bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv

کشف گونه جدید از دایناسور که هرگز دندان نداشته!

دیرینه شناسان دانشگاه استانی فوکویی و موزه دایناسور‌های استانی فوکویی گونه دیگری از دایناسور تروپود را به فهرست ماقبل تاریخ اضافه کرده‌اند.

دیرینه شناسان دانشگاه استانی فوکویی و موزه دایناسور‌های استانی فوکویی گونه دیگری از دایناسور تروپود را به فهرست ماقبل تاریخ اضافه کرده‌اند.

به گزارش  خبر آنلاین، گونه‌های تازه کشف‌شده در عصر آپتیال دوران کرتاسه اولیه، بین ۱۲۱ تا ۱۱۳ میلیون سال پیش، در جایی که ژاپن کنونی نامیده می‌شود، زندگی می‌کردند. این گونه که Tyrannomimus fukuiensis نام دارد، متعلق به خانواده دایناسور‌ها Ornithomimosauria «اورنیتومیموس‌ها» است.

اورنیتومیموس‌ها برای اولین بار در کرتاسه اولیه ظاهر شدند و تا دوره کرتاسه پسین ادامه داشتند. آن‌ها دایناسور‌های تروپود همه چیزخوار-گیاهخواری بودند که به اندازه شترمرغ بوده و سریع می‌دویدند. تقریباً همه آن‌ها بدون دندان بودند و ظاهراً آرواره‌های آن‌ها توسط یک منقار شاخ پوشیده شده بود. آن‌ها همچنین پا‌ها و بازو‌های بسیار بلندی داشتند.

فسیل‌های آن‌ها از لوراسیا در حال حاضر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی و همچنین آفریقا و احتمالاً استرالیا شناخته شده‌است. دکتر سوکی هاتوری و همکارانش، نویسنده ارشد این مقاله، در مقاله خود نوشتند: «اورنیتومیموس‌ها از دایناسور‌هایی شبیه شترمرغ تشکیل شده‌است که اکثر آن‌ها اقتباس‌های مختصری در حال دویدن را نشان می‌دهند و اغلب ویژگی‌هایی از گیاه‌خواری را نشان می‌دهند.»

اکتشافات اخیر دانش ما را در مورد تاریخچه تکاملی آنها، از جمله واگرایی به Ornithomimidae و Deinocheiridae در کرتاسه اولیه، بسیار بهبود بخشیده است، اما بخش اولیه تاریخ آن‌ها مبهم مانده است، زیرا بقایای فسیلی آن‌ها در رسوبات آپتین آلبین کمیاب است.

نوع و نمونه‌های ارجاع شده Tyrannomimus fukuiensis در معدن دایناسور کیتادانی در سازند کیتادانی در بخش شمالی کاتسویاما، فوکوی، مرکز ژاپن یافت شد. این نمونه‌ها شامل دو قسمت از قفسه مغزی، چندین مهره و قطعات استخوانی است.

در سال‌های اخیر، بسیاری از بقایای اورنیتومیموس‌های جدا شده از سازند آپتین کیتادانی به دست آمده است.» این بقایای جانوران متعددی را نشان می‌دهند که برخی از ویژگی‌های مورفولوژیکی مشترک با آن‌ها را دارند، اما در سایر اورنیتومیموس‌ها ناشناخته هستند، که نشان‌دهنده تجمع تک گونه‌ای یک گونه جدید است. در نتیجه توصیف و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی، اورنیتومیموس‌ها کیتادانی به عنوان یک جنس و گونه جدید Tyrannomimus fukuiensis بازیابی شد.

به دلیل شباهت به Tyrannomimus fukuiensis، Aviatyrannis jurassica، گونه‌ای دایناسور که قبلاً یک تیرانوسور اولیه در نظر گرفته می‌شد، ممکن است نشان دهنده اولین اورنیتومیموس‌ها از اواخر ژوراسیک اروپا باشد که به طور قابل توجهی دامنه Ornithomimosauria را گسترش می‌دهد.

محققان همچنین نوشتند: «این یافته یک دودمان ۲۰ میلیون ساله از Ornithomimosauria را پر می‌کند که با حضور قدیمی‌ترین فسیل مانیراپتورا از ژوراسیک میانی دلالت دارد و با این فرضیه که محدوده جغرافیایی زیستی آن‌ها قبل از فروپاشی پانگه در کیمریدجین، گسترده بوده است، در بازه‌ای بین ۱۵۵ و ۱۴۹ میلیون سال پیش مطابقت دارد.»

مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین