bato-adv

کارکنان شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟

کارکنان شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟
در میان کارکنان عملیاتی سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران، کارکنان بخش های عملیاتی سازمان بهشت زهرا(س) با متوسط سرانه هزینه 30 میلیون و 778 هزار تومان بیشترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا خواهند بود و کارکنان عملیاتی سازمان ورزش شهرداری تهران با متوسط سرانه هزینه 10 میلیون و 743 هزار تومان کمترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا هستند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۲ - ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مقایسه برآورد متوسط سرانه هزینه هر نفر ماه در سال1401 براساس بودجه شرکتی شهرداری تهران که به تصویب شورای ششم رسیده است حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد رشد حقوق پیش بینی شده در بودجه مصوب کمتر از تکلیف قانونی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح همچون شورای عالی کار و... است.

به گزارش اقتصادنیوز این روزها کارکنان شهرداری تهران در سطح مناطق،سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به آن با تجربه تازه ای از مدیریت مواجه اند، مدیریتی که فیش های حقوقی و احکام کارگزینی کارکنان قراردادی را صادر و سپس دسترسی به آن را در سامانه میز کار الکترونیکی کارکنان محدود می کند، اقداماتی که در کنار اعتراضات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازار کانال ها و گروههای تلگرامی مرتبط با کارکنان شهرداری تهران را گرم کرده است.

برای روشن ابعاد پیش بینی مالی شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره حقوق و دستمزد کارکنان سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران برای سال 1401 باید به سراغ بودجه شرکتی شهرداری تهران رفت، کتاب دو جلدی بودجه شرکتی شهرداری تهران با 480 صفحه که اطلاعاتش علی رغم تصویب در شورای شهر و وعده شفافیت اعضاء شورای ششم همچنان با وجود گذشت بیش از صد روز از تصویب در سامانه شفافیت منتشر نشده است.

کارکنان شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟

در بودجه شرکتی شهرداری تهران اعضاء شورای شهر در چارچوب جدول فرم 1/3 باتصویب قیمت تمام شده، سرانه هزینه کارکنان عملیاتی (کارکنانی که به صورت مستقیم در ارائه خدمات و فعالیت ها نقش دارند) را برای هرماه به صورت متوسط تعیین می کنند. همچنین اعضاء شورا در چارچوب جدول فرم 2/3 با تصویب هزینه های ستادی، سرانه هزینه کارکنان ستادی (کارکنان شاغل در حوزه ستادی سازمانها و شرکت ها و...) را برای هرماه به صورت متوسط مشخص می کند.

کارکنان عملیاتی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟

متوسط سرانه هزینه ماهانه کارکنان عملیاتی سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران برای سال 1401 در چارچوب بودجه شرکتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.

در میان کارکنان عملیاتی سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران، کارکنان بخش های عملیاتی سازمان بهشت زهرا(س) با متوسط سرانه هزینه 30 میلیون و 778 هزار تومان بیشترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا خواهند بود و کارکنان عملیاتی سازمان ورزش شهرداری تهران با متوسط سرانه هزینه 10 میلیون و 743 هزار تومان کمترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا هستند.

کارکنان شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟

کارکنان ستادی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران چقدر حقوق می گیرند؟

متوسط سرانه هزینه ماهانه کارکنان ستادی سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران برای سال 1401 در چارچوب بودجه شرکتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.

در میان کارکنان ستادی سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران، کارکنان بخش های ستادی سازمان میادین میوه و تره بار با متوسط سرانه هزینه 22 میلیون و 721 هزار تومان بیشترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا خواهند بود و کارکنان ستادی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با متوسط سرانه هزینه 14 میلیون و 276 هزار تومان کمترین دریافتی مصوب در سال 1401 را دارا هستند.

بازنشستگان شهرداری در کف جدول!

بر اساس اطلاعات بودجه شرکتی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران متوسط سرانه هزینه ماهانه این سازمان برای هر نفر بازنشسته شهرداری در سال 1401 برابر با 9 میلیون و 717 هزار تومان است که این رقم پائین ترین متوسط هزینه ماهانه شهرداری تهران برای سال 1401 را به خود اختصاص داده است.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین