bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

از شما دعوت می‌کنیم تمرکز و قدرت حل مسأله‌ی خود را با معما‌های زیر بسنجید. برای حل این معما‌ها باید خوب دقت کنید و از نبوغ خود برای فکر کردن به شکلی نامتعارف کمک بگیرید. هدف درست کردن هر یک از معادلات از طریق جا به جایی چوب کبریت‌ها است؛ بنابراین ابتکار و تدبیر خود را یافتن پاسخ به کار گیرید.

معما‌ها از قرن‌ها پیش وجود داشته اند و می‌توان از آن‌ها به عنوان یک ابزار در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، روانشناسی و حتی استخدام استفاده کرد. معما‌ها روشی عالی برای به تکاپو انداختن ذهن هستند و کمک می‌کنند یاد بگیریم طور دیگری فکر کنیم و مهارت‌های حل مسأله‌ی خود را ارتقا دهیم.

به گزارش روزیاتو، حل معما یک چالش است که ما را وادار می‌کند از ذهن خود استفاده کنیم و خلاق باشیم. برای این کار مجبور به دقت به جزئیات و تمرکز بر روی آن‌ها می‌شویم. برای حل معما‌های پیچیده شاید لازم باشد متفاوت فکر کنیم و پاسخ‌هایی ابتکاری بیابیم. باید به خاطر داشته باشیم یک معما شاید دشوار به نظر برسد، اما با کمی صبوری و پشت کار قابل حل است. این امر به ما یاد می‌دهد که با دیدی صحیح و نگرشی مثبت می‌توانیم بر هر مانعی غلبه یابیم.

اما معما‌ها بسیار سرگرم کننده هم هستند و به چالش کشیدن خود با یک معما می‌تواند واقعاً مفرح باشد.

ما هم از شما دعوت می‌کنیم تمرکز و قدرت حل مسأله‌ی خود را با معما‌های زیر بسنجید. برای حل این معما‌ها باید خوب دقت کنید و از نبوغ خود برای فکر کردن به شکلی نامتعارف کمک بگیرید. هدف درست کردن هر یک از معادلات از طریق جا به جایی چوب کبریت‌ها است؛ بنابراین ابتکار و تدبیر خود را یافتن پاسخ به کار گیرید.

در هر یک از معما‌های زیر تنها یکی از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که دو طرف معادله با یکدیگر برابر شود.

جواب معما‌ها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۲

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۳

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۴

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۵

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۶

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۷

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۸

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۹

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

معمای شماره ۱۰

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

در این معما ۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که معادله صحیح باشد...
.

.
.

.
.

.
.

.

جواب معمای شماره ۱

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۲

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۳

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۴

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۵

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۶

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۷

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۸

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۹

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۰

چند معمای سرگرم کننده برای آن‌هایی که متفاوت فکر می‌کنند

برچسب ها: معما
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین
خبر فوری