bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۶۰۵۰۳۰

چگونه در مناقصات شرکت کنیم؟

چگونه در مناقصات شرکت کنیم؟
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

به منظور شرکت در مناقصات و برنده شدن در آن می‌بایست از آخرین مناقصات برگزار شده در کشور به همراه شرایط آن‌ها مطلع باشید تا بتوانید در مهلت زمانی مقرر پیشنهادات خود را ارائه داده و مدارک لازم جهت برنده شدن در مزایده و مناقصه را جمع آوری کنید. به منظور اطلاع از اسناد و مدارک و شرایط برگزاری مناقصه جهت شرکت در آن بهتر است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مناقصه چیست و انواع آن کدامند؟

اگر خریدار کالا یا خدمات با توجه به استانداردهای کیفی مد نظر خود طبق شرایطی اعلام نیاز کرده و فروشنده ای با پایین ترین قیمت با رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت را انتخاب کند آنگاه مناقصه انجام پذیرفته است. به واقع مناقصه تشکیل شده از مراحل رقابتی که جهت تأمین کالا یا خدمات برگزار می‌شود، در انتها مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد داده باشد به عنوان برنده مناقصه انتخاب و کار به وی تحویل داده می‌شود. مناقصه با توجه به نوع فراخوان یا مراحل بررسی انواع متفاوتی دارد. از منظر نوع فراخوان مناقصه عمومی و محدود خواهیم داشت. در مناقصه عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی شده و همی می‌توانند در چنین مناقصه ای شرکت کنند؛ اما در مناقصه محدود برای افرادی که می‌بایست در مناقصه شرکت کنند، فراخوان ارسال می‌گردد. همچنین مناقصات از لحاظ بررسی و اعلان نتایج مناقصه به مناقصات تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می‌شوند.

دلیل برگزاری مناقصات

از طریق برگزاری مناقصه اصول شفافیت، عدالت و ایجاد فرصت یکسان برای تمامی افرادی که شرایط شرکت در مناقصه را داشته باشند حفظ می‌گردد. مناقصه با هدف کلی شفافیت، کیفیت و بهره وری برگزار می‌گردد. مناقصات سبب برقراری اصل رقابت شده و اصل برابری در خصوص انتخاب افراد حقیقی و یا حقوقی در آن رعایت می‌شود.

به منظور انجام مناقصات می‌بایست منابع مالی توسط مناقصه گذار تأمین شود، نوع کوچک یا بزرگ بودن معاملات مشخص گردد، تک مرحله ای یا دومرحله ای بودن مناقصه جهت بررسی تعیین گردد، اسناد مناقصه و فراخوان مناقصه تهیه شود، در مناقصات عمومی اعلا به افراد مایل به شرکت در مناقصه می‌بایست تا سه نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شود و در مناقصات محدود برای افراد دعوتنامه شرکت در مناقصه ارسال شود.

شرایط شرکت در مناقصات

شرایط لازم برای شرکت در مناقصات

افراد حقوقی جهت شرکت در مناقصات لازم است تا مراحل ذیل را انجام دهند که عبارتند از:

  • افراد حقوقی می‌بایست اسناد مربوط به پیشنهاد قیمت و دیگر اسناد مورد نظر را در پاکتی که توسط مهر شرکت تأیید شده است قرار داده و به اداره مور مناقصات تحویل دهند.
  • اشخاص حقوقی یا مناقصه گران لازم است تا 20 میلیون ریال از مبلغ پیشنهادی مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا به صورت وجه نقد به کمیته برگزاری مناقصات تحویل دهد.
  • اگر فرد برنده مناقصه پس از اعلام برنده شدن وی از بستن قرارداد امتناع کند، کل ضمانت نامه توسط مناقصه گذار ضبط می‌شود و با اولیوت دوم مناقصه قرار داد منعقد می‌گردد.
  • شرکت در مناقصه به این معنا است که اشخاص حقوقی شرکت کننده در مناقصه یا مناقصه گران تمامی شرایط مناقصه را پذیرفته‌اند.
  • تمامی فرم های اسناد مناقصه می‌بایست از سوی مناقصه گران مهر و امضا شوند.
  • مناقصه گران تمامی پاکات را در دو پاکت الف و ب به واحد برگزاری مناقصه تحویل می‌دهند. پاکت الف مربوط به اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت، فیش واریزی 20 میلیون ریابی به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه، سوابق شرکت و برگه تأیید شده صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی است. در پاکت ب فرم پیشنهاد قیمت مناقصه گذار قرار داده می‌شود.
  • تمامی پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارائه می‌گردند یا مبلغ تضمین را نداشته باشند و پیشنهاداتشان دارای ابهام باشد عودت شده و از مناقصه حذف می‌شوند.

به منظور شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت‌های می‌بایست از تمامی مناقصات و مزایدات برگزار شده باخبر باشند. به طور مثال به‌منظور اطلاع از مناقصه بیمه افراد می‌توانند وارد لینک شوند. مناقصه گران لازم است شرایط شرکت در مناقصه را بررسی کرده و در صورت داشتن تمامی شرایط در مناقصات شرکت نمایند. برای مثال با رجوع به قسمت مناقصات در سایت بالا در خصوص مناقصات بیمه با استفاده از کلیدواژه بیمه می‌توان از تمامی مناقصاتی که در این مضمون اخیراً برگزار شده است اطلاع یافت.

شرکت در مناقصات

مناقصه گران به منظور شرکت در مناقصه و برنده شدن در آن می‌بایست علاوه بر داشتن تمامی شرایط لازم از فعالیت اقتصادی مورد نظر اطلاع داشته باشند. داشتن اطلاعاتی در خصوص محل برگزاری مناقصه، میزان تضمین مورد نظر، مهلت زمانی ارسال پاکات و پیشنهادات و ... از مواردی است که به برنده شدن مناقصه گران کمک می‌کند. ویژگی های شرکت در مناقصات سازمان‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. برای شرکت در مناقصه سازمان‌های دولتی افراد می‌بایست شرایط ذیل را داشته باشند:

  • ارائه پاکت پیشنهاد قیمت و ارائه دیگر اسناد مورد نیاز شرکت در مناقصه همراه با مهر و امضا و ارائه در مهلت زمانی مقرر به اداره امور حقوقی مناقصه گذاران.
  • مناقصه گران لازم است تا مبلغ 20 میلیون ریال از مبلغ پیشنهاد را به‌صورت ضمانت بانکی و یا به‌صورت وجه نقد به امور حقوقی مناقصه گذاران تحویل دهند. اگر برنده مناقصه از انعقاد قرارداد صرفنظر کند این ضمانت نامه و مبلغ توسط مناقصه گذاران ضبط شده و با اولویت دوم قرارداد عقد می‌گردد.
برچسب ها: بیمه مناقصه
مجله خواندنی ها
مجله فرارو