب و كار خويش باشند و آنگونه كه در يادداشت 500 قطعه ساز به اين مدير صنعتي ذكر شده اين امر مي تواند به خلق انگيزه در ارتقاء كيفي و رشد توليد قطعه سازانكمك شاياني نمايد.

مجله خواندنی ها
حسن روحانی، مجلس، یکشنبه سیاه و افشاگری!
آیا رئیس‌جمهور موضوعی برای "افشا کردن" دارد؟

حسن روحانی، مجلس، یکشنبه سیاه و افشاگری!

جزئیات بودجه بی‌سابقه پنتاگون
دونالد ترامپ قانون بودجه پنتاگون را امضا کرد

جزئیات بودجه بی‌سابقه پنتاگون

تناسخ محمود احمدی‌نژاد!
گزارش ارگان سیاست خارجی آمریکا درباره اقدامات اخیر احمدی‌نژاد

تناسخ محمود احمدی‌نژاد!

تازه ترین عناوین
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
گزارش تصویری