فرارو | برچسب ها - بستن حساب بانکی

بستن حساب بانکی

به طوری که اخیرا کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آن...
طوری که اخیرا کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آن هایی... دیگر وجود نداشته باشد به طوری که اخیرا کنیا حساب...
کد خبر: ۳۹۲۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

داستان بسته شدن حساب های مشتریان ایرانی بانک های ترکیه... ها و سردرگرمی ایرانیان صاحب حساب در ترکیه شد به... او و دیگر مشتریان ایرانی خود خواسته حساب های شان... غرب دارند ماه هاست حساب جدیدی برای مشتریان ایرانی باز...
کد خبر: ۱۴۷۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۰۶

ایرانآذربایجان پایگاه نظامی نخواهد بودبستن حساب بانکی ایرانی ها در...
کد خبر: ۱۴۷۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

تعدادی از بانک های لبنان حساب بانکی ایرانیان را به...
تعدادی از بانک های لبنان حساب بانکی ایرانیان را به... ایرانی خود بخواهند تا حساب های خود را ببندند در... غیر این صورت وجوه این حساب ها بلوکه می شود... از بانک محل حسابش با او تماس گرفته شده و...
کد خبر: ۱۴۷۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۱/۳۱