bato-adv
bato-adv

در سال ۱۴۰۲ چه میزان از درآمد خود را باید مالیات بدهید؟

افرادی با درآمد ماهانه ۷ تا ۱۴ میلیون تومان (نسبت به مازاد ۷میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان) مشمول مالیات ۱۰ درصدی بر درآمد خود هستند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۴ - ۲۱ دی ۱۴۰۱

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی مشخص شده است.

افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۷ میلیون تومان است، معاف از مالیات هستند.

افرادی با درآمد ماهانه ۷ تا ۱۴ میلیون تومان (نسبت به مازاد ۷میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان) مشمول مالیات ۱۰ درصدی بر درآمد خود هستند.

البته باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عبارت «نسبت به مازاد» توجه کرد.

به عبارت دیگر، فردی با درآمد ۸ میلیونی نباید به اندازه ۱۰ درصد از ۸ میلیون تومان مالیات بدهد، بلکه باید به اندازه ۱۰ درصد یک میلیون تومان مازاد بر ۷ میلیون تومان مالیات بدهد. اگر قید «نسبت به مازاد» وجود نداشت فردی با درآمد ۸ میلیونی باید ۸۰۰ هزار تومان مالیات به‌طور ماهانه پرداخت می‌کرد. اما در حالت فعلی فقط باید برای درآمد خود ۱۰۰ هزار تومان مالیات بدهد.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهانه ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان (نسبت به مازاد ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان) ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

در این حالت نیز فردی با درآمد ۲۰ میلیون تومانی، ۷میلیون از حقوقش معاف از معالیات است، باید ۱۰ درصد از مازاد ۷میلیونی تا ۱۴میلیون تومان (۷۰۰هزار تومان) به علاوه ۱۵ درصد از ۶ میلیون مازاد درآمد خود نسبت به ۱۴ میلیون تومان (۹۰۰هزار تومان) را مالیات بدهد. اگر قید «نسبت به مازاد» وجود نداشت فردی با درآمد ۲۰ میلیونی باید ۳میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد. اما در حالت فعلی باید برای درآمد خود ۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان مالیات بدهد.

افرادی با درآمدهای ۲۳ میلیون تومان تا ۳۴ میلیون تومان (نسبت به مازاد ۲۳میلیون تا ۳۴میلیون تومان) مشمول ۲۰ درصد و افرادی با درآمد بیش از ۳۴ میلیون تومان (نسبت به مازاد ۳۴میلیون تومان به بالا) مشمول ۳۰ درصد مالیات بر مجموع درآمد خود هستند.

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین