فرارو | ۵ معمای جذاب به همراه پاسخ
طرز تهیه
شماره یازده

۵ معمای جذاب به همراه پاسخ

حل معما علاوه بر سرگرم کردن، می‌تواند به افزایش قدرت تفکر و تحلیل ما هم کمک کند. در اینجا ۵ معما برای شما طراحی شده و در پایان پاسخ آن‌ها هم آمده است.

فرارو- نکته‌ای که در حل کردن معما یا جدول وجود دارد این است که شما زمان حل جدول همه‌ی مشکلات و مسائل زندگی را فراموش می‌کنید و زمانی را با خود خلوت می‌کنید، درنتیجه استرس‌های ذهنی و افکار پرتنش از شما دور خواهد شد. ما با انجام یک سری تمرینات ساده، می‌توانیم ذهنمان را درگیر کنیم و قابلیت‌های مغزمان را افزایش دهیم. برای این کار، حل معما بهترین کاری است که می‌توانیم انجام بدهیم. در ادامه پنج معمای هوش مطرح شده و در پایان پاسخ آن‌ها نیز آمده است.

معماها

معمای اول:
آن چیست که کسی که آن را می‌سازد، نیازی به آن ندارد و کسی که آن را میخرد، برای خودش استفاده نمیکند و کسی که از آن استفاده می‌کند، نه می‌تواند آن را ببیند و نه احساس کند؟

معمای دوم:
در زمان‌های قدیم در یک پادشاهی دورافتاده پادشاهی زندگی می‌کرد که به کسی اجازه‌ی ترک قصرش را نمی‌داد و کسی هم اجازه‌ی ورود به آنجا را نداشت. تنها چیزی که قصر او با دنیای بیرون را به هم مرتبط می‌کرد یک پل بود. پادشاه دستور داده بود که اگر کسی از روی پل به قصد خروج عبور کند باید کشته شود و اگر کسی بدون اجازه به قصد ورود وارد پل شود باید به بیرون از پل رانده شود.
از این پل به صورت شبانه روزی محافظت می‌شد و نگهبان تنها ۵ دقیقه برای استراحت وقت داشت که به اتاقکش برود، اما برای عبور از روی پل ۸ دقیقه زمان نیاز بود.
در نهایت تنها یک زن توانست از روی پل فرار کند. اما چطور؟

معمای سوم:‌
می‌دانیم که ۵ خانه در ۵ رنگ مختلف وجود دارند. در هر خانه نیز شخصی از یک نژاد متفاوت از دیگر افراد زندگی می‌کند. همچنین هر یک از آن‌ها نوشیدنی متفاوتی می‌نوشد، سیگار متفاوتی می‌کشد و یک حیوان خانگی متفاوت دارد. می‌خواهیم بدانیم حیوان خانگی صاحب کدام خانه ماهی است؟
مرد بریتانیایی در خانه‌ی قرمز زندگی می‌کند.
مرد سوئدی یک سگ دارد.
مرد دانمارکی چای می‌نوشد.
خانه‌ی سبز در سمت چپ خانه‌ی سفید قرار دارد.
صاحب خانه‌ی سبز قهوه می‌نوشد.
مردی که سیگار پال مال می‌کشد یک پرنده دارد.
صاحب خانه‌ی زرد سیگار دانهیل می‌کشد.
مردی که در خانه‌ی وسطی زندگی می‌کند شیر می‌نوشد.
مرد نروژی در خانه‌ی اول زندگی می‌کند.
مردی که سیگار بلِند می‌کشد در خانه‌ی کنار خانه‌ی مردی که گربه دارد زندگی می‌کند.
مردی که اسب دارد در کنار خانه‌ی کسی که سیگار دانهیل می‌کشد زندگی می‌کند.
مردی که سیگار بلومستر می‌کشد آبمیوه می‌نوشد.
مرد آلمانی سیگار پرینس می‌کشد.
مرد نروژی در خانه‌ی کنار خانه‌ی آبی زندگی می‌کند.
مردی که سیگار بلِند می‌کشد همسایه‌ی مردی است که آب می‌نوشد.

معمای چهارم:
یک ترن با سرعت ثابت روی یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. عبور این ترن از مقابل یک درخت هفت ثانیه طول می‌کشد و یک تونل به طول ۳۸۰ متر را در ۲۶ ثانیه می‌پیماید. سرعت قطار و طول آن چقدر است؟

معمای پنجم:
در یک خانه دو برادر زندگی می‌کنند که هر دو همیشه راستگو هستند، مگر در یک مورد. هر دو در سالروز تولدشان در مورد روز تولدشان حتما دروغ می‌گویند.
یک نفر روز ۳۱ دسامبر از هر دو برادر می‌پرسد که سالروز تولد شما کی است؟ اولی پاسخ می‌دهد: دیروز و دومی پاسخ می‌دهد فردا. فردای آن روز (اول ژانویه) دوباره همان شخص از آن‌ها همان مطلب را می‌پرسد و هر یک آن‌ها پاسخ دیروز را تکرار می‌کند. آیا می‌توانید سالروز تولد هر کدام از این دو برادر را مشخص کنید؟

پاسخ معما‌ها

پاسخ معمای اول:
تابوت

پاسخ معمای دوم:
زمانی که نگهبان برای استراحت به اتاقکش رفت زن به طور پنهانی از روی پل به سمت خارج حرکت کرد. او پس از چهار دقیقه نیمی از مسیر را طی کرده بود و قبل از اینکه ۵ دقیقه تمام شود جهت حرکتش را به سمت قصر عوض کرد. نگهبان دید زنی قصد ورود به قصر را دارد و از اون برگه‌ی اجازه‌ی ورود خواست، اما زن که برگه‌ای نداشت به بیرون از قصر رانده شد.

پاسخ معمای سوم:
از کنار هم قرار دادن فرضیات می‌توان افراد را این گونه طبقه بندی کرد:
مرد نروژی در خانه‌ی زرد زندگی می‌کند، آب می‌نوشد، سیگار دانهیل می‌کشد و گربه دارد.
مرد دانمارکی در خانه‌ی آبی زندگی می‌کند، چای می‌نوشد، سیگار بلِند می‌کشد و اسب دارد.
مرد بریتانیایی در خانه‌ی قرمز زندگی می‌کند، شیر می‌نوشد، سیگار پال مال می‌کشد و پرنده دارد.
مرد آلمانی در خانه‌ی سبز زندگی می‌کند، قهوه می‌نوشد، سیگار پرینس می‌کشد و ماهی دارد.
مرد سوئدی در خانه‌ی سفید زندگی می‌کند، آبمیوه می‌نوشد، سیگار بلومستر می‌کشد و سگ دارد.
پس این مرد آلمانی است که ماهی دارد.

پاسخ معمای چهارم:
طبق داده‌های مسئله این ترن از مقابل یک درخت در هفت ثانیه عبور می‌کند. یعنی ترن مزبور مسافتی برابر با طول خود را در هفت ثانیه می‌پیماید. همچنین طول ۳۸۰ متری تونل را در ۲۶ ثانیه طی می‌کند. یعنی در این مدت انتهای جلوی ترن به آن وارد شده و انتهای عقبی اش از آن خارج می‌شود. پس طول تونل با در نظر گرفتن ورود جلوی ترن و خروج جلوی ترن در ۱۹ ثانیه (۷-۲۶) پیموده می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که قرار در هر ثانیه ۲۰ متر را طی می‌کند (۳۸۰ تقسیم بر ۱۹). پس سرعت قطار ۷۲ کیلومتر بر ساعت است. چون ترن طول خود را در ۷ ثانیه طی می‌کند، طول آن ۷*۲۰=۱۴۰ متر خواهد بود.

پاسخ معمای پنجم:
این برادران هرگز دروغ نمی‌گویند، مگر در سالروز تولدشان و آن هم در مورد روز تولد خودشان، پس دست کم یکی از پاسخ‌های هر یک از آن‌ها در این دو روز درست بوده است. بنابر پاسخ برادر اول، وی در ۳۰ یا ۳۱ دسامبر متولد شده است. اگر روز تولد او واقعا ۳۰ دسامبر باشد، در روز اول ژانویه هرگز نمی‌تواند دروغ بگوید و پاسخ دهد دیروز، یعنی ۳۱ دسامبر. ولی اگر در ۳۱ دسامبر متولد شده است، بنا به داده‌های مسئله می‌تواند دروغ بگوید و فردایش حرف راست بزند. پس اولی در ۳۱ دسامبر متولد شده است.
و، اما در مورد دومین برادر باید بگوییم که او طبق حرف هایش روز اول یا دوم ژانویه به دنیا آمده است. او نمی‌تواند در ۳۱ دسامبر (که روز تولدش نیست) حرف دروغ بزند و فردا یعنی اول ژانویه را سالروز تولدش جا بزند. اما در صورتی که اول ژانویه به دنیا آمده باشد، او بار اول (۳۱ دسامبر) پاسخ صحیح داده است. پس برادر دوم در اول ژانویه متولد شده است.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین