در مورد عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل در فرارو بیشتر بخوانید
کرونا قیمت دلار پرسپولیس

تازه ترین اخبار عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل