فرارو | برچسب ها - اسپرانتو ایران

اسپرانتو ایران

در دهه پنجاه خورشیدی اسپرانتوآموزی در ایران بویژه با کوشش... های ناصرالدین صاحب زمانی نویسنده و روانشناس ایرانی گسترش چشمگیری... یافت در سال ۱۳۷۵ نخستین نهاد رسمی اسپرانتو در ایران... ثبت شد و در سال ۱۳۸۴ انجمن اسپرانتوی ایران به...
بود که در شناساندن و گسترش اسپرانتو در ایران نقش... داشت احمد کسروی تبریزی نیز پس از آشنایی با اسپرانتو... زبانِ ریاضی وار اسپرانتو نوشته است روزنامه ایران نوشت «... شده اند اسپرانتو شناخته شده ترینِ این زبان ها است...
کد خبر: ۳۹۶۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹