bato-adv
bato-adv

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

با حل معما می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید؛ در عین سرگرم شدن، سلامت مغزی خود را بهبود خواهید بخشید. اما برای نتیجه گرفتن باید این کار را به طور مرتب انجام داد. ما هم انواع مختلفی از معما‌های تصویری را برایتان انتخاب کرده ایم.

با حل معما می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید؛ در عین سرگرم شدن، سلامت مغزی خود را بهبود خواهید بخشید. اما برای نتیجه گرفتن باید این کار را به طور مرتب انجام داد. ما هم انواع مختلفی از معما‌های تصویری را برایتان انتخاب کرده ایم.

جواب معما‌ها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

یکی از گربه‌ها یک سوسیس قایم کرده. می‌توانید پیدایش کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
معمای شماره ۲

در تصویر زیر یک پروانه در حال پرواز است. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
معمای شماره ۳

می‌توانید خرگوشی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۴

در این تصویر یک ماهی وجود دارد. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۵

قورباغه‌ی پنهان شده در این تصویر را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۶

حرف متفاوت را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۷

عدد متفاوت را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۸

کلمه‌ای که با بقیه فرق دارد را می‌توانید پیدا کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۹

یکی از اعداد با بقیه متفاوت است. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۰

آیا می‌توانید عدد متفاوت را پیدا کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۱

حرفی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۲

علامت متفاوت را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۳

عددی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۴

میان این خرس‌ها یک سگ وجود دارد. می‌توانید پیدایش کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
معمای شماره ۱۵

در این تصویر یک گربه پنهان شده. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۶

در میان این طوطی‌ها یک میوه انبه وجود دارد. می‌توانید پیدایش کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۷

به این خرگوش‌ها کمک کنید هویج پنهان شده در این تصویر را پیدا کنند.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۸

یک پاندا خودش را میان این پنگوئن‌ها پنهان کرده. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۱۹

در این تصویر یک سیب زمینی وجود دارد. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۰

خرسی که در میان این گربه‌ها است را می‌توانید پیدا کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۱

دهان یکی از گربه‌ها بسته است. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۲

یکی از گوزن‌ها شاخ ندارد. آن را پیدا کنید.

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۳

کدام جغد با بقیه فرق دارد؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۴

می‌توانید گربه‌ای که با بقیه متفاوت است را تشخیص دهید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

معمای شماره ۲۵

یک جغد در این تصویر وجود دارد. می‌توانید پیدایش کنید؟

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
جواب معمای شماره ۳

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
جواب معمای شماره ۴

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها
جواب معمای شماره ۵

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۶

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۷

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۸

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۹

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۰

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۱

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۲

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۳

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۴

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۵

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۶

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۷

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۸

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۱۹

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۰

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۱

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۲

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۳

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۴

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

جواب معمای شماره ۲۵

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری مخصوص تیزبین‌ها

منبع: روزیاتو

برچسب ها: معمای تصویری
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین