bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۶۰۰۵۸۲

تصمیمات مهم سران قوا برای در تامین انرژی گرمایشی

در این جلسه تصمیمات مهمی نیز در خصوص مسائل مرتبط با حوزه گاز، در راستای کاهش مشکلات مردم و شهروندان اتخاذ شد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۲ - ۲۴ دی ۱۴۰۱

نشست سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست سران قوا عصر امروز شنبه ۲۴ دی به میزبانی حجت السلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 

با توجه به افزایش برودت هوا در نقاط مختلف کشور و مشکالتی که به لحاظ تامین انرژی گرمایشی در برخی کشورهای منطقه نیز به وجود آمده، سران قوا در جلسه امروز خود بر استمرار و تقوی ت اقدامات در دست اجرا جهت کاهش مشکالت برای مردم در حوزه تامین انرژی گرمایشی و رفع برخ ی مسائل پ یش آمده در این حوزه تاکید کردند.

در این جلسه تصمیمات مهمی نیز در خصوص مسائل مرتبط با حوزه گاز، در راستای کاهش مشکلات مردم و شهروندان اتخاذ شد.

شایان ذکر است، این تصمیمات و عملیات اجرایی متعاقب آن، به استثنای اقداماتی است که تاکنون در راستای رفع مسائل حوزه تامین انرژی گرمایشی و مدیریت بحران در این حوزه اتخاذ شده است. 

همچنین سران قوا در این نشست ضمن قدردان ی از مشارکتهای فعاالنه مردمی در همه عرصه ها، بار د یگر از مردم شریف ایران خواستند در مصرف انرژی صرفه‌جویی به عمل آورند تا با عنایت به تدابیر در دست اجرای مسئوالن، مردم همه نقاط کشور در روزهایی که با افزایش برودت هوا مواجه می شویم از نعمت گاز و گرما بهره‌مند باشند. 

مقوله بودجه، موضوع دیگری بود که در جریان جلسه امروز سران قوا مورد امعان نظر قرار گرفت و بر همین مبنا با عنایت به همفکری صورتگرفته میان سران قوا ، مقرر شد با اتخاذ تدابیری در مجلس ، شورای نگهبان و هیئتعالی نظارت مجمع تشخیص، بودجه ۱۴۰۲ در زمان کوتاه تری نهایی شود‌.

سران قوا همچنین در این جلسه بر آسیب شناسی و اولویت بندی مسائل و موضوعات مبتالبه کشور و مردم و طرح هر یک از این مسائل اولوی تدار در جلسات فی مابین برای پیگیری و همکاری مجدانه در راستای تسریع در رفع آنها تاکید کردند. 

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین