bato-adv
دمی همنشین حافظ باش...

تفال به حافظ پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳؛ روشنی طلعت تو ماه ندارد..

تفال به حافظ پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳؛ روشنی طلعت تو ماه ندارد..
همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

روشنی طلعت تو ماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم
خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت
چشم دریده ادب نگاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

رطل گرانم ده‌ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک
طاقت فریاد دادخواه ندارد

گو برو و آستین به خون جگر شوی
هر که در این آستانه راه ندارد

نی من تنها کشم تطاول زلفت
کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب
کافر عشق‌ای صنم گناه ندارد

شرح لغت: چشم دریده: گستاخ.

تفسیر عرفانی:‌

۱- چنان به فکر این نیت هستی که چشم عقل و خرد خود را بسته ای. بطوری که فریب دادن شما در این موقعیت بسیار سهل و آسان است؛ و او از همین موقعیت بخوبی بهره می‌گیرد. درحالی که اصالت خانوادگی به شما حکمی می‌کند با دور اندیشی بیشتری عمل کنید و بهانه به دست او ندهید. پس جدا ً از شتاب و عجله پرهیز کنید و با شخصی آگاه و عالم در این باره مشورت کنید که به صلاح شما می‌باشد. زیرا راه طولانی و رقیبان زیادی دارید.

۲- ویژگی‌های شما عبارت اند از: در مواقعی خوش بیان، خوش بین، صلح جو، با سلیقه، شیک پوش، مطلع، ثابت قدم، سخاوتمند، شوخ و بامزه، زرنگ، انتقام جو و دلربا.

تعبیر غزل:

راهی که برای آینده زندگی خود انتخاب کرده‌ای بهترین انتخاب است. می‌توانی با خیال راحت اولین قدم را برداری. البته در این راه رقبای بزرگی داری که باید آن‌ها را در هر تصمیم گیری در نظر داشته باشی. ضمن آنکه کسانی نیز هستند که در سر راه تو مانع ایجاد می‌کنند و با برخورد‌های نامناسب قصد تغییر رأی تو را دارند. به آن‌ها اعتنا نکن و پیش برو که پیشرفت و سعادت تو در این راه است.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین