bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv

(معما) بازی با چوب کبریت!

این قبیل معماها با به چالش کشیدن مغز می توانند به تقویت قدرت استدلال و بهره هوشی انسان کمک کنند. برای این که خود را هرچه بیشتر به چالش بکشید می توانید یک بازه زمانی کوتاه، به عنوان نمونه، 15 یا 20 ثانیه را برای حل کردن معما تعیین کنید.

در تصویر زیر یک ردیف اعداد که با چوب کبریت نوشته شده اند، دیده می شود. شما باید با استدلالی منطقی عدد آخر را مشخص کرده و به جای علامت سوال قرار دهید.

بازی با چوب کبریت!

این قبیل معماها با به چالش کشیدن مغز می توانند به تقویت قدرت استدلال و بهره هوشی انسان کمک کنند. برای این که خود را هرچه بیشتر به چالش بکشید می توانید یک بازه زمانی کوتاه، به عنوان نمونه، 15 یا 20 ثانیه را برای حل کردن معما تعیین کنید.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

پاسخ: عددی که به جای علامت سوال قرار می گیرد 1 است. تعداد محل اتصال چوب کبریت ها برای شکل‌گیری اعداد آن چیزی است که ما را به این عدد می رساند.

بازی با چوب کبریت!

 

برچسب ها: چوب کبریت معما
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین