فرارو | بسته اینترنت موبایل برای مشترکان همراه اول
راهنمای خرید بسته اینترنت همراه اول در سال ۱۴۰۱

بسته اینترنت موبایل برای مشترکان همراه اول

گران‌ترین بسته اینترنت همراه اول ۶۲ هزار تومان فروخته می‌شود و مدت استفاده از آن چهار ماه است. ارز‌ان‌ترین گزینه این اپراتور هزار و ۶۰۰ تومان قیمت و یک روز اعتبار دارد
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۲۶ فروردين ۱۴۰۱

فرارو- بسته اینترنت همراه اول براساس مدت استفاده از آن به چهار شکل فروخته می‌شود؛ کوتاه‌مدت، یک‌ماهه، بلندمدت و نامحدود. بسته‌های کوتاه‌مدت شامل طرح‌های یک روزه و هفتگی می‌شوند و ارزان‌ترین بسته اینترنت همراه اول بین گزینه‌های یک روزه به‌چشم می‌خورد. این بسته هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد، حجم آن ۶۰ مگابایت است و به مشترکان اعتباری همراه اول فروخته می‌شود. در طرف مقابل برای خرید گران‌ترین بسته اینترنت همراه اول باید ۶۲ هزار تومان پرداخت کرد. حجم این بسته ۱۵ گیگابایت و مدت استفاده از آن چهار ماه است. عدد و رقم‌های نوشته شده در این گزارش بدون احتساب رقم مالیات است و موقع خرید تقریبا ۱۰ درصد به آن‌ها اضافه می‌شود.

خرید بسته اینترنت همراه اول برای یک روز

بسته اینترنت همراه اول برای یک روز شامل هفت گزینه می‌شود. گران‌ترین بسته اینترنت همراه اول برای یک روز ۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت و سه گیگابایت حجم دارد. ارزان‌ترین بسته اینترنت همراه اول برای یک روز هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود و حجم آن ۶۰ مگابایت است. البته این بسته فقط برای مشترکان اعتباری همراه قابل خرید است. بسته ۱۵۰ مگابایت یک روزه هم که برای مشترکان اعتباری درنظر گرفته شده، دو هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. بسته ۲۵۰ مگابایت یک روزه سه هزار و ۶۰۰ تومان، بسته ۵۰۰ مگابایت یک روزه چهار هزار و ۹۰۰ تومان و بسته یک گیگابایت یک روزه شش هزار و ۴۰۰ تومان برای مشترکان اعتباری و دائمی همراه اول به‌فروش می‌رسند.

مقایسه بسته‌ اینترنت همراه اول برای یک روز

حجم بسته

قیمت

سه گیگابایت

۹ هزار و ۹۰۰ تومان

یک گیگابایت

شش هزار و ۴۰۰ تومان

۷۵۰ مگابایت

پنج هزار و ۹۰۰ تومان

۵۰۰ مگابایت

چهار هزار و ۹۰۰ تومان

۲۵۰ مگابایت

سه هزار و ۶۰۰ تومان

۱۵۰ مگابایت (سیمکارت اعتباری)

دو هزار و ۷۰۰ تومان

۶۰ مگابایت (سیمکارت اعتباری)

هزار و ۶۰۰ تومان

خرید بسته اینترنت همراه اول برای یک هفته

بسته اینترنت همراه اول برای یک هفته در غالب هشت گزینه به مشترکان این اپراتور فروخته می‌شود. اگر خریدار گران‌ترین بسته اینترنت هفتگی همراه اول باشید، باید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازید. این بسته شش گیگابایت حجم دارد. در طرف مقابل ارزان‌ترین بسته اینترنت همراه اول برای یک هفته چهار هزار و ۴۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد و حجم آن ۲۰۰ مگابایت است. مشترکان همراه اول بابت بسته اینترنت ۳۰۰ مگابایت هفتگی پنج هزار و ۵۰۰ تومان باید بپردازند. بسته اینترنت همراه اول با مدت استفاده یک هفته و حجم ۵۰۰ مگابایت، هفت هزار تومان فروخته می‌شود. همراه اول بسته اینترنت هفتگی ۷۵۰ مگابایت را هشت هزار و ۳۰۰ تومان می‌فروشد. بسته اینترنت همراه اول با مدت استفاده هفت روز و حجم یک‌ونیم گیگابایت ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان، حجم دو ونیم گیگابایت ۱۳ هزار تومان و چهار گیگابایت ۱۶ هزار تومان قیمت دارند.

مقایسه بسته‌ اینترنت همراه اول برای یک هفته

حجم بسته

قیمت

شش گیگابایت

۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان

چهار گیگبایت

۱۶ هزار تومان

دو‌ونیم گیگابایت

۱۳ هزار تومان

یک‌ونیم گیگابایت

۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان

۷۵۰ مگابایت

هشت هزار و ۳۰۰ تومان

۵۰۰ مگابایت

هفت هزار تومان

۳۰۰ مگابایت

پنج هزار و ۵۰۰ تومان

۲۰۰ مگابایت

چهار هزار و ۴۰۰ تومان

خرید بسته اینترنت همراه اول برای یک ماه

بسته اینترنت همراه اول با مدت استفاده یک ماه به هفت شکل مختلف فروخته می‌شود. ارزان‌ترین بسته اینترنت همراه اول که مدت استفاده از آن یک ماه است، ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش دارد و حجم آن یک گیگابایت خواهد بود. این بسته شامل ۱۰۰ مگابایت صبحانت – شش صبح تا ۱۲ ظهر- هم می‌شود. اگر خریدار گران‌ترین بسته اینترنت همراه اول با مدت استفاده یک ماه باشید، ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان از شما گرفته می‌شود و در ۳۰ روز امکان استفاده از هفت گیگابایت حجم اینترنت را خواهید داشت. بسته اینترنت یک ماهه پنج گیگابایت را همراه اول به مشترکان خود ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان می‌فروشد. برای خرید بسته اینترنت همراه اول با مدت استفاده یک ماه و حجم چهار گیگابایت ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان باید بپردازید. بسته اینترنت یک ماهه همراه اول با حجم سه گیگابایت ۱۹ هزار تومان قیمت دارد. بسته اینترنت همراه اول با اعتبار ۳۰ روزه و حجم دو گیگابایت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد و این بسته شامل ۲۰۰ مگابایت هدیه صبحانت است. علاوه بر این بسته‌ها، در طرح‌های یک‌ماهه همراه اول بسته اینترنت ۱۲ گیگابایتی در سایت همراه اول با قیمت ۱۰ هزار تومان به‌چشم می‌خورد که زمان استفاده از آن شش صبح تا ۱۲ ظهر است.

مقایسه بسته‌ اینترنت همراه اول برای یک ماه

حجم بسته

قیمت

هفت گیگابایت

۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان

پنج گیگابایت

۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان

چهار گیگابایت

۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان

سه گیگابایت

۱۹ هزار تومان

دو گیگابایت + ۲۰۰ مگابایت صبحانت

۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان

یک گیگابایت + ۱۰۰ مگابایت صبحانت

۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان

۱۲ گیگابایت صبحانت

۱۰ هزار تومان

خرید بسته اینترنت همراه اول؛ بلندمدت و نامحدود

بسته اینترنت همراه اول علاوه بر طرح‌های روزانه، هفتگی و ماهانه شامل گزینه‌های بلند‌مدت و نامحدود شبانه می‌شود. مشترکان این اپراتور بابت خرید بسته اینترنت بلندمدت دو انتخاب دارند؛ دو ماهه و چهار ماهه. بسته اینترنت همراه اول با اعتبار دو ماهه، ۱۲ گیگابایت حجم دارد و قیمت آن ۴۶ هزار تومان است. همراه اولی‌ها اگر بسته اینترنت چهار ماهه را خریداری کنند، باید ۶۲ هزار تومان بپردازند و با این پول ۱۵ گیگابایت حجم اینترنت دریافت می‌کنند. این بسته را می‌توانیم گران‌ترین بسته اینترنت همراه اول برای سیمکارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول بدانیم. بسته اینترنت نامحدوده همراه اول ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته می‌شود. مدت استفاده از این بسته یک ماه است و زمان استفاده آن ازیک بامداد تا ۱۱ صبح خواهد بود.

مقایسه بسته‌ اینترنت همراه اول بلندمدت و نامحدود

نوع بسته

قیمت

۱۵ گیگابایت چهارماهه

۶۲ هزار تومان

۱۲ گیگابایت دو ماهه

۴۶ هزار تومان

نامحدود یک‌ماهه (یک بامداد تا ۱۱ صبح)

۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین