در مورد حزب عدالت و توسعه ترکیه در فرارو بیشتر بخوانید

تازه ترین اخبار حزب عدالت و توسعه ترکیه

تصاویر
علی بابا از 30 بهمن تا 29 اسفند