bato-adv
طرز تهیه

اگر فکر می‌کنید باهوش هستید سایه اصلی این گل را زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنید

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی‌توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید.

 اگر فکر می‌کنید بسیار باهوش هستید سایه اصلی این گل زیبا را زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنید؟

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی‌توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شماست؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

اگر فکر می‌کنید بسیار باهوش هستید سایه اصلی این گل زیبا را زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنید

پاسخ در انتهای صفحه:..
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر فکر می‌کنید بسیار باهوش هستید سایه اصلی این گل زیبا را زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنید

منبع: سایت طلا

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین