فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به فروش رسید
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۸ - ۱۶ تير ۱۴۰۱

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۵۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۶۴ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته ثابت ماند و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز چهارشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 86 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان
0.100 168 هزار تومان 168 هزار تومان 168 هزار تومان
0.150 249 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان
0.200 331 هزار تومان 331 هزار تومان 331 هزار تومان
0.250 412  هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان
0.300 497 هزار تومان 497 هزار تومان 497 هزار تومان
0.350 578 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان
0.400 660 هزار تومان 660 هزار تومان 660 هزار تومان
0.450 741 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان
0.500 823 هزار تومان 823 هزار تومان 823 هزار تومان
0.600 986 هزار تومان 986 هزار تومان 986 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 314 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 477 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان
1.000 یک میلیون و 640 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 803 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 971 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 134 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان
1.400 دو میلیون و 297 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 460 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 623 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 786 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان
1.800 دو میلیون و 949 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان
1.900 سه میلیون و 112 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان
2.000 سه میلیون و 275 هزار تومان سه میلیون و 275 هزار تومان سه میلیون و 275 هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه قیمت طلا
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین