خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

تازه ترین اخبار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه