فرارو | کدام منطقه تهران بیشترین رشد قیمت مسکن را دارد؟
bato-adv
bato-adv
تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران

کدام منطقه تهران بیشترین رشد قیمت مسکن را دارد؟

آبان امسال متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران با افزایش تقریبا هشت درصدی به ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار رسید. رشد ارزش خانه‌های مسکونی در هفت منطقه دیگر بیشتر بوده است
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۹ - ۱۳ آذر ۱۴۰۱

فرارو- متوسط قیمت مسکن در تهران آبان امسال با رشد تقریبا هفت درصدی روی قله جدیدی ایستاد. طبق آمار‌های رسمی خرید مسکن در تهران به طور میانگین متری ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد و این رقم از رشد تقریبا سه میلیونی ارزش خانه‌های مسکونی پایتخت ظرف یک ماه حکایت دارد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد در منطقه یک که به شکل سنتی گران‌ترین نقطه مسکن پایتخت است، میانگین قیمت خانه با رشد تقریبا هشت درصدی به متری ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده اما در هفت منطقه دیگر شاهد رشد قیمت بیشتری بودیم.

به گزارش فرارو، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۲ با رشد تقریبا ۱۵ درصدی به متری ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و آبان امسال رکورددار افزایش قیمت در مناطق ۲۲ گانه پایتخت لقب گرفت. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد خرید مسکن در منطقه ۱۲ مهرماه امسال متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شد و رشد چهار میلیون تومانی ارزش مسکن در این منطقه دقیقا معادل افزایش ۱۴.۷ درصدی محاسبه می‌شود. بعد از منطقه ۱۲، در این فهرست مناطق ۲۰ و چهار به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران با رشد تقریبا ۱۴.۵ درصدی از متری ۲۳ میلیون تومان به متری ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد و رقم ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در منطقه چهار به معنی رشد ۱۳.۵ درصدی ارزش خانه‌های این منطقه در یک ماه به‌حساب می‌آید. در دو منطقه دیگر رشد قیمت مسکن در حدفاصل مهر تا آبان دو رقمی بوده است؛ مناطق ۱۹ و ۲۱.

خرید مسکن در منطقه ۱۹ تهران مهرماه امسال به‌طور متوسط متری ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تمام می‌شد، اما در همین نقطه از شهر میانگین ارزش خانه‌های معامله شده در مهرماه متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۱ از متری ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مهر به متری ۳۸ میلیون تومان در آبان ارتقا پیدا کرده است. از این حیث رتبه‌های بعدی به ترتیب دراختیار مناطق سه و ۱۸ قرار دارد.

متوسط قیمت مسکن در منطقه سه متری به متری ۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. رقمی که منطقه سه را بعد از منطقه یک گران‌ترین نقطه بازار مسکن تهران معرفی می‌کند. همین رقم نسبت به مهر ماه که ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، معادل رشد تقریبا ۹.۵ درصدی میانگین ارزش خانه‌های مسکونی در منطقه سه به‌حساب می‌آید. خرید مسکن در منطقه ۱۸ نیز در آبان امسال نسبت به مهر ماه حدود ۸.۵ درصد هزینه بیشتری داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در این نقطه از تهران از متری ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به متری ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. در این فهرست منطقه یک که الان خرید خانه در آنجا به طور میانگین متری ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آب می‌خورد، جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده و شاهد افزایش تقریبا هشت درصدی میانگین قیمت خانه‌های مسکونی هستیم. آمار‌ها نشان می‌دهند افزایش قیمت مسکن در سایر مناطق تهران – به جز منطقه ۱۱- در حد فاصل مهر تا آبان بین ۲.۳ تا ۷.۵ درصد بوده است. در منطقه ۱۵ کمترین رشد قیمت اتفاق افتاده و ارزش خانه‌های این نقطه از تهران با افزایش ۲.۳ درصدی یعنی ۶۰۰ هزار تومان، به متری ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و در منطقه ۱۲، برخلاف سایر مناطق پایتخت شاهد عقب‌نشینی قیمت مسکن بودیم.

متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۱ تهران آبان امسال با افت پنج درصدی به متری ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. مهرماه خرید مسکن در منطقه ۱۲ به‌شکل میانگین متری ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه داشت که حالا شاهد عقب‌نشینی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی میانگین ارزش خانه‌های مسکونی در این بخش شهر هستیم.

تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران

منطقه

متوسط قیمت مهر

متوسط قیمت آبان

تغییر

منطقه یک

۸۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۷.۷ درصد افزایش

منطقه دو

۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۷.۳ درصد افزایش

منطقه سه

۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۹.۳ درصد افزایش

منطقه چهار

۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۱۳.۶ درصد افزایش

منطقه پنج

۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲.۵ درصد افزایش

منطقه شش

۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۴.۳ درصد افزایش

منطقه هفت

۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۴.۸ درصد افزایش

منطقه هشت

۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

شش درصد افزایش

منطقه ۹

۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۶.۹ درصد افزایش

منطقه ۱۰

۳۲ میلیون تومان

۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۴.۳ درصد افزایش

منطقه ۱۱

۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

پنج درصد کاهش

منطقه ۱۲

۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۴.۷ درصد افزایش

منطقه ۱۳

۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳.۳ درصد افزایش

منطقه ۱۴

۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۴.۵ درصد افزایش

منطقه ۱۵

۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۲.۳ درصد افزایش

منطقه ۱۶

۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۵.۷ درصد افزایش

منطقه ۱۷

۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۷.۵ درصد افزایش

منطقه ۱۸

۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۸.۴ درصد افزایش

منطقه ۱۹

۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۱۱.۸ درصد افزایش

منطقه ۲۰

۲۳ میلیون تومان

۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۱۴.۳ درصد افزایش

منطقه ۲۱

۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۸ میلیون تومان

۱۱.۴ درصد افزایش

منطقه ۲۲

۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۵.۱ درصد افزایش

شمیراناتی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
عزیزان!برید از وزارت کشور استعلام بگیرید برید سازمان جغرافیایی ارتش سر چهارراه قصر جویا بشید هر کاری میخواید بکنید خواهید فهمید سراسر منطقه 1 و نیمه شمالی منطقه 3 بالاتر از م ونک جزو حوزه شهرستان شمیرانات قرار میگیرن و نه شهرستان تهران مرکزی.لطفا اینو رعایت کنید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
تنها خبرهایی که بنظر منبعش خود شمایید مربوط به مسکن هستش! دلالید؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
ببندید بابا شما هم شدید الت دست دلالان و گماشته بانک ها که خون مردم رو تو شیشه میکنن پول ها رو بجای تولید بردن تو کار ساخت و ساز این هم میشه نتیجه اش که باید هر چی میخواهیم از کشور برادر چین وارد کنیم . یک سری به بنگاه های املاک بزنید هیچ خبری از مشتری خرید نیست حال با نظر شما که میگوئید قیمت بالا رفته بنظرتون خریدار با این خبر بیشتر میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
تیتر بزن چند تا از مستأجرین خانه خریدند و صاحب خانه شدند .
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۴
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین