bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv

تفال به حافظ امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

تفال به حافظ امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. فال به حافظ ۱ بهمن ماه را بخوانید.

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.‌

ای نسیم سحر آرامگَهِ یار کجاست؟

منزلِ آن مَهِ عاشق‌کُشِ عیار کجاست؟

شبِ تار است و رَه وادیِ اِیمن در پیش

آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست؟

آن کَس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟

هر سرِ مویِ مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست؟

باز پرسید ز گیسویِ شِکَن در شِکَنَش

کاین دل غم‌زده، سرگشته گرفتار، کجاست؟

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو؟

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟

ساقی و مطرب و می‌جمله مهیاست، ولی

عیش، بی یار مهیا نشود یار کجاست؟

حافظ از بادِ خزان، در چمنِ دهر مَرَنج

فکرِ معقول بفرما، گلِ بی خار کجاست؟

شرح لغت: عیار به فتح اول و تشدید دوم چابک و چالاک/ بشارت: خبر شادی بخش و مژده

تفسیر عرفانی:

برای لقای حضرت دوست، سختی‌های زیادی دامنگیر شخص می‌شود، اما طالب حقیقی که فقط به لقای او می‌اندیشد از صمیم جان از سختی‌ها گذر می‌کند، چرا که می‌داند به دنبال هر غمی شادی است.

تعبیر غزل:

کسان بسیاری رقیب تو هستند، اما امید به وصال بسیار قوی است و قرعه کار به نام تو زده شده است.

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین