فرارو | برچسب ها - اسلحه شاه کش

تازه ترین اخبار اسلحه شاه کش

ماشین شارژی کودک از جمله اموال مسروقه مکشوفه در این...
کشف اسلحه شاه کُش از سارق لوازم خودرو دسیسه زن... گرمای طاقت فرسای هوا رمقی برای نفس کشیدن نگذاشته است... در مقر پلیس پیشگیری پایتخت کشفیات پلیس حکایت از عملیاتی... کودک از جمله اموال مسروقه مکشوفه در این طرح هستند...
کد خبر: ۴۰۳۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

طبق گفته افسر پرونده این اسلحه بسیار سبک است و... در هنگام شلیک صدایی ندارد همچنین می توان این اسلحه... چراکه شمایل این اسلحه بسیار شبیه به خودکار است و... کافی برخوردار نباشد نمی تواند این اسلحه را تشخیص دهد...
قبضه اسلحه شاه کش کشف شد که در ادامه می... توانید اطلاعاتی از چگونگی استفاده از این اسلحه تروریستی بخوانید... کشف شد یک قبضه اسلحه شاه کش هم کشف شده... است متهمی که این اسلحه را از او کشف کرده...
کد خبر: ۴۰۳۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

طبق گفته افسر پرونده این اسلحه بسیار سبک است و... در هنگام شلیک صدایی ندارد همچنین می توان این اسلحه... چراکه شمایل این اسلحه بسیار شبیه به خودکار است و... کافی برخوردار نباشد نمی تواند این اسلحه را تشخیص دهد...
قبضه اسلحه شاه کش کشف شد که در ادامه می... توانید اطلاعاتی از چگونگی استفاده از این اسلحه تروریستی بخوانید... کشف شد یک قبضه اسلحه شاه کش هم کشف شده... است متهمی که این اسلحه را از او کشف کرده...
کد خبر: ۴۰۳۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴