کد خبر: ۶۵۸۳۹
سومين كنگره بين المللي مراقبت هاي حمايتي و تسكيني در سرطان برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۱۹ دی ۱۳۸۹


دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي، سومين كنگره بين المللي مراقبت هاي حمايتي و تسكيني در سرطان را در حالي برگزار کرد كه انجمن سرطان ايران و حدود بيست انجمن علمي، مركز تحقيقاتي، سازمان مردمي و بنياد بيماري هاي خاص آخرين دستاوردهاي خود را در زمینه مراقبت هاي تسكيني و حمايتي از بيماران سرطاني ارائه دادند. گروه تحقیقات پزشکی دو روش طب مكمل ايراني "فرادرماني" و "سایمنتولوژی" نیز با ارائه مقاله ای تحت عنوان "گزارش بهبود علايم انواع بيماران سرطاني با فرادرماني" در اين همايش حضور یافت. 

• همايشي با دستاوردهاي مطلوب
دكتر علي مطلق، دبير علمي سومين كنگره بين المللي مراقبت هاي حمايتي و تسكيني در سرطان در حاشيه اين كنگره با اشاره به اهداف برگزاري اين همايش گفت: مهمترين هدف اين كنگره متقاعد كردن تصميم گيران اين حوزه براي جدي گرفتن مراقبت‌هاي حمايتي و تسكيني از بيماران سرطاني است كه تا كنون با موفقيت هايی همراه بوده است. وي يكي ديگر از اهداف اين كنگره را جلب نظر متخصصان امر به ضرورت مراقبت هاي حمايتي و تسكيني دانست. 

دكتر مطلق مقالات ارائه شده به كنگره را به لحاظ كمي و كيفي از رشد مناسبي برخوردار دانست و گفت: ميزان مقالاتي كه به همايش ارسال شد نسبت به سال قبل از رشد دو برابري برخوردار بوده است. 

وي برنامه كنترل سرطان را در هر كشوري داراي ابعادي گسترده -كه از پيشگيري آغاز شده و تا مرحله درمان ادامه پيدا مي كند- دانست و افزود: توجه به مراقبت‌هاي تسكيني و حمايتي از موضوعات مهم در بيماران سرطاني است يعني حمايتهاي غير پزشكي، معنوي و رواني كه به بيمار و خانواده كمك مي كند تا راحتتر با اين بيماري روبه رو شوند. 

وي با اشاره به اين كه مخاطبان اين همايش روان شناسان، روانپزشكان، پرستاران، متخصصان طب تسكيني، راديو تراپيستها، هماتولوژيستها و متخصصين تغذيه هستند، تصريح كرد: سومين كنگره بين المللي مراقبت‌هاي حمايتي و پزشكي با حضور متخصصان داخلي و ميهمانان متخصص از كشورهاي استراليا ،ايتاليا و مالزي برگزار شد. 

دكتر مطلق در همين خصوص افزود: از آنجا كه خانواده بيمار و مردم به نوعي در مراقبتهاي تسكيني از بيمار نقش دارند كارگاههايي براي آشنايي مردم در طول همايش برگزار شده است. از سوي ديگر تلاش شده تا با تعامل با سازمان هاي مردمي كه به نحوي با بيماران سرطاني سروكار دارند زمينه مراقبت هاي جامع تر را از اين بيماران فراهم سازيم. 

وي با اشاره به اين كه كمبودهايي براي مراقبت از بيماران سرطاني وجود دارد،‌ ادامه داد: فرسودگي شغلي گروههايي كه از بيماران سرطاني مراقبت مي كنند، همچنين عوامل اجتماعي مؤثر در بروز سرطان و ميزان دسترسي بيماران به امكانات از جمله اين موارد است كه در دو پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتايج تحقيقات نشان داد متخصصان پزشكي، پرستاران و روانشناسان بايد توجه بيشتري در اين حوزه ها نشان دهند. 

وي كمبود نيروي متخصص در سه حوزه پرستاري سرطان ،تغذيه سرطان و بحث هاي معنوي و حمايتي از بيماران سرطاني را از ديگر مسائل پيش رو دانست كه بايد بيش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گيرد. 

• حضور طب های مکمل ايراني فرادرماني و سایمنتولوژی در نمايشگاه
در نمايشگاهي كه در حاشيه سومين كنگره بين المللي مراقبت هاي حمايتي و تسكيني در سرطان با حضور بنيادها و مراكز دارويي و درماني برگزار شد، طب مكمل ايراني از جايگاه مناسبي برخوردار بود و استقبال قابل توجه يرا از سوي بازيد كنندگان به همراه داشت. لازم به ذكر است كه طب مكمل ايراني فرادرماني با حضور در نمايشگاه و ارائه پوستر مقاله اي با عنوان "گزارش بهبود علايم انواع بيماران سرطاني با فرادرماني" به معرفي اين طب مكمل كاملا ايراني پرداخت. 

دكتر مطلق در مورد حضور طب های مكمل فرادرماني و سایمنتولوژی گفت: در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان طب مكمل و جايگزين در كنار پزشكي رايج وظيفه درمان را بر عهده دارد و بسيار هم مورد توجه قرار گرفته است. 

وي سپس در خصوص ارائه پوستر مقاله با عنوان "گزارش بهبود علايم انواع بيماران سرطاني با فرادرماني" از سوي دكتر اسحق اسماعيلي تصريح كرد: در صورتيكه گروه فرادرماني پروپزالي (طرح تحقیقاتی) ارائه دهد، در بخش پژوهشي مورد بررسي قرار می گیرد و در صورت مورد تأیید بودن نتايج پژوهش، مي توان دستاوردهاي آن را ارائه کرد. 

• استقبال از فرادرماني
دكتر الهه عصيري مدير اجرايي همايش نيز در خصوص حضور طب های مكمل ايراني فرادرماني و سایمنتولوژی در اين كنگره گفت: از آنجا كه روش های طب مکمل "فرادرماني" و "سایمنتولوژی"، روان پزشكي، روان درماني و مراقبت هاي تسكيني را در بر مي گيرد، لذا اين شيوه پس از بررسي در كنگره شركت داده شد. 

وي همچنين تصريح كرد: فرا درماني رشته اي جديد است كه به گفته دست اندركاران آن بدون مصرف دارو و جنبه هاي غير فيزيكي درمان انجام مي شود. لذا با توجه به اين كه مصرف دارو عوارض جانبي به همراه دارد، فرادرماني روش درماني مؤثر و مثبتي است كه با استقبال روبه رو خواهد شد. 

دكتر عصيري درباره اجرايي كردن طرح های تحقیقاتی در مورد فرادرماني و سایمنتولوژی نيز گفت: با گفت و گويي كه دكتر اسماعيل اكبري، رييس مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علومپزشکي شهيد بهشتي، با گروه تحقیقات پزشکی فرادرماني داشتند مقرر شد در صورت امكان همكاري و تعاملی دو سويه در اين زمينه برقرار شود.

مجله خواندنی ها
کارشناس حوزه فقر در گفتگو با فرارو مطرح کرد

"خط فقر" قرمز شد!

وزیر بهداشت، پزشکان متخصص و چگونه
مزدک دانشور در گفتگو با فرارو تحلیل کرد

وزیر بهداشت، پزشکان متخصص و چگونه "خون ملت در شیشه" شد؟

پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
گزارش تصویری