bato-adv
bato-adv

چگونه مردم فرانسه کشورشان را از «راست افرطی» نجات دادند

چگونه مردم فرانسه کشورشان را از «راست افرطی» نجات دادند
راست افراطی در دنیای سیاست خطرناک‌ترین نوع حکومت است و در میان مدت و درازمدت آثار اسفبار آن کشور‌ها را فرا می‌گیرد؛ این حکومت‌ها ادامه حکومت‌های هیتلر و پینوشه با ادبیات مدرن‌تر هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۱۵ تير ۱۴۰۳

در سال ۲۰۰۲ ژاک شیراک برای دور دوم کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود.

به گزارش عصر ایران، وضعیت اقتصادی در آن دوره بسیار خراب و مورد اعتراض بسیار زیاد مردم فرانسه قرار گرفته بود. مردم به نشانه اعتراض در دور اول فقط ۱۹ درصد به ژاک شیراک رأی دادند.

بدین ترتیب ژان ماری لوپن -پدر خانم مارین لوپن- رهبر حزب راست افراطی فرانسه با ژاک شیراک به دور دوم رفت؛ در این مرحله مردم فرانسه شعور سیاسی خود را به نحو چشمگیری به نمایش گذاشت و پس از تفهیم اعتراض خود به ژاک شیراک در دور اول سرنوشت کشور را نیز به افراطی‌ترین حزب راست فرانسه نسپرد. در این مرحله ژاک شیراک با ۸۲ درصد آرا در برابر تنها ۱۸ درصد لوپن یکی از پیروزی‌های مقتدرانه در ریاست جمهوری فرانسه را به دست آورد.

راست افراطی در دنیای سیاست خطرناک‌ترین نوع حکومت است و در میان مدت و درازمدت آثار اسفبار آن کشور‌ها را فرا می‌گیرد. این حکومت‌ها ادامه حکومت‌های هیتلر و پینوشه با ادبیات مدرن‌تر هستند.

نویسنده: بخشی از نوشته آقای دکتر جیران، استاد تاریخ

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین