در مورد رای به تکرار می کنم در فرارو بیشتر بخوانید
کرونا قیمت دلار

تازه ترین اخبار رای به تکرار می کنم